Čeští konzervativci hrají do karet Babišovi. A Putinovi

Jiří Pehe

Ultrakonzervativci z řad KDU-ČSL a ODS se sbližují s populistickým, antidemokratickým „konzervativismem“ ANO. Andrej Babiš se zhlédl ve Viktoru Orbánovi a udělá vše proto, aby jeho cestu k autoritářské moci zopakoval u nás.

Pokud by Andrej Babiš stanul opět v čele vlády, chtěl by vládnout jako Orbán, a mylně se domnívá, že by mohl českou společnost většinově válcovat k obrazu svému podvazováním demokracie a právního státu. Foto Michal Čížek, AFP

Čeští konzervativci mají od minulých voleb v české politice vliv, který dalece přesahuje jejich reálné postavení v české společnosti. Zásluhou účasti v koalici Spolu se jinak chřadnoucí lidovci stali ve Sněmovně vlivnou politickou silou.

Silnější postavení, než jaké by jim příslušelo ve světle reálného složení elektorátu strany, má i hrstka politiků, kteří se hlásí ke konzervativním hodnotám v Občanské demokratické straně. Předseda strany a premiér v jedné osobě Petr Fiala je ve straně, v níž existuje několik mocenských skupin, potřebuje, aby si udržel svoje postavení.

Alianci konzervativních politiků z lidové strany a konzervativního křídla ODS pak ještě doplňují jednotliví politici z některých dalších stran vládní koalice. A také někteří nezařazení senátoři, z nichž někteří celkově svými postoji koketují s tím, co na české parlamentní scéně reprezentuje Okamurovo hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Ke konzervativním hodnotám se začalo v posledních měsících hlásit i hnutí ANO, ale v otázkách, jako je manželství pro všechny nebo Istanbulská smlouva, nepůsobí hnutí, které začínalo s nálepkou liberálního uskupení, jednotně.

Proti veřejnému mínění

Současný relativně silný hlas českých konzervativců na parlamentní půdě je unikátní tím, že v zásadních kulturně-politických otázkách, o které se v současnosti svádí boj, jako je uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry nebo schválení Istanbulské smlouvy o potírání násilí na ženách, jdou proti veřejnému mínění.

Česká společnost, která je v řadě věcí konzervativní ve smyslu určitého zápecnictví a neochoty měnit věci, je překvapivě liberální, pokud jde o její pohledy na komunitu LGBTQ a názory na manželství stejnopohlavních párů. Průzkumy veřejného mínění opakovaně ukazují, že manželství pro všechny má v české společnosti většinovou podporu a že většina společnosti nemá problém s komunitou LGBTQ.

Politická síla, kterou souhrou okolností, čeští konzervativci momentálně mají, tak pro ně vytváří určité dilema: Mají využít momentální rozložení politických sil k blokování „progresivistických“ iniciativ, k nimž dle nich patří i manželství pro všechny nebo ratifikace Istanbulské smlouvy, a to i za cenu, že půjdou proti veřejnému mínění? Anebo spíše mají myslet na svoji politickou budoucnost?

Jako první si toto dilema začínají uvědomovat lidovci, v jejichž řadách se podle různých zpráv rozpoutal souboj mezi ultrakonzervativním křídlem, kterému se ve straně přezdívá „čunkofleci“ a politiky, kteří upozorňují, že ultrakonzervativní postoje lidovců k manželství pro všechny nebo k Istanbulské smlouvě začínají ohrožovat, jak dokládají prudce padající preference strany, samotnou existenci strany.

Proti Západu

Problémem nejen pro lidovce, ale pro české konzervativce obecně, je ovšem nejen skutečnost, že se v otázkách, na nichž se momentálně profilují, rozcházejí s většinou české veřejnosti, ale také, že postoje ke komunitě LGBTQ, manželství pro všechny či k otázkám rovnoprávnosti žen mají pro většinu české společnosti též nelichotivá geopolitická znaménka kvůli fašistické politice současného Ruska a s ním koketujícícho orbánovského Maďarska.

I jen zběžný pohled na mapu Evropy, která ukazuje, jak se jednotlivé země staví k otázkách LGBTQ, manželství pro všechny nebo rovnoprávnosti žen, ukáže dělící čáru mezi Západem a postkomunistickým Východem. Čím dále na východ jdeme, tím méně tolerantní ten který stát v daných otázkách je.

Čeští konzervativci se tak dostali do nezáviděníhodné situace: rádi by svůj boj proti manželství pro všechny a rovnoprávnosti žen i menšin obecně vydávali za souboj o hodnoty, které vycházejí z jejich vnitřního či náboženského přesvědčení, jenže tyto postoje nelze v současnosti oddělit od toho, co se děje v Rusku a dalších diktátorských režimech.

Když čeští konzervativci korunují svůj odpor k manželství pro všechny snahou prosadit ústavní dodatek, že manželství je svazkem muže a ženy, hrají politickou hru jak vystřiženou z učebnice současné kremelské propagandy.

Problémem konzervativců tak je, že se v celé řadě otázek nakonec ocitají na stejné lodi nejen s fašizujícími režimy, jako jen ten ruský nebo orbánovský, ale také s fašizujícími populisty doma, kteří se ani nijak netají podporou pro putinovské Rusko a v Orbánovi vidí svůj vzor. To jim v liberálnější části české veřejnosti škodí ještě víc, než kdyby jen vyjadřovali „hodnotové“ postoje, které jsou v rozporu s většinovým veřejným míněním.

