Prorektor Kovář po obvinění z plagiátorství opouští Univerzitu Karlovu

Jan Kašpárek

Prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář po obvinění z plagiátorství končí. Odmítá ale, že by se dopustil neetického jednání a rezignaci zdůvodňuje osobními důvody. Vedení univerzity Kovářův krok ocenilo a čeká na výsledky dalšího šetření.

Prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy Martin Kovář oznámil, že ke konci roku opustí akademické funkce. Učinil tak v reakci na narčení z plagiátorství. Podle doktorandů Filozofické fakulty Marka Jandáka, Tomáše Konečného a Ondřeje Crháka Kovář opsal v několika akademických pracích celé pasáže z knih historika Barryho Cowarda. Kovářovým případem se budou i nadále zabývat univerzitní orgány včetně etické komise.

„Rezignaci profesora Kováře vnímáme jako krok k udržení dobrého jména univerzity. Nadále trváme na nestranném prošetření našeho podnětu, kdy bude mít profesor Kovář šanci se obhájit. Jeho plagiátorství považujeme za dostatečně podložené a příslušným orgánům dodáme v dohledné době detailnější analýzy,“ ocenili Kovářovu rezignaci doktorandi.

Končící prorektor nicméně stále popírá, že by se dopustil čehokoli neetického. „Píše-li několik málo relevantních historiků ve srovnatelném stránkovém rozsahu o nějakém dlouhodobě nekontroverzním historickém tématu, nelze očekávat, že budou psát něco dramaticky odlišného,“ hájí se s tím, že rezignoval kvůli osobním útokům, nikoli důkazům, které proti jeho práci doktorandi shromáždili.

Univerzita celou věc slibuje prošetřit

Vedení univerzity se k samotnému obvinění nevyjádřilo a čeká na výsledky dalšího šetření. Rektor Tomáš Zima ale Kovářovo odstoupení ocenil. „Toto rozhodnutí vylučuje pochyby o nestranném prošetření všech obvinění, kterým profesor Kovář čelí. Tento krok zabrání další snaze o poškozování dobrého jména Univerzity Karlovy v očích veřejnosti,“ uvedl Zima a poděkoval prorektorovi za odvedenou práci.

Obdobně situaci okomentoval i děkan filozofické fakulty Michal Pullmann. „Zjištěné skutečnosti bereme vážně také ze systémového hlediska. Vedení fakulty se proto bude zabývat i obecnými otázkami odhalování plagiátorství a některými aspekty organizace vědecké práce,“ napsal.

Doktorandi, kteří ke konci minulého týdne publikovali svá podezření v podobě analýzy na blogu studentského časopisu Obscura, slibují, že se Kovářovými spornými texty budou nadále zabývat. „Naše závěry potvrzují stále další analýzy odhalující opsané pasáže, parafráze i citační aparát. Nyní chystáme ještě širší srovnání daných textů,“ řekl Jandák Deníku Referendum.

Martin Kovář pracuje na akademické půdě od devadesátých let. V rámci působení na Univerzitě Karlově vedl patnáct let Ústav světových dějin Filozofické fakulty. Jeho specializací je Anglie za vlády Stuartovců v sedmnáctém a osmnáctém století. Právě v této oblasti se podle doktorandů dopustil plagiátorství. Z Cowardovy knihy The Stuart Age: A History of England 1603—1714 měl opsat nejen části textu, ale i poznámkový aparát. „To považujeme za nesmírně závažný a neobyčejně troufalý způsob plagiátorství,“ uvedli doktorandi minulý týden.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse