Babišovy babské rady nikoho rodit děti nepřesvědčí

Jiří Pehe

„Pořiďte si více dětí, abyste měli důchod, zatímco ony už ne,“ dalo by se shrnout Babišovo vystoupení na bizarní Orbánově demografické konferenci. Zvlášť pikantně od něj zní podprahově podávaný argument, že imigrant se nemůže stát Čechem.

Pokud jde o populační růst v té které zemi, západní politici jsou chyceni v jisté logické pasti. Na jedné straně si mnozí stěžují, že planeta bude brzy na pokraji kolapsu, pokud bude pokračovat globální nárůst populace, na straně druhé ve svých zemích ale vybízejí občany k tomu, aby měli více dětí. Prý alespoň tolik, aby se bez migrace nezmenšoval počet obyvatel dané země.

Jinými slovy: náš národ si zaslouží, aby se populačně zvětšoval, globálně je to ale problém. V některých zemích pak dokonce slyšíme, že úbytek „našich“ bychom neměli doplňovat importem lidí z částí světa, kde se ještě pořád rodí více dětí, než kolik lidí umírá.

V podobném duchu se nyní vyjádřil i český premiér Andrej Babiš na nedávné demografické konferenci v Budapešti. Pravil, že „dobrému státu“ stoupá počet obyvatel i bez migrace.

Jaký šel, takového potkal.  Foto Daily News Hungary

V Babišově vyjádření, které je podbarveno jeho populistickým zneužíváním tématu migrace, se přitom skrývá několik logických a informačních lapsů. Chtěl nám snad český premiér říci, že Česká republika není dobrá země, a proto se v ní rodí méně dětí, než kolik lidí umírá, a musí tedy nakonec spoléhat, jak se to děje, ve svém populačním růstu na migraci? Je tedy Babiš premiérem „dobrého státu“?

Vše, co Babiš o České republice říká, přitom naznačuje, že podle jeho mínění se u nás máme — přinejmenším od doby, kdy právě on vstoupil do vysoké politiky — skvěle, a že bude líp. Jak je tedy možné, že se v tak skvělé zemi rodí málo dětí? Jak je možné že zatím nedokázal „zařídit“, aby se jich rodilo víc?

Zavádějící je i podprahový argument, že právě v dobře fungujících, tedy vyspělých zemích, není třeba spoléhat na migraci. Statistiky i trendy jsou neúprosné: skoro všechny evropské země mají porodnost nižší než dvě děti na ženu, což by stačilo alespoň k udržování počtu obyvatel země i bez migrace.

Ve většině z nich už vyzkoušeli, bez větších úspěchů, i celou řadu opatření, jako jsou různé úlevy a výhody pro rodiny s třemi a více dětmi, která na zmíněné konferenci „novátorsky“ navrhoval Babiš nebo maďarský premiér Viktor Orbán. Navzdory tomu, co by leckdo mohl předpokládat, nefunguje ani míra religiozity v té které zemi. Ani nejvíce katolické země, jako jsou Polsko, Irsko nebo Itálie, na tom nejsou lépe než zbytek Evropy.

Polsko v natalitě dokonce pokulhává za ne příliš religiózní Českou republikou. I muslimská Albánie je hluboko pod českým průměrem. Ba i v Turecku se rodí tak dvě děti na ženu, přičemž porodnost s rostoucí životní úrovní klesá i tam.

Spousta západních politiků bohužel mluví o porodnosti jako o jakémsi výrobním procesu, v němž se mají v dostatečných počtech doplňovat pracovníci pro národní hospodářství a zejména budoucí plátci sociálního pojištění. I v zemi, kde je momentálně zoufalý nedostatek pracovních sil, jako je ta naše, se přitom politici zuby nehty brání tomu, aby více otevřeli stavidla migraci.

