Přetavit slova o slušnosti v činy

Tomáš Pavlas

Na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii vystoupilo několik zástupců opozice. Tomáš Pavlas jim nabízí jedno závažné téma, ve kterém lze Andreje Babiše porazit, neboť v něm dlouhodobě selhává.

Marek Prchal v týdenním hlášení za Andreje Babiše píše: „Na vládě jsme taky schválili Akční plán boje s korupcí na rok 2020. Navazuje na ten současný, který obsahoval nejen popis forem korupce u nás, ale i nástroje pro boj s ní, včetně těch preventivních, a legislativní opatření.“

Vyskytuje se mezi těmi formami korupce také „state capture“, tj. snaha uchvátit stát, familiárně přezdívaná „řídit stát jako firmu“? Nikoli. Je ale zřejmé, že míří přesně na to, co chtějí voliči ze všeho nejvíc: výsledky.

Konkrétní výsledky vyhlíží také Babišova občanská opozice, hnutí Milion chvilek pro demokracii. Proto včera pozvalo zástupce parlamentních stran promluvit na svou demonstraci. Zaznělo hodně důležitých slov o demokracii a slušnosti. Vystoupili mimo jiné Tomáš Czernin (TOP 09), Vít Rakušan (STAN), Ivan Bartoš (Piráti), Miroslava Němcová (ODS) či Marek Výborný (KDU-ČSL). Těm všem bych chtěl připomenout jedno zásadní téma, na kterém je možné řeči o slušnosti přeměnit v činy. Sám Babiš v něm totiž lavíruje a pokrytecky taktizuje.

Ten problém se jmenuje genderově podmíněné násilí, zejména násilí páchané na ženách. Dle Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v ČR tvoří ženy až 95 procent obětí domácího a genderově podmíněného násilí. Fyzické nebo sexuální násilí zažilo v ČR 32 % žen. Způsob, jak mu čelit, je popsán v Úmluvě Rady Evropy o prevenci násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbuské úmluvě). Úmluva by měla být vládou v krátké době postoupena Poslanecké sněmovně a pak bude na jednotlivých poslancích a poslankyních, jestli slova o slušnosti promění v činy anebo nemístné žvásty.

Z úst zástupců opozice zaznělo na poslední demonstraci Milionu chvilek hodně slov o slušnosti. Sledujme, jak budou jednotliví poslanci a poslankyně hlasovat o úmluvě proti násilí na ženách. Foto Facebook TC

Aby bylo úplně jasné, jak velký problém násilí na ženách v ČR představuje, natočila Otevřená společnost spolu s organizací proFem. pracující s oběťmi domácího násilí video, které by měli poslanci a poslankyně povinně shlédnout a mít na paměti při hlasování:

Je to jedinečná příležitost vymezit se proti způsobu, jakým Andrej Babiš coby předseda Rady vlády pro rovnost žen a mužů selhává v tématu, které podle statistik tak moc sužuje českou společnost.

Chápu, že ideologická východiska mohou být mocná. Věřím však, že přicházející vánoční milosrdenství v kombinaci s touhou porazit oligarchu mohou být pro jednou ještě mocnější.

  Diskuse
  JN
  December 18, 2019 v 23.15
  "... tvoří ženy až 95 procent obětí domácího a genderově podmíněného násilí."
  Tento nepravdivý údaj už byl uveden na pravou míru v diskusi pod minulým článkem pana Pavlase. Násilí na ženách a domácí násilí jsou dvě různé věci a neženských obětí domácího násilí (například dětí a seniorů) není 5%!
  JN
  December 18, 2019 v 23.36
  A pokud jde o "genderoě podmíněné násilí",
  v Istanbulské úmluvě je "genderově podmíněné násilí" definováno pouze jako násilí na ženách (podle definice v IÚ dokonce "genderově podmíněné násilí na ženách" postihuje ženy ve větší míře), z čehož tedy "překvapivě" vyplývá, že "ženy tvoří až 95 procent obětí násilí na ženách".

  To je skutečně objev!
  HZ
  December 19, 2019 v 4.15
  Kolik procent
  obětí domácího a genderově podmíněného násilí /což není totéž/ tvoří ženy podle vás, pane Nusharte?
  JN
  December 19, 2019 v 11.35
  V intencích předvedeného zacházení s čísly asi 110%, paní Zemanová.
  Zopakujme si úlohu: "Genderově podmíněné násilí" je v Istanbulské úmluvě (článek 3d) definováno pouze takto:
  " 'Genderově podmíněné násilí na ženách' znamená násilí zaměřené proti ženě proto,
  že je žena, nebo které postihuje ženy ve vyšší míře". Žádné jiné genderově podmíněné násilí (na někom jiném než na ženách) v Istanbulské úmluvě definováno není.

  Všimněme si té "perly" ve formulaci definice: "Genderově podmíněné násilí na ženách postihuje ženy ve vyšší míře."

  Potom je samozřejmě více než logické, že ženy tvoří až 95 procent genderově podmíněného násilí na ženách, ale já si myslím, že to číslo je stále podhodnocené.

  Ve svém mládí jsem taktéž přetavoval slova v činy, takže pětiletka se plnila nejméně na 110 procent.

  HZ
  December 19, 2019 v 12.30
  Tak jo.
  Zase jste předvedl, pane Nusharte, že nemáte zájem o nic jiného než trollení.
  Já jsem to sice věděla, ale vánoce a s nimi spojená smířlivá nálada vykonaly svoje, takže jsem skočila na to, že je s vámi možná normální řeč. Není.
  JN
  December 19, 2019 v 13.00
  Co lze podle Vás, paní Zemanová, říci normálního
  o definici "genderově podmíněné násilí na ženách postihuje ženy ve vyšší míře"?

  Autorem takového tvrzení je buď blázen nebo humorista, který si dělá z lidí šoufky. (Šoufek - z německého Schöpfer - je nástroj pro ruční vybírání tekutého obsahu septiku.)

  Chcete se tedy toho blázna nebo humoristy zastávat?
  JN
  December 20, 2019 v 8.34
  Článek 3d IÚ - definice
  „Genderově podmíněné násilí na ženách” znamená násilí zaměřené proti ženě proto,
  že je žena, nebo které postihuje ženy ve vyšší míře.

  ------------------------------------

  "Mechanicky podmíněné poruchy na automobilech" znamenají poruchy postihující automobil proto, že je to automobil, nebo které postihují automobily ve vyšší míře.

  * * *

  Automobily tedy tvoří až 95 procent předmětů postihovaných mechanicky podmíněnými poruchami automobilů.

  ---------------------------------

  Krásná ukázka funkce elitních mozků při progresivistické paralýze...