Čínská cenzura názorů slovenské prezidentky

Olga Lomová

Zuzana Čaputová přijala čínského ministra zahraničí. Zpráva agentury Sin-chua zveřejněná na stránkách čínského ministerstva zahraničí zásadně zkreslila obsah jednání: o lidských právech a pádu Berlínské zdi nepadlo ani slovo.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijala ve středu 10. července čínského ministra zahraničí Wang Iho. Podle tiskové zprávy na oficiálních stránkách prezidentské kanceláře se rozhovory zaměřily na tři témata: rozvoj spolupráce na bilaterální úrovni, spolupráce při řešení globálních výzev a otázky lidských práv.

Podle prezidentské kanceláře Zuzana Čaputová zdůraznila význam demokracie a svobody, na nichž stojí dnešní Slovensko, a které považuje za základ dialogu s Čínou. V této souvislosti zmínila také 30. výročí sametové revoluce a pádu Berlínské zdi. Část jednání věnovala i zhoršování situace v oblasti lidských práv v ČLR.

Čínská verze zprávy o jednání zaslaná bratislavskou kanceláří agentury Sin-chua a zveřejněná jako oficiální vyjádření na stránkách Ministerstva zahraničí ČLR obsah rozhovoru zásadně změnila. Přibyly zdravice od Si Ťin-pchinga a Si Ťin-pchingovi, zmizela zmínka o 30. výročí politických změn ve východní Evropě a ztratily se hodnoty demokracie, svobody a lidských práv, pokud tedy nejsou zašifrované do fráze o vzájemném respektu a klíčových zájmech obou zemí.

O tom, že by slovenská prezidentka vyjádřila kritický názor na stav respektu k lidským právům v Číně, samozřejmě v čínském textu není ani zmínka. Dominuje přitakání prezidentky územní celistvosti Číny, „pragmatická spolupráce“ (jinými slovy žádné ohledy na hodnoty), Pás a cesta, regionální sdružení evropských postkomunistických zemí a Číny 16+1, příslib čínských investic na Slovensku a také společné úsilí o změnu mezinárodního uspořádaní zahalené do líbivé fráze o demokratizaci mezinárodních vztahů.

Jediný bod, v němž se obě zprávy do značné míry shodují, je ocenění čínského pokroku v oblasti boje s klimatickou změnou a potřeba dál vyvíjet společné úsilí v této oblasti. I zde však je signifikantní posun a místo slovenského důrazu na zapojení všech států světa do ochrany klimatu, v čínské verzi si Zuzana Čaputová přeje bojovat proti klimatické změně „ruku v ruce s Čínou“.

Porovnání obou zpráv představuje přímo učebnicovou ukázku, jak se v ČLR manipuluje s informací, naruby se obracejí fakta a mění realita podle požadavků čínské politiky. Staré čínské přísloví takové metody označuje jako „Ukazovat na jelena a říkat, že je to kůň“.

Podle čínské verze zprávy je to kůň. Foto mx5tx, flickr.com

Bylo by zajímavé vědět, jak doopravdy ministr Wang I referoval čínské vládě o obsahu svého jednání na Slovensku, a co z toho nejvyšší čínské vedení vyvodí. Možná, že zkomplikuje dodávky slovenského mléka do Číny, které si (alespoň soudě podle zpráv v českém tisku, v tom čínském nebyla zatím o mléce ani zmínka) téhož dne tak pochvaloval slovenský ministr Lajčák během setkání se svým čínským rezortním kolegou.

Čínskou manipulaci můžete posoudit ze znění obou tiskových zpráv:

Tisková zpráva prezidentské kanceláře

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Yia. Hlavnými témami rozhovoru bol rozvoj dvojstranných vzťahov v kontexte 70. výročia nadviazania diplomatických stykov, možnosti spolupráce pri riešení globálnych výziev a otázky ochrany ľudských práv.

