Čeští i zahraniční akademici píší rektorovi UK kvůli nové děkance FSV

Volba Alice Němcové Tejkalové novou děkankou Fakulty sociálních věd UK čelí kritice. Sto akademických pracovníků upozornilo na to, že její publikování v predátorských a podvodných vědeckých časopisech je s výkonem postu neslučitelné.

(kep)

27.11.2017 17:23

Tejkalov_

Zvolení Alice Němcové Tejkalové do čela Fakulrty sociálních věd kritizují už i zahraniční akademici. Repro DR

Stovka českých i zahraničních akademiků dnes v otevřeném dopise vyzvala rektora pražské Univerzity Karlovy Tomáše Zimu, aby novou děkankou Fakulty sociálních věd nejmenoval Alici Němcovou Tejkalovou. Profesoři a vědečtí pracovníci upozornili na případy článků v predátorských časopisech, jichž je Tejkalová autorkou, anebo se na jejich vydávání podílela. Případu jsme se věnovali i v DR

Podle autorů dopisu by rektor jmenováním Němcové Tejkalové poškodil pověst celé univerzity a narušil by základní standardy akademické práce. Děkankou Fakulty sociálních věd (FSV) ji na konci října letošního roku zvolil Akademický senát. Druhým kandidátem byl Petr Soukup z Institutu sociologických studií.

Alice Němcová Tejkalová je vedoucí Institutu komunikačních studií a žurnalistiky při Fakultě sociálních věd a členkou kolegia rektora. Články v podvodných odborných publikacích zveřejnila společně se svým podřízeným Wadimem Strielkowským, členem katedry marketingové komunikace FSV. Dva z nich jsou veřejnosti známé od roku 2015. Tejkalová tehdy obvinění odmítla a argumentovala tím, že pouze uvěřila podvodníkům. Popřela také, že by byly odměny za autorství placeny z rozpočtu fakulty.

Účast Alice Němcové Tejkalové v podvodném jednání podle signatářů dopisu znevažuje vědu na FSV jako takovou a ohrožuje mezinárodní renomé univerzity coby instituce, která dbá o kvalitu a etickou integritu. „Uvědomujeme si, že nejmenovat děkana navrženého senátem by mělo být výjimečným krokem, situace na Fakultě sociálních věd UK je ale opravdu výjimečná a v možných důsledcích velmi poškozující nejen pro fakultu, ale také pro dobré jméno univerzity,“ okomentovali svůj krok autoři dopisu.

Rektor Tomáš Zima v minulosti činnost Tejkalové omlouval. „S predátorskými časopisy jsme se setkávali a setkávat se s nimi budeme. Kolegyně v kauze nehrála dominantní roli,“ řekl během nedávného veřejného představení kandidátů na funkci rektora Univerzity Karlovy. Vyjádření k dopisu akademiků slíbil zaslat Deníku Referendum během tohoto úterý.

Snaha Alice Němcové Tejkalové stát se děkankou FSV čelila kritice z části akademické obce dlouhodobě. Již v roce 2015, v době konfliktu na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, vydali akademičtí pracovníci prohlášení „Za publikační etiku a svobodu kritiky v sociálních vědách“. Na protest proti kandidatuře Němcové Tejkalové vystoupil z vědecké rady FSV bývalý děkan fakulty Lubomír Mlčoch a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Kratochvíl. Během konfliktu na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky odešlo – i pod tlakem Němcové Tejkalové – několik vědeckých pracovníků.

Otevřený dopis rektorovi podepsali například profesoři Peter Wagner z University of Barcelona, Tara Zahra z University of Chicago, Elizabeth Frazer z Oxford University, Jan Trlifaj z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, emeritní rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška nebo docentka Tereza Stöckelová z FHS UK, která se zabývá problémy financování vědy a publikační etiky. Na webu otevřeného dopisu přibývají další signatáři.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.