Je zde naopak „samozřejmý“, podprahově nacionalistický předpoklad, že žádoucí je zvyšovat počet „nás“ — Čechů, Maďarů, Slováků, a tak dále. Jinak prý neobstojíme v konkurenci s jinými, naše kultura a hodnoty se rozpustí v globální polévce. Jako by o tom dnes ještě rozhodovalo, zda je „nás“ deset miliónů, nebo jen devět miliónů.

V Babišově argumentu během zmíněné demografické konference je podprahově přítomen názor, že z migrantů, nebo jejich dětí, není možné plnohodnotné Čechy „vyrobit“. Což je v podání migranta ze Slovenska, o němž se dnes zásadně mluví jako o „českém“ premiérovi či druhém nejbohatším „Čechovi“ argumentace vskutku pikantní.

Jisté je, že až na výjimky politické apely, jakož i vyšší natalitu údajně podporující sociální opatření, v zemích s vysokou životní úrovní nefungují. Nejenže zmizely ekonomické a sociální důvody, které v chudších poměrech vedly lidi k plození většího počtu dětí, ale také se zásadně mění přístup k životu.

Změnilo se i postavení žen nebo fungování rodiny, přičemž to vše není důsledkem jakési rostoucí západní dekadence, jak se to snaží portrétovat obránci tradičních hodnot. I země, které kombinují modernitu s tradiční kulturou, jako je Japonsko nebo Jižní Korea, mají nízkou porodnost.

O mnoho lépe na tom nejsou ani ekonomicky vyspělejší země Jižní Ameriky, jako je Brazílie a Argentina. A porodnost se začíná propadat i v ještě stále populačně rostoucích zemích, jako je Indie nebo Čína. Je tak docela dobře možné, že migranti ze zemí, kde je ještě stále vysoká natalita, budou brzy nedostatkovým zbožím, ačkoliv jsme zásobování temnými předpověďmi o jejich invazi, která zničí naše kultury.

Ačkoliv je pravděpodobné, že robotizace sníží potřebu dovážet lidskou práci, v několika příštích dekádách nebude ve vyspělých ekonomikách ještě schopna migraci plně nahradit. Jisté se také zdá být, že díky robotizaci a dalším novým technologiím poroste dál celkové bohatství západních společností, takže temné předpovědi, že pokud nezvýšíme porodnost, nebude v tom a tom roce na důchody, jsou do jisté míry jen projekcemi dnešních znalostí do budoucí reality, která může být úplně jiná.

Obecně je též zajímavé, jak se volání politiků po větší porodnosti míjí s jejich poměrně malou starostí o existenční podmínky, do nichž se mají děti rodit. Odpověď na otázku, zda je žití v podmínkách, které dnes pozorujeme obecně ve světě i v jednotlivých zemích, smysluplné, je samozřejmě velmi individuální, jisté ale je, že ve svém volání po větší porodnosti politici nic takového zpravidla nezvažují.

Nově narození jsou pro ně jen čísla, indikátory budoucího HDP. Přitom sami nadále většinově připívají k tomu, že svět je plný rizik a globálních kalamit, jež nejsou schopni řešit.

Není divu, že spoustu mladých párů nepřesvědčí o nutnosti plodit více dětí argumenty o současných demografických trendech, podle nichž nebude údajně v tom či onom roce na výplatu důchodů pro stárnoucí populaci. A pro spoustu mladších lidí, vyrostlých v globalizujícím se světě, není také příliš přesvědčivý ani „vlastenecký“ argument, že kupříkladu právě „nás“, Čechů, musí být nezbytně více než deset miliónů.

  Diskuse
  PM
  September 10, 2019 v 10.38
  Je na čase
  se trochu vážněji zaobírat dětinskou ignorací generativního pudu...bych k upoceným pokusům populistů o populismus dodal.
  JN
  September 10, 2019 v 12.53
  "Skoro všechny evropské země mají porodnost nižší než dvě děti na ženu, což by STAČILO alespoň k udržování počtu obyvatel země i bez migrace."
  Myslím, že toto tvrzení neplatí. Jde o patrně o chybu v přepisu.

