Sníst posledního kanibala

Slavoj Žižek

Tradici zastírání imperiálních hříchů čím dál častěji nahrazuje motiv zločinu spáchaného pro vlast. Jde o součást strategií pravicových politiků včetně Trumpa či Putina. Interpretaci tohoto jevu přináší aktuální esej Slavoje Žižeka.

V polovině prosince Duma přijala zákon, podle něhož jakákoli zvěrstva spáchaná v Doněcku, Luhansku, Záporoží a Chersonu před jejich anexí Ruskem „nebudou považována za zločiny“, budou-li naplňovat povahu činů provedených „v zájmu Ruské Federace“. Foto Sergey Guneyev, Sputnik/AFP

Obecně platí, že stát, který by rád zastával roli reprezentanta „civilizace“, udělá pro to, aby zakryl své hříchy a svou temnou stránku udržel pěkně ve stínu s cedulkou „přísně tajné“, první poslední. Mezi pravicovými lídry je ale k vidění také jiný a velmi nebezpečný trend — snaha s touhle „šarádou“ „srdnatě“ skoncovat a otevřeně se ke zločinům přihlásit.

Připomeňme si vtip o výzkumníkovi, který se poprvé setká s domorodým kmenem. „Jsou mezi vámi kanibalové?“ ptá se. „Ne,“ odpoví mu domorodci, „včera jsme snědli posledního.“ Aby bylo možné civilizovanou komunitu ustanovit právě konzumací posledního kanibala, musí tento poslední akt dostat nové jméno. Nejde totiž o nic jiného než o svého druhu týž hřích, který je však třeba vymazat z paměti.

A podobně i přechodu k modernímu právnímu řádu na americkém „divokém západě“ bylo dosaženo pomocí brutálních zločinů a následného vytvoření mýtů, které je měly zakrýt. Jak říká postava ve westernu Johna Forda „Muž, který zastřelil Liberty Valance“: „Když se legenda stane skutečností, nechte to tak.“ („When the legend becomes fact, print the legend“).

Jenže skutečnost vzešlá z legend není skutečností v pravém slova smyslu. Jde spíš o soubor dílčích artefaktů: o sdílené ideje, které formují základnu stávajícího společensko-politického uspořádání. Proto pokud by je dostatečný počet lidí odvrhnul, celý řád by se zhroutil.

A právě tyto sociální artefakty umožňují, aby výchozí společenské hříchy dlely někde na pozadí, odkud však nadále a nepozorovaně působí. A tak se moderní civilizace stále opírají o barbarství. Jen si vzpomeňme, nakolik naše společnost využívala svůj právní aparát k legalizaci mučení, jež nazývala „důraznými výslechovými metodami“.

Porušování vlastních pravidel

Dnes se ovšem objevuje nový politický postoj. Jak si všímá filozofka Alenka Zupančič ve své nové knize „Let Them Rot“ („Ať shnijí“), z níž zde výrazně čerpám, stále častěji můžeme pozorovat lídry, kteří jsou na zločiny hrdí, „jako by právě v tom vězela morálka či charakter a jako by šlo především o to ‚sebrat odvahu‘ či ‚mít koule‘ na to dělat věci otevřeně“.

Zupančič ovšem jedním dechem dodává: „Co se může jevit jako statečné překračování zákonů spočívající v odmítání ‚pokrytectví‘, jež tyto zákony nezřídka vyžadují, není ve skutečnosti nic jiného než přímá identifikace s obscénními oponenty státního uspořádání jako takového. Toto hrdinství se přitom nevztahuje k ničemu jinému. Jinými slovy, tito aktéři fakticky ‚překračují‘ pravidla, z nichž vycházejí. A právě proto se tito lídři nadále, přestože jsou reálně u moci, chovají, jako by vůči stávající moci stáli v opozici — rebelují proti ní a nazývají ji ‚deep state‘ a podobně.“

Je asi zřejmé, že uvedený popis evokuje Donalda Trumpa, který před pár týdny volal po ‚zrušení‘ americké ústavy. Původní hry se ovšem již notnou dobu rozpadají také v Rusku. Prezident Vladimir Putin celých deset měsíců trval na tom, že na Ukrajině žádná válka není, a běžní Rusové tak byli vystaveni riziku trestního stíhání, pokud by snad chtěli hovořit o něčem jiném. Dnes již Putin nicméně své vlastní pravidlo porušuje a přiznává, že Rusko ve válce je.

Podobně jeho kamarád Jevgenij Prigožin, který setrvale popíral, že by měl cokoli společného s žoldáckou Wagnerovou skupinou. Poté však pro jistotu rovnou přiznal, že skupinu založil, že zasahoval do amerických voleb a že tak hodlá činit i nadále.

