O luskounech, viru a lidech

Filip Outrata

Jedním ze zvířecích přenašečů nového koronaviru může být luskoun. V tom, že právě toto zvíře dost možná sehrálo klíčovou roli v propuknutí epidemie v Číně, je jakási mrazivá spravedlnost.

Luskouni jsou starobylá a svým vzhledem zcela jedinečná a originální zvířata. Vypadají jako obrovské chodící smrkové šišky. Žijí nebo donedávna žili v rozsáhlých oblastech Afriky a Asie, v počtu celkem osmi druhů. V posledních letech ale čelí vážné hrozbě vyhynutí. Důvodem je kromě záliby v jejich masu hlavně poptávka po luskouních šupinách v tradiční čínské medicíně, a to nejen v Číně, ale i ve Vietnamu, Thajsku, Laosu a Barmě.

Luskouni jsou chránění a jejich mezinárodní prodej je od roku 2017 zakázán. Přesto pytláctví a obchodování s nimi stále kvete. Hlavním tahounem je čínský farmaceutický průmysl, Číňané v tom ale nejedou sami, jedná se o skutečně globální byznys. Hlavními oblastmi nelegálního lovu jsou země jižní Asie a stále více také Afrika. Polovina luskouních druhů žije v Asii, druhá polovina v Africe.

Luskouni jsou chránění a jejich mezinárodní prodej je od roku 2017 zakázán. Přesto pytláctví a obchodování s nimi stále kvete. Foto Pangolin Africa

Evropa v tom celém hraje roli důležitého tranzitního uzlu pro dopravu luskouních šupin z Afriky do Číny. Čínské farmaceutické — pokud je takové označení v případě „léčiv“ ze šupin z keratinu vůbec na místě — společnosti údajně používají staré zásoby ještě z doby, kdy se luskouni hojně vyskytovali a lovili v Číně samé, ve skutečnosti ale nakupují nelegálně ulovená zvířata. K podobnému účelu slouží i fingované záchranné stanice v některých afrických zemích (Uganda, Mozambik).

Mnohé z celosvětových epidemií v posledních desetiletích zahrnovaly přenos ze zvířete na člověka, tak tomu bylo u Eboly, HIV nebo koronavirové epidemie Sars, která se v roce 2002 do světa rozšířila také z Číny. Ideálním prostředím pro šíření epidemií takového druhu jsou tržiště s masem a dalšími tělesnými částmi divokých zvířat, kde se vedle sebe často nachází množství živočišných druhů z mnoha částí světa. Tak tomu bylo i na tržišti ve Wuchanu, které bylo po vypuknutí epidemie uzavřeno.

Daly se tam koupit části těl velbloudů, medvídků koala, vlků, štírů, cibetek, dikobrazů, želv či krokodýlů. Oficiální informace nemluvily o luskounech ani o netopýrech, dalších vážných podezřelých, ale je dost pravděpodobné, že tam byli k mání také. Po epidemii Sars v roce 2002-2003 byl obchod s divokými zvířaty zakázán, ale brzy se v Číně, Vietnamu a dalších zemích s největší poptávkou po přípravcích tradiční medicíny znovu rozjel.

Nyní se zdá, že by zákaz mohl být už trvalý. Zda to luskounům a dalším ohroženým zvířatům pomůže, je otázka. Může se stát, že až nová epidemie zeslábne a lidem „otrne“, vrátí se vše do starých kolejí.

Snad aspoň nikoho nenapadne vymýtit z preventivních důvodů ty druhy zvířat, které jsou za šíření nových chorob na člověka zřejmě zodpovědné. Třeba netopýry, u nichž se zřejmě v důsledku jejich náročného leteckého způsobu života vyvinula velká odolnost vůči virům, a tím se stali jejich ideálními přenašeči.