Prezidentka Čaputová a minister Wang Yi vyjadrili obojstranný záujem prehlbovať bilaterálne vzťahy v duchu vzájomného rešpektu a dialógu. Prezidentka vyjadrila presvedčenie, že vzájomný dialóg má byť založený na hodnotách, ktoré Slovenská republika ako člen Európskej únie vyznáva.

Ocenila tiež podporu Číny pre globálne úsilie v boji s klimatickou krízou. Spolu s ministrom zahraničných vecí Číny sa zhodli, že ide o jednu z najdôležitejších výziev, ktorým svet dnes čelí. Je preto nevyhnutné, aby všetky štáty sveta prispeli k plneniu klimatických cieľov.

Zuzana Čaputová v rozhovore tiež pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie a pádu Berlínskeho múru, ktoré otvorili Slovensku cestu k demokracii a k slobode. Ochranu ľudských práv vníma prezidentka ako základ tejto slobody. V tejto súvislosti vyjadrila, v súlade so spoločnou pozíciou EÚ, znepokojenie a obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ochrany ľudských práv v Číne a zo zadržiavania právnikov a ľudsko-právnych aktivistov, ako aj z postavenia etnických a náboženských menšín. Vyjadrila očakávanie pokroku v ľudsko-právnom dialógu medzi Európskou úniou a Čínou.

Zpráva bratislavské kanceláře agentury Sin-chua na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČLR

10. července 2019 místního času se v Bratislavě setkala slovenská prezidentka Čaputová s ministrem zahraničí Státní rady Wang Im.

Čaputová poprosila Wang Iho, aby předal její srdečné pozdravy předsedovy Si Ťin-pchingovi. Řekla, že přijetí ministra zahraničí Státní rady jako prvního zahraničního hosta po svém nástupu do funkce, dokládá význam, který Slovensko přikládá slovensko-čínským vztahům.

Slovensko obdivuje obrovské úspěchy, jichž Čína dosáhla v rozvoji, pevně uskutečňuje princip jedné Číny a respektuje územní celistvost Číny. V letošním roce 70. výročí uzavření diplomatických styků mezi oběma zeměmi si Slovensko přeje na základě vzájemné úcty a rovnosti prohlubovat pragmatickou spolupráci a vítá rozšíření čínských investic na Slovensku. Slovensko vysoce oceňuje významný přínos, který Čína učinila v oblasti ochrany životního prostředí a přeje si ruku v ruce s Čínou čelit globálním výzvám, jako je klimatická změna.

Wang I předal Čaputové upřímné pozdravy předsedy Si Ťin-pchinga. Wang I řekl: Přijel jsem, abych navázal na tradici přátelství, obnovil důvěru a hledal spolupráci. Čínsko-slovenské vztahy stojí před významnou historickou příležitostí navázat na minulost a rozvinout ji k budoucnosti.

Přejeme si se Slovenskou vyvinout společnou snahu, chopit se správného směru rozvoje čínsko-slovenských vztahů, posílit výměnu mezi oběma zeměmi na vysoké úrovni, posilovat politickou důvěru, vzájemně se respektovat a hledět na klíčové zájmy obou zemí a na jejich důležité ohledy. Vítáme Slovensko, aby se aktivně účastnilo společného budování „Pásu a cesty“ a spolupráce Číny a zemí střední a východní Evropy a využilo příležitosti otevírání se a rozvoje Číny.

Čína si cení zvláštní role, kterou Slovensko hraje v EU, a přeje si posílit komunikaci a dialog se Slovenskem, prosazovat zdravý vývoj vztahů mezi Čínou a Slovenskem a spojit síly k prosazení multipolarizace světa a demokratizace mezinárodních vztahů, prosazovat ještě otevřenější, tolerantnější a vzájemně výhodnou globalizaci.

Stejného dne se Wang I sešel k rozhovoru s ministrem zahraničí Lajčákem.