Hrdinní patrioti

Pro politické figury, jako je Trump nebo Putin, je zkrátka statečnost redefinována jako ochota porušovat státní zákony, pokud je to v zájmu státu — tedy v zájmu jich. Tímto postojem přitom vlastně říkají, že civilizace přežije, pouze najdou-li se hrdinní patrioté, kteří odvedou špinavou práci. Není to nic jiného než pravicový výklad „hrdinství“: je snadné jednat ve prospěch své země statečně a zároveň pro ni neobětovat život, jen skutečně odvážný člověk se však dokáže odhodlat k tomu opravdu šlechetnému — páchat pro svou zemi zločiny.

A tak architekt holokaustu Heinrich Himmler v roce 1943 hovořil o „slavné kapitole naší historie, která v minulosti nemá obdoby a která se už ani nikdy nezopakuje“. Reagoval tím přitom na otázku, co s židovskými ženami a dětmi. „Rozhodl jsem se najít zcela čisté řešení,“ řekl Himmler shromáždění důstojníků SS. „Neopovažuji se hodným osobovat si právo na to, abych vyhladil jen muže… a dopustil, aby tu našim synům a vnoučatům vyrostli mstitelé, kteří nyní nesou tvář dítěte. Bylo proto třeba přijmout obtížné rozhodnutí, aby z povrchu zemského zmizeli i tito lidé.“

V dnešním Rusku se však myšlenka, že zvěrstva se „už nikdy nezopakují“, rychle dostává z módy. Než aby se výše zmíněné „pojídání kanibalů“ vytěsňovalo, stávají se podobné činy součástí normy. V polovině prosince tak ruská Duma přijala zákon, podle něhož jakákoli zvěrstva spáchaná v Doněcku, Luhansku, Záporoží a Chersonu před anexí těchto regionů Ruskem „nebudou považována za zločiny“, budou-li naplňovat charakter činů provedených „v zájmu Ruské Federace“.

Jak se něco takového bude posuzovat v praxi, není úplně jasné, můžeme ale bezpečně předpokládat, že mučení, znásilňování, vraždy, rabování i vandalismus páchané ruskými silami budou jednoduše prominuty, a možná dokonce i oslavovány. Trochu to připomíná paradox Sofoklovy Antigony, kde je riskantnější respektovat morálku než podílet se na zločinu.

„Ruská kultura,“ všímá si historik Timothy Garton Ash, se stala „vedlejší obětí Putinova sebepožírajícího kanibalismu“. A v kontextu toho „je plně legitimní ptát se, zda není Vladimir Putin vlastně agentem amerického imperialismu. Protože žádný Američan nikdy nenapáchal ani z poloviny tolik škod na tom, co Putin nazývá ‚ruským světem‘, jako ruský lídr sám“. Kazašský novinář Arman Shuraev nedávno nabídl podobnou analýzu, když kritizoval šikanu ze strany ruského velvyslance: „Jediné, čeho jste svým stupidním jednáním dosáhli, je rusofobie… Jste idioti. Jste kanibalové, co pojídají sami sebe.“

Lekce Assange

Je přitom paradoxní, že ruská praxe falešné upřímnosti činí mystifikační strategie státní moci ještě nebezpečnějšími, protože nahlodávají naši morální citlivost. Ukazuje se tak, proč potřebujeme postavy, jako je zakladatel WikiLeaks Julian Assange, víc než kdy dřív.

Assange je totiž naše Antigona. Už roky je držen v nemrtvém, izolovaném stavu, v očekávání vyhoštění do Spojených států za to, že sloužil jako špión ve službách lidu, když odhalil byť jen nepatrnou výseč temné a vpravdě bizarní tváře americké politiky.

A přestože se Assange dopustil některých velmi problematických činů, mým přáním do nového roku je, aby prezident Biden ukázal skutečnou statečnost a Assange těchto obvinění definitivně zprostil.

Z anglického originálu Eating the Last Cannibal publikovaného na webu Project Syndicate přeložil PETR BITTNER. Text v DR vychází ve spolupráci s Nadací FES Praha.

Diskuse
JP
January 6, 2023 v 12.13

Stojí za srovnání: víceméně to samé nařízení, že zločin spáchaný proti civilnímu obyvatelstvu nepřátelského státu nemá být stíhán jako zločin, svého času vydal i Adolf Hitler, když jeho Wehrmacht bojoval na území tehdejšího Sovětského svazu.

Srovnání druhé: přinejmenším Hitlerův "tankový generál" Heinz Guderian ve svých pamětech později napsal, že proti tomuto Hitlerovu nařízení poslal do Berlína ostrý protest, a že vydal rozkaz v okruhu jeho vlastní velitelské pravomoci toto nařízení ignorovat (to jest, takovéto zločiny proti civilnímu obyvatelstvu nadále stíhat vojenskými soudy); zatímco z Ruska není slyšet nic o tom, že by se z ruských vojenských velitelů jeden jediný postavil proti tomuto zločinnému opatření.