Babišův konzervatismus

Nálepka konzervatismu navíc začíná mít u nás poněkud fraškovitý nádech. Může-li se bez uzardění hlásit ke konzervativismu Andrej Babiš a jeho fámulové v čele ANO, stává se z českého konzervativismu, jako z mnoha věcí u nás, bezhodnotová bramboračka. Babiš je asi takový konzervativec jako Donald Trump, kterého obdivuje.

Používá tuto nálepku ze tří důvodů, které nemají nic společného s hodnotovou orientací. Tím prvním je snaha „vlichotit“ se do přízně konzervativců v současné vládní koalici, a zvýšit tak šance, že by mohl utvořit příští vládu s ODS.

Druhým důvodem je Babišova inspirace Orbánem. Pokud by stanul opět v čele vlády, chtěl by vládnout jako Orbán a mylně se domnívá, že by mohl českou společnost většinově válcovat k obrazu svému s podobnou politikou xenofobie, štvaní proti menšinám a migrantům, a — v neposlední řadě — i podvazováním demokracie a právního státu.

Třetím důvodem, pro nějž se Babiš vydává za konzervativce orbánovského ražení, je snaha přilákat k ANO část voličů SPD a některých neparlamentních subjektů. Ty všechny spojuje nechuť k liberální demokracii a k právům menšin. A také ambivalentní postoje k Rusku, či rovnou prorusky laděná nenávist k Západu.

Pokud by se konzervativci z řad KDU-ČSL a ODS ocitli na stejné lodi s tímto typem populistického, antidemokratického „konzervativismu“, který začal vařit Babiš, bude to pro ně znamenat stejně potupný konec, jako když se Babiš začal ve snaze přitáhnout levicové voliče ČSSD a KSČM po vstupu do Sobotkovy vlády tvářit, že je vlastně levicovým politikem.

Česká republika není Maďarsko

Je možné argumentovat, že čeští konzervativci, jakož i Babiš s jeho antidemokratickým konzervativním populismem orbánovského typu, špatně čtou českou společnost. Tu se nepodaří většinově ovládnout tak, jak to vidíme v Polsku a v Maďarsku.

Nedá se sice samozřejmě vyloučit, že i kvůli prozatím dosti amatérské politice současné vlády Babiš vyhraje příští volby. A že se mu nakonec podaří to, o co usiluje: koaliční spojení s ODS. Jenže ač by taková koalice Českou republiku nepochybně poškodila a zavlekla do vod politického zpátečnictví, nebyla by faktickou vládou jedné strany, jako je tomu v Maďarsku či Polsku.

Babiš by v takové koalici neměl volné ruce zejména k prosazování antidemokratických opatření, souvisejících s úpravami ústavy a útoky na justici i svobodná média, které by jeho vládu zabetonovaly tak, jak se to podařilo Orbánovi v Maďarsku, nebo jak se o to snaží v Polsku Kaczynského strana Právo a spravedlnost. Bylo by tomu tak nejen kvůli odporu přinejmenším části ODS, ale i silným institucionálním pojistkám u nás, kterými jsou Senát a Ústavní soud.

Navíc vytvoření koalice, která by Babišovy plány naplnila, je velmi nereálné. V ODS se sice ozývají hlasy, že by s Babišovým ANO bylo vlastně možné pragmaticky spolupracovat, a ODS by i proto měla ukončit projekt koalice Spolu, jenže je téměř jisté, že by reálné pokusy části ODS vládnout s Babišem stranu začaly štěpit.

Babiš by sice ve světle současných preferencí mohl možná vytvořit většinovou vládu třeba i s SPD, jenže dohoda s Okamurou může být politickou sebevraždou. Navíc už jen náznaky takových záměrů mohou před volbami vést k odlivu části levicových voličů od ANO zpět k ČSSD.

Navíc je stále více zřejmé, že na české politické scéně chybí politická strana typu Progresivné Slovensko, kterou založil a vede Michal Šimečka. Taková strana se v reakci na koketování části českých konzervativců z vládní koalice s postoji a názory, které razí orbánovský fašizující populismus, jímž se u nás inspiruje Babiš, se ještě může vynořit.

Především si ale samotní konzervativci budou muset ujasnit, do jaké míry jejich současná militantnost v kulturně-politických otázkách, která dost souzní nejen s orbánovským Maďarskem ale dokonce s putinovským Ruskem, sama o sobě pomáhá dláždit Babišovi cestu zpět k moci. Čas na to, aby si potenciálně destruktivní dopady své současné politiky ujasnili, jak se to začíná dít u lidovců, ještě stále mají.

Diskuse

„Konzervativní postoje k manželství pro všechny mají nelichotivá geopolitická znaménka kvůli fašistické politice současného Ruska.“

Zde je příklad jednoho „geopolitického znaménka“:

https://vsirazom.ua/news/rizka-reakcziya-vijskovyh-na-odnostatevu-petycziyu-my-ne-za-cze-voyuyemo

Ano, v intencích onoho slavného výroku o užitečných idiotech (připisovaného často Leninovi) se užiteční progresivističtí idioti budou snažit jednotný proukrajinský postoj na tématech tzv. kulturní války rozštěpit. Pro politruka Peheho připomínám, že Ukrajina má manželství definované ve své ústavě v článku 51 jako svazek muže a ženy.

Spojování západního konzervatismu s nelidskými praktikami agresivního ruského Putinova režimu je ryze účelové (účelem je rozštěpit jednotný postoj proti ruské agresi). Je zde proto zcela namístě připomenout idiotským politrukům § 355:

Kdo veřejně hanobí skupinu osob pro jejich politické přesvědčení...