  Diskuse
  JK
  July 12, 2019 v 22.13
  Kolik je v Evropě sinologů, kteří Číňanům skutečně rozumějí? Nejen jejich jazyku, ale hlavně jejich způsobu myšlení a vnímání světa... Dokud se na Západě nebude čínsky učit aspoň tolik lidí, kolik dnes rozumí anglicky, do té doby bude pro Evropany a Američany jednodušší domluvit se s mraveništěm než s Čínou.
  July 13, 2019 v 0.14
  Kolik českých politiků má odvahu mluvit s Číňany o lidských právech?
  Naši představitelé jsou natolik Putin - Versteher a Si Ťin-pching - Versteher, že pro jistotu raději mluví o likvidaci novinářů a stabilizaci vlastní země podle jejich vzoru než o demokracii a lidských právech, aby jim v Rusku a Číně dobře rozuměli.

  Díky Bohu za Čaputovou a Bůh ji ochraňuj proti našim Versteherům!
  JK
  July 13, 2019 v 8.46
  Martinu Šimsovi
  Jestli jste reagoval na mě, tak jste vůbec nepochopil, co jsem chtěl říct. Pokusím se to tedy přeformulovat, třeba takto:

  Dokud se na Západě nebude čínsky učit aspoň tolik lidí, kolik dnes rozumí anglicky, do té doby si budou moci čínští papaláši a čínské prádelny mozků překrucovat, co kdo v Evropě řekl a co se tu děje, aniž by si toho v Evropě někdo všímal a dokázal z toho vyvodit nějaké závěry.
  July 13, 2019 v 10.49
  Jindřichu Kalousovi
  Nepochopil jste, co jsem chtěl říci. Řeknu to tedy jinak.

  Jeden originální starozákonní badatel se mimo svůj vlastní obor zaobíral stiuací v bývalých afrických kolonií a zjistil zajímavou věc, že v místech, kde se setkávali Němci a Francouzi, téměž vždy převládla francouzština a jeho vysvětlení znělo, že to bylo tím, že Němci, kteří se stýkali s Francouzi, se jako kultivovaní a civilizovaní lidé naučili francozsky,, zatímco Francouzi se na to vykašlali, mluvili dál svou řečí a jejich řeč na daném území převládla.

  Tedy určitě je třeba učit se čínsky a snažit se rozumět Číně, ale nesmí se to přehánět do té míry, že kvůli obchodu zapomeneme na svou evropskou kulturní a politickou identitu.
  JK
  July 13, 2019 v 11.37
  Martinu Šimsovi
  Na druhé straně by ovšem nebylo dobře kvůli kulturní a politické identitě zapomínat na své obchodní zájmy...

  Zeptal se někdy někdo obyvatelstva cílových zemí exportu hodnot, zda o tento artikl mají zájem? Kromě toho jsme se už snad dostatečně poučili, že jakákoli snaha o vývoz euroamerických hodnot do zemí, které je nevyznávají, vposledku škodí i jejich exportérům. Nemluvě o tom, že kdyby se země, kam má export hodnot směřovat, rozhodly oplátkou přestat do zemí exportérů hodnot vyvážet např. obuv, tak do roka a do dne bude většina populace vyznavačů hodnot chodit bosa...

  Suma sumárum: Pokud jde o hodnoty i o kšeft, tak nechť se dodržuje zásada já pán - ty pán. A navíc skoro vždy platí, že když spolu dva obchodují s hmotnými produkty, tak spolu zároveň většinou neválčí, což se o exportu hodnot říci nedá.
  JK
  July 13, 2019 v 21.58
  Pavlu Krupičkovi
  "Žádná čínská mentalita neexistuje."

  To je ovšem zásadní omyl. Bylo zjištěno, že některé mozkové funkce příslušníků národů používajících obrázkové písmo jsou odlišné od těch, kdo používají písmo "normální".

  "...tak si ty svoje výrobky můžou z velké části strčit do řiti, protože já toho zas tolik k životu nepotřebuju."

