Green New Deal pro Evropu

Otevřený dopis

Zveřejňujeme otevřený dopis hnutí DiEM25 do rukou předsedkyně Evropské komise. Apeluje na ni, aby přijala výrazně odvážnější opatření tváří v tvář klimatické krizi, než která navrhuje.

Vážená předsedkyně von der Leyen,

miliony stávkujících studentů, klimatologů a znepokojených občanů po celé Evropě požadují postavit se čelem ke krizi životního prostředí a provést spravedlivou transformaci.

V červenci, když jste jako kandidátka na předsedkyni Evropské komise čekala na schválení Evropským parlamentem, jste slíbila takovou transformaci zajistit. „Tak se to dělá v Evropě,“ napsala jste v rámcových pokynech pro Evropský Green Deal. „Míříme vysoko a nikoho nenecháme dole.“

Jenomže Green Deal, který jste navrhla, je vůči tomuto slibu naprostým zklamáním. Váš Green Deal je příliš pomalý: klimatická neutralita až v roce 2050 znamená rozsudek smrti pro miliony lidí ze všech koutů světa.

Evropská unie musí jít příkladem vzhledem k tomu, jakými pokročilými technologiemi disponuje, i vzhledem ke své historické zodpovědnosti ve vypouštění oxidu uhličitého.

„Míříme vysoko a nikoho nenecháme dole,“ říkala Ursula von der Leyen ve své kandidátské řeči na předsedkyni Komise. Její Green Deal je oproti těmto frázím naprostým zklamáním, tvrdí hnutí DiEM v otevřeném dopisu. Foto Archiv redakce

Váš Green Deal je málo ambiciózní: 100 miliard euro investic ročně znamená pouhý zlomek zdrojů potřebných pro transformaci evropského průmyslu a zemědělství směrem k nezávislosti na fosilních palivech. Při tom, jak rozsáhlé má ekonomické zdroje a jak silné instituční zázemí, Evropská investiční banka nejen může, ale také musí udělat mnohem víc.

Navíc zůstává váš Green Deal příliš svázán s ekonomickým modelem, který nadřazuje růst HDP nad bezpečí obyvatel nedbaje na rozsah evropských sociálních krizí a utrpení nejohroženějších oblastí. Evropská komise nejen může, ale také musí odvrhnout dogma nekonečného růstu a zaměřit se na přímé řešení problémů chudoby a nejistoty rostoucích po celém kontinentu.

Stručně řečeno: plán, který jste předložila, neznamená „Zelený Nový úděl!“, ale těžký úděl pro obyvatele Evropy a pro budoucí generace.

Ještě však není úplně pozdě. My, níže podepsaní, vás naléhavě žádáme, abyste přijala alternativní vizi Green New Deal pro Evropu jako jedinou cestu ke skutečně spravedlivé transformaci. Náš Green New Deal nabízí praktickou cestu k dosažení celkově nulových emisí skleníkových plynů v Evropě nejpozději do roku 2030. Tím odpovídá principu spravedlivého podílu, který je obsažený v klauzuli o „společné, ale různě velké zodpovědnosti‟ Pařížského rámce.

Náš Green New Deal nachází a umožňuje využít zdroje nezbytné k tomu, abychom snížili tlak na přírodní ekosystémy, omezili spotřebu surovin a přebudovali evropský systém zemědělství na nástroj ekologické udržitelnosti. Zároveň náš Green New Deal zajišťuje, že tato transformace povede k ekologické spravedlnosti — jak vůči rozličným komunitám uvnitř Evropy, tak vůči zemím mimo její hranice.

Jedině tento integrovaný přístup — takový, který odpovídá výzvě Franklina Roosevelta k „odvážnému a vytrvalému experimentování‟ za dnů původního Nového údělu — může vyřešit provázané krize životního prostředí a ekonomiky, které sužují Evropu.

Jsme si vědomi, že tento přístup je v přímém protikladu k bruselské rutině. Jsme připraveni v našich komunitách, obcích a zemích bojovat za to, aby se vize Green New Deal stala skutečností. EU však má prostředky — a morální povinnost — Green New Deal pro Evropu uskutečnit.

My, níže podepsaní, předkládáme tuto vizi jako doklad toho, co je možné, nezbytné a správné. Jak nás varuje Greta Thunberg: „Změna přichází, ať se vám to líbí, nebo ne.

Přečtěte si, prosím, náš strategický dokument.

Podepsaní:

Ann Pettifor, makroekonomická výzkumnice (PRIME)

Jason Hickel, London School of Economics

James K. Galbraith, University of Texas

Bill McKibben, hnutí 350.org

Eloi Badia, hnutí Barcelona En Comú

Fabio de Masi, Die Linke

Manon Aubry, europoslankyně

Aurore Lalucq, europoslankyně

Laurie Macfarlane, openDemocracy

Laurent de Sutter, filozof a autor

Daniela Gabor, University of the West of England

Kate Aronoff, spisovatelka a novinářka

Mathew Lawrence, Common Wealth

Grace Blakeley, spisovatelka a výzkumnice

Guy Standing, School of Oriental and African Studies

Ewan McGaughey, přednáší právo na King’s College London

Yanis Varoufakis, The Democracy in Europe Movement 2025, Greek MP

David Adler, The Democracy in Europe Movement 2025

Pawel Wargan, The Green New Deal for Europe

Giorgos Kallis, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona

Will Stronge

Riccardo Mastini, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona

Gerardo Pisarello, Barcelona En Comú

Niccolò Milanese, European Alternatives

Lavinia Steinfort, Transnational Institute

Alexandra Louise Phillips, europoslankyně

Scott Ainslie, europoslanec

Gina Dowding, europoslankyně

Laurie Laybourn-Langton, výzkumník a autor

Catherine Rowett, europoslankyně

Will Snell, Tax Justice Network (síť daňové spravedlnosti)

Asad Rehman, War on Want

Ruth London, Fuel Poverty Action

David Powell, New Economics Foundation

Selma James, Global Women's Strike

Nina López, Global Women’s Strike

Nicholas McNair, Universidade Nova de Lisboa

Prof Tim Jackson, University of Surrey

Nick Jacobs, International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food)

Michele Fiorillo, Scuola Normale Superiore - CIVICO Europa

Daniel Aldana Cohen, University of Pennsylvania

César Simões da Fonseca, Aalborg University

Luís Miguel Batista Jerónimo, GEOTA

Francine Mestrum, Global Social Justice

Raj Patel, University of Texas at Austin

Molly Anderson, Middlebury College

Emile Frison, International Panel of Experts on Sustainable Food Systems

Sergi Corbalan, Executive Director of the Fair Trade Advocacy Office

Evan Weber, Sunrise Movement

Judith Hitchman, President, Urgenci International Community Supported Agriculture Network

Yannis Dafermos, School of Oriental and African Studies

Maria Nikolaidi, University of Greenwich

Alexander Ač, Global Change Research Institute, Brno

Will Clark, Health Care Without Harm Europe

Meera Ghani, ECOLISE

Antonia Jennings, Rethinking Economics

Filip Rosenkranc, Extinction Rebellion

Jakub Patočka, Deník Referendum

Arne Springorum, Extinction Rebellion

Nicoletta Dentico, Society for International Development

Michaela Pixová, sociální geografka