Smutný příběh luskounů, který se propojil s příběhem jedné z mnoha epidemií strašících druh homo sapiens, je důkazem o tom, že osud člověka a přírody je neoddělitelně propleten. Člověk má dnes prostředky k tomu ovládnout a využít všechna přírodní prostředí, rušit hranice mezi nimi, přenášet živé (i mrtvé) tvory z místa na místo po celé zeměkouli. A také to dělá. Je vlastně logické, že globalizaci dovedené takto do krajností odpovídá i globalizovaná epidemie, jakou právě sledujeme.

Je vůbec zajímavé sledovat, co všechno se právě teď v některých zemích děje kvůli jedné nové nemoci. Nelze se ubránit myšlenkám na to, že celkově mnohem vážnější nebezpečí, jímž je ekologická krize, přehřátí naší planety, které se ukazuje jako velice, až drasticky reálné — stačí si vzpomenout na hořící Austrálii — nevzbuzuje a nebude vzbuzovat ani zlomek z paniky a ochranných opatření, která se nyní kvůli koronaviru všude zavádějí.

Možná je to tím, že když jde jen o nás samé, o člověka a jeho zdraví, je to vnímáno jako priorita úplně jiného druhu než to, co se děje „jen“ celé Zemi a všem jejím obyvatelkám a obyvatelům. Je to asi z psychologického hlediska pochopitelné, ale zcela iracionální, protože ve skutečnosti jsme my, lidé, s ostatními tvory a celkem přírody těsně, intimně propojeni. Osud luskounů a mnoha a mnoha dalších živých organismů je i naším osudem.

  Diskuse
  JN
  February 27, 2020 v 8.18
  Těžký úděl teleologie
  Je možné si myslet, že příroda je tu pro člověka, ale když je pak najednou vidět, že to neplatí, tak z toho rozum vyvodí, že to musí být právě naopak a člověk je tu tedy pro přírodu.

  Není tu ale rozum proto, aby z člověka udělal blbce a koronavirus proto, aby zachránil přírodu?
  JK
  February 27, 2020 v 22.34
  Jiřímu Nushartovi
  Existují zástupy lidí, kteří svým rozumem z čehokoli dokážou vyvodit cokoli, bez ohledu na to, jaké hovadiny to jsou. Aby se zamaskovalo, jak kolosální ty hovadiny jsou, vydávají se často za vědecké teorie a dávají se jim všelijaké vznešené názvy. Mezi takové hovadiny patří i celá teleologie.

  JN
  February 27, 2020 v 23.43
  Takže teleologie je tu proto,
  aby zamaskovala, že rozum dělá z člověka blbce.
  February 28, 2020 v 7.54
  Možná by bylo rozumné řídit se prastarými předpisy, které maso je možné jíst a které ne.
  Ale v Číně asi takové nemají. Myslím si, že tam kdysi dávno většina lidí maso nejedla.
  JK
  February 28, 2020 v 9.07
  Evě Hájkové
  Předpisy košer a halal jsou víceméně hygienicky podložené a rozumné zásady stravování v polopouštních oblastech Středního Východu bez možnosti konzervování potravin. Sice z pochopitelných důvodů dostaly nádech posvátna a některé byly tisíciletým ústním podání zkresleny, ale rozumný základ tam je.

  "Myslím si, že tam kdysi dávno většina lidí maso nejedla."
  Člověk je od přírody všežravec.
  February 28, 2020 v 9.32
  To jistě. Ale v hierarchicky rozvrstvených zemědělských společnostech bylo zřejmé maso vyhrazeno jen pro některé, zatímco většina se živila rostlinnou stravou.
  JK
  February 28, 2020 v 10.41
  Evě Hájkové
  Ano, nicméně v době vzniku středovýchodních monoteismů nebyli tamní obyvatelé většinou zemědělci, ale kočující pastevci.
  JN
  February 28, 2020 v 11.11
  "... A tak se čelní kost vyklenula výš,
  aby tak umožnila mozku zaujmout větší objem, čímž dala vzniknouti prostoru pro růst inteligence [ani ta kost nebyla úplně blbá]. Zápas o inteligenci člověka však byl (a dosud stále je) poněkud nerozhodný, neboť rozum je zdrojem katedrál, ale i atomových bomb, které tyto úžasné výtvory lidského ducha mohou ve zlomku sekundy opět srovnat se zemí, aby tím zanikly nejen ony, ale spolu s nimi i naše pracně budovaná víra v lidský rozum.