  Možná byste se divil, kolik toho potřebujete, kdyby si je tam skutečně strčili...

  "...pokud se čínští kapitalisté ve vedení svého státu hodlají dál chovat k vlastním...lidem jako prasata..."

  Tak toto hodnocení by snad mělo být vyhrazeno Číňanům... Historie ukazuje, že kdykoli se jim něco na jejich panstvu nelíbilo, dokázali se ozvat velmi hlasitě a důrazně.
  PK
  July 14, 2019 v 9.23
  "Tak toto hodnocení by snad mělo být vyhrazeno Číňanům... Historie ukazuje, že kdykoli se jim něco na jejich panstvu nelíbilo, dokázali se ozvat velmi hlasitě a důrazně."

  A skončilo to např. masakrem na Náměstí nebeského klidu, s tisíci mrtvých. Dnes o tom v Číně nikdo ani nešpitne. Matky dodnes ani nesmějí chodit na hřbitov ve výroční den smrti jejich synů.
  IH
  July 14, 2019 v 10.21
  Říše středu
  Řekněme, že obyvatelé Číny (nebo aspoň Chanové) mají značně charakteristickou společnou mentalitu. Stálo by nepochybně zato, kdybychom měli k dispozici dostatek relevantních sociologických dat.

  Čínská specifika, stejně jako jiných (národních) celků, jsou ovšem produktem nejen dlouhodobého společenského a kulturního vývoje, ale s nevelkým zpožděním také existujících poměrů. Číňané v diaspoře se od Číňanů v ČLR zajisté nemálo liší. Podstatné rozdíly najdeme také mezi velkými městy a venkovem a určitě rovněž mezi jednotlivými generacemi.

  Evropanům se mohou Číňané zdát podobní nejen mentalitou, ale také vzhledem. To ovšem platí i vice versa, autochtonní evropská populace se nejeví Číňanům právě diverzifikovaná. Takže pozor na zdání: Klame.

  Od jistého (nízkého) věku je plná adaptace člověka na poměry záležitostí v podstatě nemožnou. Zároveň však platí, že nejmladší generace se může přizpůsobit, nehledě na snahy rodičů, zcela. Když se toto děje obecně, dokonce i u příslušníků kmenů jako jsou Korowajové, Himbové, či Sanové, stěží to nebude platit rovněž o Číňanech.

  Podstatný rozdíl je ovšem v jednom, Čína je ohromnou, lidnatou a vlivnou zemí, která "vyzařuje" vůči (původem a jazykem ) vlastním lidem značnou dávku nejen "tvrdého", ale také spíše "měkkého" kulturně-společenského i politického vlivu. Koneckonců, není sama, kdo toto dokáže. Naučili se to (a učí) v mnoha ambiciózních nacionálně a unitárně orientovaných zemích.
  JP
  July 14, 2019 v 11.01
  Mentalita a "materiální základna"
  Určitá sociologická data ohledně čínské populace a její mentality přece jenom k dispozici máme, pane Horáku.

  Zjistilo se totiž, že se tato mentalita zcela signifikantně liší dokonce v rámci čínské populace samotné. A to sice v tom ohledu, že v jižní polovině Číny převažuje mentalita kolektivistická, zatímco v severní polovině převažuje mentalita individualistická.

  Čím si vysvětlit tento rozdíl v rámci jedné jediné populace? - Vysvětlení je stejně tak prosté, jako svým způsobem převratné. Ten napohled ryze geografický rozdíl totiž souvisí s tím, že v jižnějších částech Číny převažuje produkce rýže; zatímco v těch severnějších (což je pro nás asi dost překvapivé) naopak převažuje produkce obilí.