PM
January 6, 2023 v 23.21
F. Dostojevský:

Vyvstává otázka: jaký prospěch má Rusko z osvobození Slovanů, proč Rusko pro ně bojuje sta let, obětuje svou krev, své síly, sví peníze Snad proto aby sklidilo tolik malicherné, směšné nenávisti a nevděčnosti? Ovšem, Rusko bude si vždy vědomo, že středem slovanské jednoty je ono samo. Žijí-li Slované svobodným národním životem, je tomu tak proto, že tomu chtělo a chce Rusko, že Rusko to všechno vykonalo a utvořilo. Ale jaký prospěch přinese Rusku toto vědomí kromě námah, mrzutostí a stálých starostí? Odpověď je nyní těžká a nemůže být jasná.

Výňatek z "Několik slov ke slovanské otázce" v Deník spisovatele. Překlad z roku 1935

PK
January 7, 2023 v 8.57
Řekněme si otevřeně

Člověk, který nezná Dostojevského, Puškina, Tolstého atd. není žádný nevzdělanec, ani polovzdělanec, ani nedovzdělanec.

Je to prostě jenom člověk, který nezná Dostojevského, Puškina, Tolstého atd.

MP
January 8, 2023 v 23.31
ad citát

Dostojevskij byl sice ruský šovinista pár exellence, ale zrovna v tomto případě důrazně prohlašuje, že osvobození Slované (míněni jsou balkánští Slované až k po právu ruskému Cařihradu), ale Rusko to musí strpět a k meči sáhnout jen k obraně jejich svobody.

Jinak bych si dovolil přeci jen pochybovat o tom, že by znalost alespoň několika děl světové literatury nepatřila k solidní polovzdělanosti.

„Čteme-li z Dostojevského více a nezůstaneme jen u jeho vrcholných děl, vidíme názorně hlubiny a šířku ruské duše, s údivem čteme nejméně dva Dostojevské. U geniálního autora Bratrů Karamazových můžeme hovořit o humanistovi, spisovateli se silným sociálním cítěním a pronikavým psychologickým zřením na jedné straně, na druhé straně čteme žlučovité, útočné, nemilosrdné, až vulgární výpady zahořklého a malicherného pisatele deníků propadlého ruskému mesianismu.“

Věra Tydlitátová – Temné hlubiny ruské duše: Dostojevskij a nebezpečná fascinace Ruskem

PM
January 9, 2023 v 18.42
Jde o otázku co brání ruské společnosti

podílet se na pokusech západní civilizace o vitální liberálně demokratický režim. Zda jde o trvalou platnost paradoxu na jedné straně neoddiskutovatelného kulturního přínosu nejen západnímu pojetí humanismu v prostředí neúspěšných pokusů či odmítavé distance vůči demokracii. A to vše dodnes zastřešeno mesiášskou touhou nabídnout lidstvu slovy F.D. "ruské nové léčivé slovo vyšších cílů, neb nad toto není na světě žádných jiných" .

Nebo o poslední intermezzo pokusu o imperiální politiku despotické monarchie?

JP
January 10, 2023 v 11.16
Fatální rozpolcenost ruské duše

Pane Petrasku, tradiční a hluboce zakořeněný přesvědčení Ruska a Rusů o vlastní kulturní, respektive ideové nadřazenosti nad povrchním a dekadentním Západem je neustále znovu a znovu posilován - právě znovu a znovu prezentovanými zcela reálnými projevy povrchnosti a dekadence Západu. V daném smyslu je tedy tento despekt ruského myšlení, ruského cítění vůči Západu naprosto oprávněný, a vlastně zcela přirozený.

Druhá strana mince je ovšem ta, že tato "hloubka ruské duše" je velice přečasto utopena sama v sobě, a místo ke skutečnému rozmachu obecné kulturnosti ruské společnosti naopak míří k obhroublosti, k nadřazenému postoji vůči všemu neruskému. Tato "ruská duše" je tedy hluboce rozpolcená v sobě samé, na jedné straně chce dosáhnout vyšších, exkluzivnějších hodnot nežli liberálně relativistický, hedonistický Západ; ale na straně druhé právě tomuto Západu musí závidět jak jeho technologický rozvoj, tak ale i mnohem vyšší míru humanismu v zacházení s lidským jedincem.

Respektive onu rozpolcenost ruské duše je možno pojmout právě jako konflikt mezi jedincem na straně jedné, a národem na straně druhé: ona "hluboká ruská duše" je entitou národní, nadindividuální; a jejím jménu je kdykoli obětován jedinec, kterému není přiznána žádná vlastní autonomní hodnota. Na straně druhé ani v Rusku není možno zcela přehlédnout fakt, že člověk je primárně jedinec, a že když se tomuto jedince děje příkré bezpráví, že ani ty nejvyšší ideje tento stav nemohou natrvalo ospravedlnit.

Proto se ruská duše neustále zmítá ve své rozpolcenosti mezi svou národní, a mezi svou individuální složkou; a tam kde chce dosáhnout realizace těch nejvyšších idejí, pravidelně produkuje naopak nejhrubší barbarství.