Chartisté vládě: Připojme se k závazku šestnácti států EU neoslabovat demokracii

Otevřený dopis

Osmička signatářů Charty 77, Pavel Bratinka, Václav Malý, Dana Němcová, Petr Pithart, Petr Pospíchal, Anna Šabatová, Milan Uhde a Petr Uhl se obrací na vládu s výzvou, aby se připojila k závazku zemí EU respektovat právní základy států.

Mezi osmičkou podepsaných jsou i Dana Němcová a Václav Malý. Foto Knihovna VH

Většina členských států Evropské unie si uvědomuje, že úsilí o potlačení pandemie koronaviru, která nyní paralyzuje veřejný život ve velké části světa, nesmí zpochybnit demokratické a právní základy států a musí respektovat svobodu slova. Opatření musejí mít pouze nezbytný rozsah, musejí být přiměřená, časově omezená a jejich platnost musí být pravidelně přezkoumávána. Vydávaná omezení musejí být v souladu s mezinárodně právními závazky.

V současné chvíli se nedomníváme, že by opatření zavedená v posledních týdnech českou vládou uvedené ústavní limity překračovala. Základní demokratické a právní hodnoty jsou ale pro naši budoucnost tak zásadní, že by se k nim vláda měla nyní výslovně přihlásit. Krizové situace vždy nesou riziko nárůstu autoritářských tendencí.

Vyzýváme proto vládu, aby se připojila k prohlášení šestnácti členských států Evropské unie z 1. dubna, v němž je nezbytnost ochrany a zachování uvedených hodnot zdůrazněna jako součást základních principů, na nichž Unie stojí. Taktizování v této věci, třeba s ohledem na očekávanou solidaritu s Maďarskem, jehož vláda zneužila pandemie k zavedení časově neomezeného zúžení demokratických práv a svobod, by mohlo být vnímáno jako oslabení důvěryhodnosti naší země pro budoucnost.

Po odeznění virového ohrožení budeme muset řešit jeho tíživé důsledky, zvládnutelné jen v těsné spolupráci s ostatními členskými zeměmi. Důvěra v překonání krize je nemyslitelná bez vzájemné důvěry uvnitř sjednocené Evropy. Neoslabujme ji!

Dne 6. dubna 2020

Signatáři Charty 77

  • Pavel Bratinka
  • Václav Malý
  • Dana Němcová
  • Petr Pithart
  • Petr Pospíchal
  • Anna Šabatová
  • Milan Uhde
  • Petr Uhl

Odkaz na Prohlášení šestnácti států Evropské unie přikládáme zde.

Diskuse
April 7, 2020 v 11.36
Výborně

"V současné chvíli se nedomníváme, že by opatření zavedená v posledních týdnech českou vládou uvedené ústavní limity překračovala. Základní demokratické a právní hodnoty jsou ale pro naši budoucnost tak zásadní, že..."

Jako bych slyšel trávu růst... (Petr Pithart mi snad promine:-)

Velmi pdobně, jako lze k odstranění demokracie využít krize způsobené pandemií, lze k tomuto účelu využít i krize klimatické.

Proč tedy signatáři nereagují podobným způsobem i v případě té krize klimatické?