  -------------------------------------------

  Možná by autor nemusel podléhat konspiračním teoriím o "podprahových sděleních", možná jde prostě o vyrovnaný důchodový účet a nikoliv o "skrytý nacionalismus".

  JK
  September 10, 2019 v 12.55
  "Obecně je též zajímavé, jak se volání politiků po větší porodnosti míjí s jejich poměrně malou starostí o existenční podmínky, do nichž se mají děti rodit."

  Toto platí především pro politiky stran, které mají v názvu "křesťanská", a samozřejmě i pro klérus: Ze všech sil bojují za ochranu dosud nenarozených, ale vůbec je nezajímá, do jakých podmínek narození na svět přicházejí, natož aby hnuli prstem pro obecné zlepšení těch podmínek. Nanejvýš se zmůžou na výběrovou a nenárokovou charitu, přičemž pravidla, komu bude ta charita poskytována, znají jen oni sami; a že by hlasovali pro zákony, které by charitu nahradily všeobecným zákonným nárokem, to pochopitelně ani náhodou nehrozí... A pak tentýž prelát, který se předtím bil jako lev v boji proti potratům, poleje svěcenou vodou nový kanón nebo jiný dokonalý stroj na zabíjení. Pěknej eklhaft.
  JN
  September 10, 2019 v 14.06
  Prelát?
  Lépe by znělo "chamtivý a bezcharakterní prelát".
  PK
  September 10, 2019 v 14.23
  Kalous zase rozjel svoji desetiminutovku nenávisti...
  PK
  September 10, 2019 v 14.35
  Všimněme si způsobu "práce" těchto lidí
  Článek je o demagogii kolegy agenta Bureše, což je nežádoucí. Je třeba odvrátit pozornost někam jinam. Od toho tady tento člověk je.

  Co se nabízí jako ideální objekt odvracení pozornosti a nasměrování nenávisti, přestože v článku o tom není ani slovo? Dřív to byli Židé, a dnes? Samozřejmě - církev, křesťané, preláti. Co jiného, že. To funguje naprosto spolehlivě.
  JK
  September 10, 2019 v 16.42
  Pavlu Kolaříkovi
  Rád bych Vás upozornil, že Vaše nepravdivé výroky o mé osobě ve Vašich dvou posledních postech, stejně jako řada dalších dřívějších výroků, s největší pravděpodobností naplňují skutkovou podstatu § 184 zákona 40/2009 Sb., tj. - pro připomenutí do Mnichova - platného českého trestního zákoníku.
  JN
  Svěcení kanónů nebo jiných strojů na zabíjení je nesmysl. Možná berete toho Haškova Švejka příliš vážně, pane Kalousi.
  JK
  September 10, 2019 v 18.31
  Jiřímu Nushartovi
  Není.
  JN
  September 10, 2019 v 18.39
  Nejsem si jist, jestli se ve Švejkovi vůbec nějaké "žehnání zbraním" vyskytuje.
  Lidé si to totiž často pletou se žehnáním vojákům před bitvou, tedy vlastně modlitbou za lidi, kteří se nacházejí v bezprostředním nebezpečí smrti (pokud oni sami s tím souhlasí). Tato modlitba nelegalizuje válku, je to modlitba za lidi, kteří možná v těch následujících okamžicích bitvy zemřou.

  Pokud jde tedy o to "svěcení kanónů", tak to je, pane Kalousi, pomluva.
  MP
  September 10, 2019 v 18.47
  JIřímu Nushartovi
  Než někoho obviníte z pomluvy, měl byste vědět, že
  a) to ve Švejkovi a nejen v něm je;
  b) drony AČR, kterým pokropil svěcenou vodou arcibiskup Duka jsou bez diskuse stroj na vraždění.
  Nepředpokládám, že byste se omluvil, ale měl byste to vědět.
  JN
  Jediný oficiální obřad žehnání zbraně je požehnání meče rytíře určeného k obraně žen. Nic jiného neexistuje.

