Prorektor Kovář po obvinění z plagiátorství opouští Univerzitu Karlovu

Jan Kašpárek

Prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář po obvinění z plagiátorství končí. Odmítá ale, že by se dopustil neetického jednání a rezignaci zdůvodňuje osobními důvody. Vedení univerzity Kovářův krok ocenilo a čeká na výsledky dalšího šetření.

Prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy Martin Kovář oznámil, že ke konci roku opustí akademické funkce. Učinil tak v reakci na narčení z plagiátorství. Podle doktorandů Filozofické fakulty Marka Jandáka, Tomáše Konečného a Ondřeje Crháka Kovář opsal v několika akademických pracích celé pasáže z knih historika Barryho Cowarda. Kovářovým případem se budou i nadále zabývat univerzitní orgány včetně etické komise.

„Rezignaci profesora Kováře vnímáme jako krok k udržení dobrého jména univerzity. Nadále trváme na nestranném prošetření našeho podnětu, kdy bude mít profesor Kovář šanci se obhájit. Jeho plagiátorství považujeme za dostatečně podložené a příslušným orgánům dodáme v dohledné době detailnější analýzy,“ ocenili Kovářovu rezignaci doktorandi.

Končící prorektor nicméně stále popírá, že by se dopustil čehokoli neetického. „Píše-li několik málo relevantních historiků ve srovnatelném stránkovém rozsahu o nějakém dlouhodobě nekontroverzním historickém tématu, nelze očekávat, že budou psát něco dramaticky odlišného,“ hájí se s tím, že rezignoval kvůli osobním útokům, nikoli důkazům, které proti jeho práci doktorandi shromáždili.

Univerzita celou věc slibuje prošetřit

Vedení univerzity se k samotnému obvinění nevyjádřilo a čeká na výsledky dalšího šetření. Rektor Tomáš Zima ale Kovářovo odstoupení ocenil. „Toto rozhodnutí vylučuje pochyby o nestranném prošetření všech obvinění, kterým profesor Kovář čelí. Tento krok zabrání další snaze o poškozování dobrého jména Univerzity Karlovy v očích veřejnosti,“ uvedl Zima a poděkoval prorektorovi za odvedenou práci.

Obdobně situaci okomentoval i děkan filozofické fakulty Michal Pullmann. „Zjištěné skutečnosti bereme vážně také ze systémového hlediska. Vedení fakulty se proto bude zabývat i obecnými otázkami odhalování plagiátorství a některými aspekty organizace vědecké práce,“ napsal.

Doktorandi, kteří ke konci minulého týdne publikovali svá podezření v podobě analýzy na blogu studentského časopisu Obscura, slibují, že se Kovářovými spornými texty budou nadále zabývat. „Naše závěry potvrzují stále další analýzy odhalující opsané pasáže, parafráze i citační aparát. Nyní chystáme ještě širší srovnání daných textů,“ řekl Jandák Deníku Referendum.

Martin Kovář pracuje na akademické půdě od devadesátých let. V rámci působení na Univerzitě Karlově vedl patnáct let Ústav světových dějin Filozofické fakulty. Jeho specializací je Anglie za vlády Stuartovců v sedmnáctém a osmnáctém století. Právě v této oblasti se podle doktorandů dopustil plagiátorství. Z Cowardovy knihy The Stuart Age: A History of England 1603—1714 měl opsat nejen části textu, ale i poznámkový aparát. „To považujeme za nesmírně závažný a neobyčejně troufalý způsob plagiátorství,“ uvedli doktorandi minulý týden.