  Je nutno se tedy ptát, zda se nám vlastně evoluce rozumem spíše nepomstila a nepotrestala tak naši pýchu, která byla tou prvotní příčinou lidského selhání a odvrácení se od dokonalého Božího řádu. I když tedy přijmeme tuto novou moudrost evoluce, je to stále jen a jen náš rozum, který nám dluží odpověď na otázku kdo je zde vítězem a kdo tedy stojí na vrcholu pyramidy tvorstva.

  Jen on musí určit toho vítěze. Nikde v přírodních zákonech totiž nestojí psáno, že to nemůže být třeba krysa nebo virus - pokud by se rozum z evolučního hlediska jevil spíše nevýhodnou přítěží... Bude to tedy nakonec jen a jen náš rozum, který nás ocení, ON rozhodne o našem vítězství, neboť (jak podotýká Nitzsche) "odhadovati cenu je samo všech ceněných věcí cena"!
  JK
  February 28, 2020 v 11.39
  Jiřímu Nushartovi
  "...je to stále jen a jen náš rozum, který nám dluží odpověď na otázku kdo je zde vítězem a kdo tedy stojí na vrcholu pyramidy tvorstva. Jen on musí určit toho vítěze."

  K čemu mi bude, když se budu (nebo nebudu) považovat za vítěze evoluce a za vrchol pyramidy tvorstva?

  Mně rozum nic nedluží, protože si takovou otázku vůbec klást nepotřebuju. A jinak viz moji dřívější úvahu na téma anaerobních bakterií.Sice to měl být pokus o ironii, ale i kdyby to shodou náhod nebo božím dopuštěním byla správná úvaha, co změní na způsobu, kvalitě a smyslu mého života?
  JN
  February 28, 2020 v 18.11
  Také jsem, pane Kalousi, chtěl stejně jako nyní Vy (ale navíc i s lehkou ironií) naznačit,
  že kladení té otázky "kdo je vítězem evoluce", je nesmyslné. Doposud jsem si však myslel, že to tak (tedy tak stejně jako já) nevidíte a že jste snad člověka i za onen vrchol tvorstva kdysi kdesi označil, a to právě z důvodu, že je (údajně) jako jediný živočich vybaven rozumem (viz třeba naše diskuse o vráně kaledonské, ořeších, autech a semaforu).

  Jsem tedy rád, že jsme se nyní už shodli. Snad bychom mohli společně konstatovat, že člověk z (řádu) přírody určitým způsobem vydělen je, ale není (podle mě) jisté, zda je to právě rozum, co člověka z tohoto řádu vyděluje.

  Dále bychom se snad mohli shodnout i na tom, že člověk (tedy jakási jeho zobecněná fikce - "člověk obecný") si mnohdy myslí, že stojí na vrcholu všech výtvorů přírodní evoluce a tento pocit ho po určité (několikasetleté) období vedl ke značným úspěchům (jak ve smyslu "úspěšného živočišného druhu", tak i ve smyslu třeba značného pokroku vědy, lékařství..).

  Zároveň by však tento pocit "vítěze evoluce" (který člověkovi našeptává rozum) mohl být i jednou z příčin člověkových současných problémů...

  "Uštkne-li had, dříve než byl zaříkán, zaklínač pranic neprospěje."
  JK
  February 28, 2020 v 18.50
  Jiřímu Nushartovi
  Být vybaven rozumem nemusí znamenat být vrcholem evoluce.

  Ona je vůbec otázka, jestli evoluce nějaký vrchol má... Spíš by bylo na místě nějak zobecnit ekologický pojem "klimax" popisující jednotlivá společenstva na celou biosféru. A stav klimaxu závisí na podmínkách, takže s jejich změnou se mění. Nemluvě o tom, že ten vědecký pojem popisuje ideální stav, k němuž se společenstva mohou jen přibližovat, protože spíš než o stav jde o dynamickou rovnováhu.

  Někteří sociální darwinisté jsou dokonce schopni zamlčeně vkládat do pojmu "vrchol evoluce" obsah "vrchol potravního řetězce" a libovolně s ním v tomto smyslu žonglovat. Na rozum se například odvolává i objektivismus Ayn Randové nebo takové obskurní figurky jejích českých epigonů jako jsou třeba Luboš Zálom nebo Jiří Kinkor... (O anarchokapitalistech ani nemluvě.) Objektivismus koneckonců kritizuji i autentičtí konzervativci, včetně těch českých.

  "...není (podle mě) jisté, zda je to právě rozum, co člověka z tohoto řádu vyděluje."

  Dokud nemáme dostatečné důkazy o přítomnosti rozumu (ať už ho definujeme jakkoli) u jiných druhů (a to zatím nemáme, ledaže by se změnily definice), lze to za jisté považovat - aspoň natolik, abychom mohli od člověka vyžadovat přiměřenou míru odpovědnosti za přežití ostatních druhů a stav biosféry jako celku.
  JP
  February 29, 2020 v 11.47
  Boží řád a dílo člověka
  Pane Nusharte, ta Vaše úvaha má chybu v tom, že kdyby nebylo té lidské "pýchy", pak by tu nebyly nejenom ty atomové bomby - ale ani ty katedrály! Protože co je vlastně vůbec větším projevem smělosti lidského tvůrčího ducha, nežli vyhnat vysoko do výše kamenné budovy, svou extrémní architekturou už na první pohled vlastně odporující všem zákonům gravitace? Které by se vlastně musely okamžitě zhroutit, kdyby nebylo lidské pýchy osobující si právo a schopnost vymýšlet věci, které fakticky popírají přírodní zákony, přirozený řád všech věcí?!...

  Totiž: kdyby tu nebylo člověka s jeho "pýchou" - pak by tu nebylo fakticky vůbec nic. Byl by tu jenom ten "boží řád" - ale v tomto krásném božím řádu by člověk sám nebyl ničím jiným nežli doslova a do písmene jenom nahou opicí.

  Všechno co tento člověk vytvořil za opravdu velkého a velkolepého, to všechno vytvořil jenom díky své smělosti (Vaší terminologií: své "pýše") překračovat přirozený řád věcí. Celá antroposféra je svým způsobem jenom naprosto umělým artefaktem, zcela se vymykajícím z "přirozeného" (respektive "božího") řádu věcí.
  JP
  February 29, 2020 v 12.41
  Evoluce, rozum a poslání člověka
  Nicméně to samotné téma vztahu evoluce, rozumu a smyslu lidské existence je velmi závažné; zrovna v těchto dnech jsem se těmito myšlenkami sám zabýval.

  V naprosto první řadě je ale nutno si uvědomit, že když hovoříme o "rozumu", tak tím mohou být myšleny velice rozdílné činnosti a schopnosti lidské mysli.

  Například Aristoteles rozlišuje celkem pět různých schopností/potenciálů lidské duše, jak se dobírat toho, co je správné:

  1. techné - jak už sám název napovídá, jedná se tady především o praktické schopnosti a dovednosti; kromě jiného ale také i umění

  2. epistémé - to zahrnuje vědecké poznání, teorii

  3. fronésis - to je především mravní poznávání, chápání

  4. sofía - ta označuje filozofickou moudrost

  5. nús - intuitivní rozumnost, duchovní chápání; rozum jako takový.