  S žádostí o vysvětlení se tedy obraťte na kardinála Duku.
  JK
  September 10, 2019 v 19.53
  Jiřímu Nushartovi
  V tomto katolickém (sic!) zpravodajském zdroji
  https://www.getsemany.cz/node/3343
  z roku 2016 jsem našel toto, cituji:
  "Omluvit by se církev podle papeže [Františka] měla [...] i za to, že v minulosti žehnala zbraním."

  Katolický kněz a historik to pochopitelně vysvětluje tím, že jde především o žehnání vojákům, nicméně v roce 2014 napsal tady
  https://www.cirkev.cz/archiv/140628-t-petracek-k-nekterym-aspektum-prvni-svetove-valky
  i toto:
  "I v případě žehnání zbraní jde o žehnání „nástrojů“, které mají sloužit obraně vlasti a národa, a na prvním místě ochranné žehnání vojákům, kteří je budou obsluhovat."

  Anonymní zdroj tady
  https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/zehnani-zbrani-ve-21-stoleti
  se vyjádřil takto:
  "Jsem přesvědčen, že duchovní křesťanských církví nežehnají nikdy zbraně, ale dojde-li již k tragédii války, tak prosí za ty, kteří ne z vlastní vůle, ale z politického rozhodnutí musí nasazovat své životy. [...] Taková modlitba totiž boj a válku nelegalizuje, ale naopak poukazuje na její devastující důsledky pro životy zúčastněných lidí, především zmíněných vojáků.
  Pokud se přesto někdy objevil případ, že některý církevní představitel žehnal zbraním, pak šlo o jeho pochybení a nejednal tak za danou církev, nýbrž za sebe. S křesťanskou teologií je totiž takovýto postoj neslučitelný a dá se tudíž v takovém případě pochybovat o platnosti takového žehnání [...] V Obřadech žehnání [...] kde jsou obsaženy všechny církevní žehnací formule pro nejrůznější účely, se nenachází žádná formule pro žehnání zbraní a válečných strojů. Pokud tedy někdy nějaký kněz svévolně požehnal zbrani, neučinil tak ve jménu církve a ani z jejího pověření."
  Otázka je, jak má člověk zvenku poznat, že dotyčný kněz jedná
  svévolně...

  Fakt je, že vysocí pravoslavní kněží v Rusku zbraním žehnají, a to i jaderným a raketovým. Odkazů na netu je k věci tolik, že se mi nechce tapetovat to tady s nimi. Tak snad jen jeden za všechny z letošního července:
  https://www.krestandnes.cz/konec-praxe-zehnani-zbranim-v-rusku-jaderne-zbrane-nas-chrani-pred-zotrocenim-zapadem-varuje-chaplain/

  Ta Dukova scénka s dronem AČR se odehrála v únoru 2015 před kamerami ČT. Později na to církev reagovala tak, že dron nebyl určen k zabíjení, ale k záchranářským účelům...
  MP
  September 10, 2019 v 22.26
  Jiřímu Nushartovi
  Potěšil jste mne, že jste nezklamal. Zase nestoudný šašek.
  JN
  September 11, 2019 v 9.56
  Zajímavé je srovnat zprávu o stejné události na webu Ateistů ČR a ČT24:
  Ateisté ČR:
  Festival trapnosti pořádaný římsokatolickou církví uvedl 17. února 2015 své další číslo. Fanoušci seriálů Battlestar Galactica a Futurama museli být nadšeni, když popatřili na našeho nejvyššího čaroděje, jak se obrací k vojenským bezpilotním prostředkům BRUS se slovy:

  „Ať opravdu boží moudrost je s vámi, ve vaší práci ať vás chrání a ať tato práce může, pokud je to možné, sloužit především těm mírovým účelům."

  http://www.osacr.cz/2015/02/22/kardinal-zehna-dronum/

  ČT24:
  Dnešní prezentace se zúčastnil kardinál Dominik Duka, při návštěvě pronesl přímluvnou modlitbu za pracovníky technického ústavu a za ty, kteří s dronem budou pracovat.

  https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1504106-vojensky-ustav-predstavil-prototyp-dronu

  -----------------------------------------

  Pro pana Profanta se na webu ČT24 uvádí:

  "Ústav podle Protivy všechny drony staví pro záchranné a humanitární účely. „V žádném případě nepřemýšlíme o tom, že bychom na ně nasazovali nějaké zbraně nebo zbraňové systémy,“ poznamenal."
  JN
  Pane Profante, Vy rád osočujete a na pravdu přitom nehledíte. S ohledem na Vaši vlastní pověst (u kriticky myslících lidí) je však takové jednání nemoudré.
  JN
  September 11, 2019 v 11.56
  Vraťme se ale k tématu článku. V nadsázce řečeno, porodit dítě bude v budoucnu (podle autora) možné tehdy,
  když na příslušných místech doložíte, že jeho "žití bude smysluplné":

  "Odpověď na otázku, zda je žití (...) smysluplné, je (...) velmi individuální, (...) ve svém volání po větší porodnosti ale politici nic takového zpravidla nezvažují."

  (Jak se bude postupovat v případě, že "žití nějakého člověka smysluplné být přestane", není úplně jasné.)
  JN
  September 11, 2019 v 12.18
  Autor článku poněkud nesmyslně staví do kontrastu
  "volání politiků po větší porodnosti" [ve vyspělých zemích s nižší porodností a vyšší životní úrovní] s "poměrně malou starostí politiků o existenční podmínky, do nichž se mají děti rodit."

  Existenční podmínky, do nichž se mají děti rodit, jsou ale pochopitelně v zemích s vyšší životní úrovní lepší než v zemích s nižší životní úrovní (kde ovšem pan Pehe malou starost politiků o existenční podmínky, do nichž se tam mají děti rodit, nijak nekritizuje), takže já té kritice pana Pehe nerozumím.
  MP
  September 11, 2019 v 12.24
  Jiřímu Nushartovi
  Nejprve, pana Kalouse jste napadl kvůli pasážím ve Švejkovi, o kterých jste v rozporu s literou románu tvrdil, že tam nejsou.
  Rok 2015 není zase tak daleko. A archív ČT tak nedostupný. A dohadovat se k čemu jsou armádě drony s nočním viděním a přesným laserovým zaměřováním nepokládám za nutné ... jistě, lze je použít také při záchranné misi.

  Tudíž znovu: Jste bezostyšný šašek a klidně na toto tvrzení vsadím svoji pověst.
  JN
  September 11, 2019 v 16.08
  Pane Profante, to máte tak.
  Když napíšu, že "si nejsem jistý", jestli se ve Švejkovi zmíněné pasáže vůbec vyskytují, znamená to (kupodivu), že si nejsem jistý, jestli se ve Švejkovi zmíněné pasáže vůbec vyskytují.

  A takhle to máte se vším.
  JN
  Měl jste pravdu, ty pasáže ve Švejkovi skutečně jsou. Třeba zde:

  "V rohu zahrady stála silná hruška, na jejíž jedné větvi visel kus přeříznutého provazu, na kterém visel nedávno místní řeckokatolický farář, pověšený na udání místního polského řídícího učitele, že byl členem skupiny starorusů a že za ruské okupace SLOUŽIL V KOSTELE MŠI ZA VÍTĚZSTVÍ ZBRANÍ ruského pravoslavného cara. Nebylo to sice pravda..."
  MP
  September 11, 2019 v 19.01
  Jiřímu Nushartovi
  To máte pravdu. Tak je to u vás se vším. Odkaz na Švejka, kterého podle Vás bera pan Kalouse příliš vážně byl v jiném vstupu, než který pak citujete, jednak citovaná pasáž ze Švejka nijak nesmazává pasáže z prvního dílu, kde se ve Švejkovi o svěcení zbraní a mších za vítězství mluví. Nemluvě o tom, že tuto praxi pro 1. světovou válku opravdu nedokládá jen či převážně Švejk.

  Prostě lžete a uhýbáte, navíc nudně.
  MP
  September 11, 2019 v 19.01
  Jiřímu Nushartovi
  To máte pravdu. Tak je to u vás se vším. Odkaz na Švejka, kterého podle Vás bera pan Kalouse příliš vážně byl v jiném vstupu, než který pak citujete, jednak citovaná pasáž ze Švejka nijak nesmazává pasáže z prvního dílu, kde se ve Švejkovi o svěcení zbraní a mších za vítězství mluví. Nemluvě o tom, že tuto praxi pro 1. světovou válku opravdu nedokládá jen či převážně Švejk.

  Prostě lžete a uhýbáte, navíc nudně.
  JN
  September 11, 2019 v 19.56
  Pane Profante,
  rád bych se zeptal, zda v diskusi s doktorem filozofie je možné použít formulaci "nejsem si jistý...", aniž by to bylo považováno za lež.

  Děkuji za odpověď.

  JN
  September 12, 2019 v 9.27
  Panu Profantovi
  Pokud už je tedy význam té formulace srozumitelný, můžeme přistoupit k projednání Vašich témat, kterých se tak tvrdohlavě dožadujete (čímž blokujete diskusi k článku).

  Máme zde tedy (dle Vašeho požadavku) "Švejka" a "napadení", přičemž u Švejka Vám není jasné, o co se se mnou přete: zda o existenci zmíněných pasáží v tomto románu, nebo o to, zda jsem si samotným výskytem těchto pasáží ve Švejkovi jistý či nejistý. Než ovšem přistoupíme k řešení této části naší úlohy, je nutné nejprve přesně definovat, o jaké pasáže nám vlastně jde (konsekrace a benedikce není totéž a od obojího je - z hlediska osobní či církevní odpovědnosti za příslušné slovní formulace - nutno odlišit přímluvy v rámci liturgie a mešní intenci).

  Zda ale začneme "Švejkem" či "napadením" nechám na Vás, pořadí zvolte podle Vašeho pocitu naléhavosti příslušné věci.
  MP
  September 12, 2019 v 10.38
  Jiřímu Nushartovi
  Myslím, že věta „prostě lžete a uhýbáte, navíc nudně" vyjádřuje i pro méně bystrého partnera v dialogu, že se s ním nadále nehodlám bavit.
  Ale když předem děkujete za odpověď, zdvořile Vás upozorním, že toto poděkování nemohu přijmout. na Vaší otázku totiž nelze odpovědět. Z dvou důvodu:
  a) Nikdo nemůže dopředu určit, co bude zač [kým] považováno.
  b) Výrok "nejsem si jistý" je subjektivní reference a to, zda je pravdivá může určit jen ten, kdo ji vyslovuje.

  Vzhledem k tomu, že jsem Vám jasně napsal, že reaguji na jiný Váš arogantní vstup, než ten, který jste uvedl frází "nejsem si jist", je navíc Vaše otázka bezpředmětná.

  Tudíž závěrem a jasně: Nehodlám se s Vámi nadále bavit.
  JN
  September 12, 2019 v 11.25
  Panu Profantovi
  Věta „prostě lžete a uhýbáte, navíc nudně" vyjadřuje v příslušném kontextu také slovní napadení, a na to bohužel lidé poměrně často reagují, i když si člověk, který se takového napadení předtím dopustil, již žádnou další reakci nepřeje. (Tolik tedy na vysvětlenou.)

  -----------------------------------

  Jsem rád, že již netrváte na nepravdivosti výroku "nejsem si jistý..." a že jste tedy konečně pochopil, že pravdivost tohoto výroku může posoudit jen ten, kdo jej vysloví. Protože jsem ale jiný než tento výrok na dané téma nevyslovil, nemůžete (v souladu s Vaším vlastním poznatkem) dělat jakékoliv soudy o jeho pravdivosti. Pokud tak přesto činíte, jsou Vaše hodnotící soudy ukvapené.
  + Další komentáře