Parlament musí být připraven zbavit prezidenta výkonu funkce

Marek Hilšer

Pražský senátor a lékař shrnuje v komentáři situaci provázející zdravotní stav prezidenta republiky. Bez ohledu na nedůstojné chování jeho okolí, lhůty jsou jasně dány a také Ústava hovoří jasnou řečí. Parlament musí být připraven konat.

Přes veškeré politické kontroverze a soupeření nejlepší řešení současné situace představuje brzké uzdravení prezidenta a plný návrat jeho kognitivních schopností tak, aby byl schopen v souladu s politickou realitou rozhodovat racionálně a konstruktivně v zájmu dobrého fungování země. Foto Ondřej Deml, AFP

Český politický systém se po volbách ocitl ve zcela bezprecedentní situaci. Před několika dny proběhly vyhrocené volby, prezident republiky leží hospitalizován na jednotce intenzivní péče a není ze zdravotních důvodů schopen veřejně projevovat svou vůli. V jiném případě, by již veřejně vystoupil.

Důvěryhodné informace o jeho zdravotním stavu prezidentská kancelář veřejnosti neposkytuje. Nikdo neví, zda a kdy bude hlava státu schopna zhostit se opět výkonu svých pravomocí. To vše v době, v níž prezident sehrává tu nejvýznamnější ústavní roli. Systém předání moci demokraticky zvolené většině je tak týden po volbách zablokován.

Z důvodu nedostatečného informování ze strany prezidentova okolí a s přihlédnutím k dostupným mediálním zprávám o prezidentově zdraví lze spekulovat, že odblokování ústavních procesů v nejbližší době nemusí nastat. S postupujícím časem se tak stále intenzivněji otvírá otázka, jak v kritické povolební době ústavní proces vzniku nové vlády odblokovat, abychom zabránili riziku ústavního chaosu a růstu nejistoty a napětí ve společnosti.

V případě, že prezident nebude prokazatelně a důvěryhodně schopen z vážných zdravotních důvodů vykonávat své pravomoci, nabízí česká Ústava řešení v článku 66. Ten stanovuje, že prezident může být ze závažných důvodů rozhodnutím Poslanecké sněmovny a Senátu zbaven výkonu prezidentských pravomocí.

V takovém případě zůstává hlava státu sice v úřadu, ale výkon pravomocí přebírá premiér a předseda Poslanecké sněmovny. Rozhodnutí Parlamentu může prezident napadnout u Ústavního soudu.

Zbavení prezidenta pravomocí představuje krajní řešení současné situace. Sporné může být především to, jak dlouhou dobu lze tolerovat prezidentovu neschopnost vykonávat úřad. Země nemůže dlouze prodlévat bez legitimní vlády opírající se o většinu v Poslanecké sněmovně. Stojíme před vážnými problémy, jako je energetická krize, opětný nárůst onemocnění Covid-19, schvalování rozpočtu a předsednictví EU.

Pokud tedy hovoříme o tom, jak dlouho tolerovat prezidentovu indispozici vykonávat své pravomoci, nabízí se logicky období do vytvoření dohody o vytvoření vlády mezi politickými stranami, jež jsou schopny zformovat vládní většinu. V okamžiku, kdy tyto strany předloží návrh na personální obsazení vlády a představí své programové prohlášení, měl by prezident bez prodlení konat.

Pověřit premiéra sestavení vlády a vládu jmenovat. Nebude-li toho hodnověrně schopen, aktivace článku 66 představuje legitimní východisko z nastalé ústavní krize.

Je třeba dodat, že hodnověrnost prezidentova rozhodování musí být podložena veřejnou kontrolou. Nelze akceptovat jakési ústní vzkazy o ústavních aktech z úst prezidentova mluvčího nebo kancléře. Ústavní pravomoci musí vykonávat ten, kdo byl zvolen občany České republiky v prezidentských volbách, nikoli subalterní či trestně stíhaní úředníci bez bezpečnostní prověrky.

Přes veškeré politické kontroverze a soupeření nejlepší řešení současné situace představuje brzké uzdravení prezidenta a plný návrat jeho kognitivních schopností tak, aby byl schopen v souladu s politickou realitou rozhodovat racionálně a konstruktivně v zájmu dobrého fungování země. To však není v našich rukách.