  Tady se nám tedy za prvé ukazuje, že to co se běžně rozumí pod označením "rozum" - tedy myšlení racionálně-logické a technické, že to v tomto Aristotelově žebříčku stojí na druhém nejnižším (!) stupni ze všech pěti. A že vyspělejší formy rozumnosti se týkají zcela jiných záležitostí, a kladou na člověka mnohem vyšší nároky, nežli pouze lineárně racionalistický způsob uvažování.

  -------------------------------------------

  Vraťme se tedy k samotné otázce, jak se lidský rozum (ve vší této jeho komplexnosti) staví k záležitosti evoluce. - Mimochodem, ta myšlenka která mi právě v těchto dnech probíhala hlavou byla ta, že pokud dnes ještě opravdu chceme postulovat nějaký vyšší smysl lidské existence, pak to už v žádném případě nebude možné proti samotné evoluci. Nebo snad ještě přesněji řečeno: bude to možné jenom na základě evoluce, zevnitř její vlastní dynamiky.

  To ovšem - aby nedošlo k omylu - naprosto neznamená, že onen zmíněný smysl lidské existence by mohl či měl být zkrácen jenom na čistě biologickou evoluci. (Jak se to v současné době zcela běžně děje.)

  Stejně tak jako u rozumu, museli bychom si totiž i u této "evoluce" napřed ujasnit, co pod tímto pojmem vlastně rozumíme. Pokud pod tím rozumíme pouze čiré mechanismy evolučního procesu a vývoje živočišných druhů - pak to může být sice věcně správné, ale nevypovídá to prakticky vůbec nic. Tedy nic kromě přítomnosti právě těchto mechanismů.

  Co se evoluce týče, tady by bylo nutno v prvé řadě zodpovědět (s definitivní platností), zda evoluce probíhá zcela nahodile, anebo za ní přece jenom stojí něco více. Současní evolucionisté nás sice se skálopevným přesvědčením ujišťují o tom, že evoluční procesy jsou zcela a naprosto náhodné; jenže oni se na celou záležitost dívají výhradně z hlediska své pouhé "epistémé", a proto vůbec nejsou schopni dospět k odpovědím, které by mohly překročit omezený rámec jejích možných výpovědí. (Tu otázku, co by přece jenom mohlo stát ještě "před" respektive "za" evolucí zde ponechme stranou.)

  A za druhé: i kdyby samotný evoluční proces byl sám o sobě opravdu čistě nahodilý a víceméně mechanický - to stále ještě není důkaz toho, že zde v rámci tohoto procesu nevzniká nějaká zcela zásadně nová kvalita, která z něj sice vyrůstá, nicméně zakládá zcela novou existenční (a duchovní) formu existence.

  Evoluce a rozum:

  Je nutno si skutečně v plné míře uvědomit, že určité rozumové schopnosti vykazují už i někteří živočichové. A navíc: je nepopiratelné že mnozí z nich mají komplexní prožitky emocionální, duševní - které u Aristotela stojí vlastně výše, nežli ona pouhá techné respektive čistě racionalistický rozum!

  To všechno znamená: příroda, evoluce má v sobě i ty nejvyšší lidské duševní a duchovní schopnosti uložené jako svůj potenciál; a člověk je realizací, dovršením těchto potenciálů. V daném smyslu pak příroda, evoluce ovšem není jenom nějakým slepým procesem, nýbrž má svůj telos, svůj cíl, své směřování. I když je toto směřování napřed nevědomé - jeho konečným výsledkem a cílem je právě vědomí.

  Před dvěma lety to byli nedemokratičtí hlupáci podléhající konspiračním teoriím, dnes už jsou z těch hlupáků vědci.

  -------------------------------------

  Zpráva, kterou zveřejnil Výbor pro zdravotnictví, vzdělávání, práci a důchody (HELP) Senátu Spojených států amerických analyzovala věrohodnost dvou hlavních teorií o původu viru covid-19. K vypuknutí globální epidemie podle ní došlo buď v důsledku „přirozeného zoonotického šíření“, nebo kvůli „incidentu souvisejícího s výzkumem“.

