Univerzita Karlova se pře o Kováře. Rektor prý ovlivňuje vyšetřování

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zaslal Etické komisi Filozofické fakulty, jež šetří údajné plagiátorství profesora Martina Kováře, dva na jeho žádost zpracované posudky. Komise i část akademické obce rektorův postup kritizuje.

(jk)

31.01.2019 16:15

Photo_2018-12-10_12-09-25

Martin Kovář po obvinění z plagiátorství opustil Univerzitu Karlovu. Odmítá ale, že by se dopustil neetického jednání. Za jeho odchodem jsou prý osobní důvody. Foto WmC

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima si nechal zpracovat posudky od odborníků z oblasti historiografie ke kauze údajného plagiátorství bývalého prorektora Martina Kováře. Materiály od profesorů Roberta Kvačka a Jaroslava Pánka následně zaslal coby „důležitý zdroj informací“ Etické komisi Filozofické fakulty, která případ posuzuje. Komise pokládá postup za nestandardní. Podle části akademické obce je Zima ve střetu zájmů a snaží se Kováře nekorektním způsobem chránit. Rektor na kritiku zatím nereagoval.

„Jakékoliv vstoupení do práce komise ze stran nejvyšších představitelů univerzity je a priori problematické a nemělo by k němu nikdy docházet, byť by pohnutky byly sebelepší. Z tohoto důvodu také Etická komise považuje uvedený krok rektora, nemluvě o zveřejnění obou posudků, za velmi nestandardní a neprospívající řádnému vyšetření celé kauzy,“ napsala Komise ve vyjádření.

Posudky profesorů Kvačka a Pánka měl oficiálně k dispozici pouze rektorát a Etická komise. Přesto je získal portál Info.cz, který následně vydal zprávu s titulkem EXKLUZIVNĚ: Historik Kovář není plagiátor, vyplývá z posudků významných profesorů.

Ač v textu ani jeden z materiálů není zveřejněn celý, z citací jednoznačně vyplývá, že se podle názorů Kvačka a Pánka někdejší prorektor plagiátorství nedopustil. Zpráva dává prostor i kritice postupu doktorandů, kteří na podezření z plagiátorství upozornili, jejich stanovisko ale ani ve zkratce neobsahuje.

Zima terčem kritiky

Doktorandi historie se proti postupu vedení univerzity vymezili a upozornili na Kvačkův i Pánkův střet zájmů. Oba totiž v minulosti s Kovářem spolupracovali a Kvaček se s ním dokonce přátelí. „Podjatý výběr posuzovatelů i vnější zásahy ze strany rektorátu do činnosti Etické komise podlamují naši důvěru v nestranný přístup rektora Zimy k celé kauze,“ shrnul výtky Martin Jandák na webu A2larm.cz.

Na rektora Zimu se s podobnou kritikou obrátil i spolek Věda žije. Zadání posudků vedením univerzity podle něj nelze považovat za nic jiného než za snahu o ovlivňování činnosti Etické komise. „Jste jednoznačně ve střetu zájmů, a proto je nepřípustné, abyste do činnosti Etické komise zasahoval. Žádáme proto, abyste těchto aktivit zanechal a vyčkal do zveřejnění verdiktu komise,“ apeloval na Zimu spolek.

Kovář na Univerzitě Karlově vedl patnáct let Ústav světových dějin Filozofické fakulty. Jeho specializací je Anglie za vlády Stuartovců v sedmnáctém a osmnáctém století. Právě v této oblasti se podle doktorandů dopustil plagiátorství. Z knihy historika Barryho Cowarda The Stuart Age: A History of England 1603–1714 měl opsat nejen části textu, ale i poznámkový aparát. „To považujeme za nesmírně závažný a neobyčejně troufalý způsob plagiátorství,“ uvedli dříve doktorandi.

Kovářův článek v Lidových novinách coby odborném periodiku
Jméno bývalého prorektora Kováře se kromě kauzy údajného opisování objevuje i v souvislosti s možným porušením publikační etiky, které se ovšem nemuselo přihodit jeho vinou. V rámci projektu České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, jež byl financován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, mělo vyjít několik textů v odborných publikacích.

Za odborný je označen i Kovářův článek Králova řeč: film a skutečnost, který byl publikován v březnu 2011 v páteční příloze Lidových novin. Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády přitom jasně říkají, že odborným periodikem pro publikování vědeckých výstupů nejsou „periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tedy běžný denní tisk a tematické populárně-odborné přílohy k dennímu tisku“.

Místopředseda spolku Věda žije Michael Komm Deníku Referendum řekl, že se rozhodně nejedná o korektní praxi, zdůraznil ale, že zasílání záznamů do rejstříku, který eviduje vědecké výstupy, je v zodpovědnosti příslušných pracovníků fakulty.

„Mohli se pokusit vykázat všechno možné, tak tam nacpali i tento článek. Profesor Kovář o tom nemusel vůbec vědět,“ poznamenal s tím, že se pravděpodobně jedná o selhání institucionálních mechanismů, jež by vykazování vědeckých výsledků měly kontrolovat. Kovářovo vyjádření se nepodařilo získat. Bývalý prorektor odmítá komunikovat s médii. Deníku Referendum zavěsil telefon a na dotaz zaslaný e-mailem nereagoval.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.