Stovky studentů i absolventů Univerzity Karlovy žádají rezignaci rektora Zimy

Jan Kašpárek

Na pátečním zasedání velkého senátu Univerzity Karlovy se očekávají spory. Rektor totiž čelí kritice nejen za nedávno zrušenou smlouvu se společností Home Credit, ale také obvinění z podezřelých vazeb k Číně.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima čelí po nedávné kauze smlouvy s úvěrovou společností Home Credit nebývale tvrdé kritice. Část akademické obce požaduje, aby vysvětlil, proč umožnil nyní již zrušené partnerství nejstarší univerzity v České republice se společností spojenou mimo jiné s nezákonnými exekucemi. Zima navíc nově čelí obviněním z podezřelých vazeb k Číně.

Nejrazantnější část akademiků požaduje, aby rektora odvolal Akademický senát Univerzity Karlovy. „Sledujeme se znepokojením kroky rektora, z nichž partnerství se společností Home Credit, uzavřené za netransparentních a problematických podmínek, a následně rychle vypovězené pod tlakem akademické veřejnosti, je jen jednou z kapitol jednání, kterým rektor dle našeho názoru poškozuje dobré jméno a zájmy nejstarší a nejslavnější české univerzity,“ uvádějí v otevřeném dopise pod hlavičkou neformální iniciativy Univerzita Karlova etická.

„Můžeme se jen domnívat, že tak činí zejména pro vlastní osobní prospěch,“ dodávají v textu, který ke čtvrtečnímu dopoledni podepsalo více než pět set odborníků i studentů napříč fakultami. Kromě kauzy Home Credit dopis označuje za problematickou i údajnou někdejší snahu o ovlivňování vyšetřování plagiátorské kauzy historika Martina Kováře a dlouhodobě neřešený problém takzvaných predátorských časopisů.

Očekává se, že Zima na kritiku odpoví při pátečním zasedání celouniverzitního Akademického senátu. Několik představitelů univerzity již avizovalo, že hodlá rektora konfrontovat jak kvůli Home Creditu, tak dlouhodobě neurčitým pravidlům toho, kdo a za jakých podmínek se může stát oficiálním partnerem školy. Části akademiků vadí i to, že spornou smlouvu s úvěrovou společností nevypověděl Zima, ale Home Credit. Celou kauzou prý utrpělo dobré jméno univerzity.

Rektor avizoval plnou ochotu pravidla pro sponzoring řešit. „Diskuze otevřela dlouho opomíjené téma, jakým je financování vysokých škol, spolupráci univerzit se sponzory a soukromým sektorem. Považuji za mimořádně důležité v této debatě pokračovat a hledat řešení, jak situaci s financováním vysokých škol zlepšit,“ uvedl v prohlášení s tím, že na zasedání Akademického senátu navrhne zřízení patřičné komise.

Zcela nové a pro část kritiků dost možná nejzávažnější jsou ovšem pochybnosti kolem údajných Zimových kontaktů na čínské diplomaty. Univerzitní sinologický projekt Sinopsis upozornil na článek probíhající na čínských stranických webech, který popisuje setkání zástupce vedoucího Mezinárodního oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Číny Kuo Je-čoua se Zimovým poradcem Luďkem Podolou. Česká strana přitom o oficiální schůzce nikde neinformovala.

Čína na akademickou půdu cílí strategicky

Zpravodajské služby včetně BIS varují, že se Čína snaží ze strategických důvodů získávat co nejvíce kontaktů a informací od evropských odborníků a akademiků. Pokouší se navíc skrze nejrůznější smlouvy zavázat co nejvíce českých institucí, které by potenciálně mohly kritizovat čínskou autoritářskou politiku.

Takovým kontraktem byla donedávna vázaná například Praha, někdejší partnerské město Pekingu. Číňané smlouvu razantně vypověděli poté, co neustále narůstaly spory mezi zastupiteli v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a čínskými straníky požadujícími po Praze nekritičnost a politické ústupky. Diplomatický konflikt se projevil mimo jiné tím, že Čína rušila vystoupení prakticky jakýchkoli uměleckých souborů se slovem „Praha“ v názvu. Hřib to označil za šikanu.

Část akademické obce poukazuje na to, že k podobným snahám o omezení kritiky mohla vést i Zimou zaštítěná smlouva s Home Creditem. Úvěrová společnost miliardáře Petra Kellnera totiž v Číně dlouhodobě působí. Home Credit se kvůli podnikání na dálném Východě navíc již dříve dostal do sporu se sinology z Univerzity Karlovy, kteří jej kritizovali za údajně neetické jednání.

Někdejší smlouva o partnerství s Home Creditem obsahovala neurčité klauzule typu „strany se zdrží všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci“. Na rizika podobných omezujících závazků upozorňují nejen Zimovi kritici, ale také Akademický senát Fakulty sociálních věd. Ten na mimořádném zasedání v pondělí konstatoval, že znění smlouvy „může implikovat omezování akademických svobod, v čele se svobodou bádání“.

Zima ovšem odmítá, že by ustanovení smlouvy mělo podobné důsledky. „Je to součástí řady smluv, která máme my i fakulty uzavřeny. Je to standardní věta, která míní nějaké úmyslné poškozování. Chci naprosto vyloučit jakékoliv ovlivňování vědeckého bádání, učení, kritického diskurzu, to je nepřípustné ze strany jakéhokoliv partnera,“ řekl před časem v rozhovoru pro portál Novinky.cz.

Propojení Kellnerovy společnosti a čínské diplomacie naznačuje i složení některých konferencí či besed pořádaných na univerzitní půdě pod záštitou Česko-čínského centra Univerzity Karlovy, případně přímo Zimy. Zatímco část představitelů Centra spekulace odmítá a pokládá za normální, že některé akademické akce s účastí čínských diplomatů Home Credit sponzoroval, jiní to vidí odlišně.

Profesorka a sinoložka Olga Lomová v reakci na kupící se kauzy dokonce rezignovala na svůj post v Radě Česko-čínského centra. „Nemám nic proti akademické výměně s Čínou, nedomnívám se, že se s Číňany nemáme bavit. Ze začátku to vypadalo jako takový brainstorming. Snažila jsem se vysvětlovat, že to není tak jednoduché a nemá se přijímat každá delegace, protože si dělají vlastní politiku. A nelíbily se mi konference, které zahajoval pan čínský velvyslanec,“ vysvětlila akademička Deníku N.

Zima je 508. rektorem Univerzity Karlovy od roku 2015. Absolvoval již jedno funkční období, druhé mu končí v roce 2022. Dlouhodobě je pokládán za spíše konzervativního rektora, který má tendenci na kritiku a požadavky akademické obce reagovat zdrženlivě. Zima se sice na jednu stranu v roce 2014 odmítl účastnit oficiálních oslav 28. října na Pražském hradě, protože prezident nepozval některé další rektory, na stranu druhou se o pouhý měsíc později vymezil vůči protizemanovským protestům.