Každým dnem se směrem k našim domovům přibližují rypadla

Otevřený dopis

Česká vláda se snaží vykroutit z žaloby podané proti Polsku kvůli těžbě v povrchovém dolu Turów, který ohrožuje podzemní vody přilehlých obcí. Těm se to ani trochu nelíbí. Jejich otevřený dopis zveřejňujeme jako dokument.

Poprvé po řadě let máme všechny trumfy v rukou, a bylo by tudíž zásadní chyba žalobu stáhnout na základě nyní navrhované dohody. Foto Anna Uciechowska, WmC

Vážený pane premiére, paní ministryně, páni ministři a pane hejtmane,

z médií jsme se dozvěděli, že Česká republika jedná o uzavření dohody s Polskem kvůli dolu Turów, jejímž obsahem má být primárně úhrada kompenzací za vodní infrastrukturu a monitoring. Přestože nám vždy šlo o dobré vztahy s polskými sousedy, jsme tímto postupem zděšeni. Vyjednání budoucích kompenzací a následné stažení žaloby neřeší urgentní ohrožení nedostatkem pitné vody.

Hlavní podmínkou, která musí být obsahem této dohody je proto právě nepřibližování těžby k české hranici.

V pátek se nás zastal Soudní dvůr Evropské unie, který přikázal těžbu zastavit a potvrdil, že „hrozící škody na zdraví českých obyvatel a životního prostředí jsou nevratné a nenahraditelné, zatímco na polské straně se jedná o škody finanční povahy, které nahraditelné jsou“.

Polsko dlouhodobě tvrdí, že těžba na naši zemi nemá žádný vliv a odmítá změnit svůj plán těžit pár desítek metrů od společné hranice až do roku 2044. Při povolování těžby ignorovalo českou vládu, která vydala negativní stanovisko v procesu EIA a vydalo povolení k těžbě z pohledu mezinárodního práva nezákonně.

Dlouhodobě šíří dezinformace, že těžbu není možné technicky přerušit, že bude ohrožena energetická bezpečnost, že dojde ke kolapsu atd. Polskými experty je přitom potvrzeno, že přerušení je možné a že se po roce 2026 polská síť bez Turówa bez problému obejde.

Každým dnem se směrem k našim domovům přibližují rypadla a prohlubují se negativní vlivy, které těžba způsobuje. Dopadají v prvé řadě na nás, obyvatele příhraničních obcí, ale také na další tisíce lidí žijících v Libereckém kraji.

Poslední studie České geologické služby zjistila, že množství odtékající vody z českého území se dál zvyšuje, jen v loňském roce poklesla hladina spodní vody o neuvěřitelných osm metrů. Přitom již dnes lidé v sousedních Václavicích pociťují nedostatek vody ve studních a v některých měsících roku vodu dokonce nemají vůbec.

Proto by podle našeho přesvědčení byla v této situaci, kdy poprvé po řadě let máme všechny trumfy v rukou, zásadní chyba žalobu stáhnout na základě nyní navrhované dohody. Dokud se bude těžba přibližovat k našim domovům, ohrožení ztrátou vody trvá a zbudování vodovodů v okolních obcích je otázkou mnoha let.

za Sousedský spolek Uhelná

  • Daniel Gabryš
  • Lenka Gabryšová
  • Michael Martin
  • Zuzana Pechová
  • Petr Slavík
  • Milan Starec