  První teorie byla vědci po důkladné analýze vyvrácena.

  „Hypotéza o přirozeném zoonotickém původu si již nezaslouží, aby byla pokládána za správnou,“ uvádí senátní zpráva.

  https://echo24.cz/a/ShJXA/zpravy-zahranici-puvod-koronaviru-wu-chan-cina-analyza

  Luskoun bude, pane Outrato, možná požadovat vysoké odškodné za poškození dobrého jména.

  S oxidem uhličitým to jednou dopadne jako s luskounem, ještě to ale bude nějakou dobu trvat, takže ta vyspělejší část Evropy si stihne zruinovat ekonomiku ve prospěch totalitní nedemokratické Číny. (Někdo těm konspiračním teoriím prostě podléhat musí.)

  Pane Poláčku, ta teleologická úvaha o tom, jak se „čelní kost vyklenula výš, aby umožnila mozku zaujmout větší objem, čímž dala vzniknouti prostoru pro růst inteligence“ nebyla moje, ale možná nejspíše Bohdana Chudoby, už si však to úplně nepamatuji.

  MP
  November 4, 2022 v 9.35
  Josefu Poláčkovi

  Jste si jist, že jsou ty katedrály alespoň krajně nedostatečnou kompenzací za atomové bomby -- a přijatelnou kompenzací za utrpení těch, na jejichž krvi a kostech stojí?

  Přiznám se, po důkladném zvážení jsem nepřišel na nic jiného, co by mne smiřovalo s hrůzami pokroku, než snížení globálního podílu dětí v populaci, které umírají na banální choroby a hlad.

  Určitá míra svobody, umění a filosofie, městská dlažba, kavárny a různé společensky respektované stimulujicí látky ₍kofein, alkohol, nikotin), jistě, co bych z života bez těchto výdobytků civilizace měl -- ale jestliže si toho užívám, neznamená to, že bych dokázal přesvědčivě obhájit cenu, kterou za to lidstvo a biosféra planety platí.

  JP
  November 5, 2022 v 9.40
  Lesk a bída pokroku

  Pane Profante, na velmi podobnou otázku týkající se relace - specificky lidského, tedy uměle vytvářeného - pokroku na straně jedné, a spontánního evolučního vývoje na straně druhé (jakož i s přihlédnutím k exploataci jaderné energie) jsem zrovna včera odpovídal na mém webu. (Protentokrát na podnět pana Jaroslava, nikoli Jiřího Nusharta.) Protože nemá smysl abych to samé opakoval dvakrát, zde je odkaz: https://humanisticke-dialogy.eu/texty/ale-pravdu-mam-prece-ja/comment-page-2/#comment-14366

  Zkrácené resumé: my si dost dobře nemůžeme vybrat, zda chceme či nechceme provozovat evoluci, a tedy i pokrok. (Teoreticky by samozřejmě bylo možné, že se evoluce lidstva zastaví; nelze vyloučit že by celé lidstvo mohlo stagnovat na úrovni doby kamenné.) Tady se ovšem staví otázka, jaký - vyšší - smysl by mělo mít takové lidstvo, které by bylo sotva něčím více nežli opicí s poněkud vyšší schopností užívat nástroje.

  A za druhé: zdá se evoluce sama má v sobě zabudovaný určitý impuls který jí brání setrvat natrvalo ve stagnaci, s výjimkou výjimečných případů.

  Pro mou osobu jsem přece jenom radši, že jsem součástí druhové komunity která stále ještě nevzdala úmysl někam - evolučně, kulturně a duchovně - směřovat; a to i přesto, že mnozí jedinci současnosti stále ještě jednají podle mravních i kulturních norem doby kamenné.

  + Další komentáře