Univerzita Karlova se pře o Kováře. Rektor prý ovlivňuje vyšetřování

Jan Kašpárek

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zaslal Etické komisi Filozofické fakulty, jež šetří údajné plagiátorství profesora Martina Kováře, dva na jeho žádost zpracované posudky. Komise i část akademické obce rektorův postup kritizuje.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima si nechal zpracovat posudky od odborníků z oblasti historiografie ke kauze údajného plagiátorství bývalého prorektora Martina Kováře. Materiály od profesorů Roberta Kvačka a Jaroslava Pánka následně zaslal coby „důležitý zdroj informací“ Etické komisi Filozofické fakulty, která případ posuzuje. Komise pokládá postup za nestandardní. Podle části akademické obce je Zima ve střetu zájmů a snaží se Kováře nekorektním způsobem chránit. Rektor na kritiku zatím nereagoval.

„Jakékoliv vstoupení do práce komise ze stran nejvyšších představitelů univerzity je a priori problematické a nemělo by k němu nikdy docházet, byť by pohnutky byly sebelepší. Z tohoto důvodu také Etická komise považuje uvedený krok rektora, nemluvě o zveřejnění obou posudků, za velmi nestandardní a neprospívající řádnému vyšetření celé kauzy,“ napsala Komise ve vyjádření.

Posudky profesorů Kvačka a Pánka měl oficiálně k dispozici pouze rektorát a Etická komise. Přesto je získal portál Info.cz, který následně vydal zprávu s titulkem EXKLUZIVNĚ: Historik Kovář není plagiátor, vyplývá z posudků významných profesorů.

Ač v textu ani jeden z materiálů není zveřejněn celý, z citací jednoznačně vyplývá, že se podle názorů Kvačka a Pánka někdejší prorektor plagiátorství nedopustil. Zpráva dává prostor i kritice postupu doktorandů, kteří na podezření z plagiátorství upozornili, jejich stanovisko ale ani ve zkratce neobsahuje.

Zima terčem kritiky

Doktorandi historie se proti postupu vedení univerzity vymezili a upozornili na Kvačkův i Pánkův střet zájmů. Oba totiž v minulosti s Kovářem spolupracovali a Kvaček se s ním dokonce přátelí. „Podjatý výběr posuzovatelů i vnější zásahy ze strany rektorátu do činnosti Etické komise podlamují naši důvěru v nestranný přístup rektora Zimy k celé kauze,“ shrnul výtky Martin Jandák na webu A2larm.cz.

Na rektora Zimu se s podobnou kritikou obrátil i spolek Věda žije. Zadání posudků vedením univerzity podle něj nelze považovat za nic jiného než za snahu o ovlivňování činnosti Etické komise. „Jste jednoznačně ve střetu zájmů, a proto je nepřípustné, abyste do činnosti Etické komise zasahoval. Žádáme proto, abyste těchto aktivit zanechal a vyčkal do zveřejnění verdiktu komise,“ apeloval na Zimu spolek.

Kovář na Univerzitě Karlově vedl patnáct let Ústav světových dějin Filozofické fakulty. Jeho specializací je Anglie za vlády Stuartovců v sedmnáctém a osmnáctém století. Právě v této oblasti se podle doktorandů dopustil plagiátorství. Z knihy historika Barryho Cowarda The Stuart Age: A History of England 1603—1714 měl opsat nejen části textu, ale i poznámkový aparát. „To považujeme za nesmírně závažný a neobyčejně troufalý způsob plagiátorství,“ uvedli dříve doktorandi.

Kovářův článek v Lidových novinách coby odborném periodiku

Jméno bývalého prorektora Kováře se kromě kauzy údajného opisování objevuje i v souvislosti s možným porušením publikační etiky, které se ovšem nemuselo přihodit jeho vinou. V rámci projektu České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, jež byl financován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, mělo vyjít několik textů v odborných publikacích.

Za odborný je označen i Kovářův článek Králova řeč: film a skutečnost, který byl publikován v březnu 2011 v páteční příloze Lidových novin. Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády přitom jasně říkají, že odborným periodikem pro publikování vědeckých výstupů nejsou „periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tedy běžný denní tisk a tematické populárně-odborné přílohy k dennímu tisku“.

Místopředseda spolku Věda žije Michael Komm Deníku Referendum řekl, že se rozhodně nejedná o korektní praxi, zdůraznil ale, že zasílání záznamů do rejstříku, který eviduje vědecké výstupy, je v zodpovědnosti příslušných pracovníků fakulty.

„Mohli se pokusit vykázat všechno možné, tak tam nacpali i tento článek. Profesor Kovář o tom nemusel vůbec vědět,“ poznamenal s tím, že se pravděpodobně jedná o selhání institucionálních mechanismů, jež by vykazování vědeckých výsledků měly kontrolovat. Kovářovo vyjádření se nepodařilo získat. Bývalý prorektor odmítá komunikovat s médii. Deníku Referendum zavěsil telefon a na dotaz zaslaný e-mailem nereagoval.