  Tento rozdíl v zemědělské produkci má pak dalekosáhlé důsledky: ta produkce rýže totiž vyžaduje mnohem více kolektivní práci (udržovat ta terasovitá políčka na svazích hor, a celý závlahový systém, to je daleko nad možnostmi jednotlivce); zatímco ten producent obilí je v podstatě samostatný sedlák, kterému do těch ostatních nic není.

  Takže jak řečeno vysvětlení tohoto fenoménu je samo o sobě docela prosté; ten převratný moment s tím spojený leží v tom, že je tím dokonale potvrzena centrální téze Marxova pojetí společnosti a celé dynamiky dějin, totiž že "společenská nadstavba" (tedy včetně mentality člověka) je konec konců určována "materiální základnou" - tedy právě konkrétním způsobem produkce a z ní vyplývajících (mezilidských) vztahů!!

  Jestliže je tedy potvrzena ústřední Marxova téze o tom, že pospolitý způsob produkce vede nakonec i ke vzniku pospolité, solidární mentality, pak by to znamenalo, že jestliže chceme do budoucna vytvořil celoplanetární pospolitou, harmonickou populaci, tak že je k tomu zapotřebí v prvé řadě vytvořit a zformovat takový způsob produkce, který by sám v sobě měl takovýto pospolitý, a pospolitou mentalitu vytvářející charakter.
  JK
  July 14, 2019 v 15.20
  Pavlu Kolaříkovi
  "A skončilo to např. masakrem na Náměstí nebeského klidu, s tisíci mrtvých. Dnes o tom v Číně nikdo ani nešpitne. Matky dodnes ani nesmějí chodit na hřbitov ve výroční den smrti jejich synů."

  Tak jistě, a tento problém zcela nepochybně vyřešíme morálně zásadovým vyvěšováním tibetských vlajek a embargem na dovoz čínského zboží... Když už tedy nemáme dostatek vševojskových divizí potřebných k tomu, abychom tam naši demokracii vyexportovali přímo.
  HZ
  July 15, 2019 v 0.18
  Pane Poláčku,
  zajímal by mě zdroj vaší informace, že v jižní polovině Číny převažuje mentalita kolektivistická, zatímco v severní polovině převažuje mentalita individualistická.
  JP
  July 15, 2019 v 10.17
  Paní Zemanová, ten zdroj s naprostou jistotou jmenovat nemohu, je to přece jenom už několik let zpátky, čili daleko za hranicemi možností mých paměťových buněk. ;-)

  Nicméně v naprosté většině zprávy takového typu čerpám z vědecké stránky německého deníku Süddeutsche Zeitung, takže je opravdu velká pravděpodobnost, že nejinak je tomu i v tomto případě. Ovšem o které konkrétní sociologické výzkumy se opíral ten novinový článek, tak tím už opravdu nemohu sloužit.

  Ale vzhledem k tomu že SZ je jedním z nejrenomovanějších německých seriózních médií, a jeho vědecká (respektive populárně-vědecká) stránka se zásadně opírá o stejně tak seriózní zdroje, se dá předpokládat, že i v daném případě tomu tak bylo, a že ty údaje o tom rozvrstvení čínské populace ohledně mentality skutečně odpovídají objektivní realitě.
  JP
  July 15, 2019 v 10.26
  A přece jsem něco objevil; z jiného zdroje, ale zřejmě na základě té samé studie. Tato studie byla provedena v roce 2014. Ten text který jsem teď objevil je v němčině; ale pomocí Google-překladatele bude dozajista možno ho převést i do jiných jazyků, češtiny nebo alespoň angličtiny:

  http://german.cri.cn/2671/2018/01/23/1s274211.htm

  Ta samotná studie ani v tomto článku bohužel není blíže konkretizována.
  July 15, 2019 v 10.37
  Ad Info a průmyslová špionáž
  Vlastní ho oligarcha Křetínský, některé články jsou vysloveně slabé a tendenční, ale třeba Vratislav Dostál tam dělá slušnou práci a tento rozhovor stál opravdu zato, za dezinformační web bych ho neoznačil, kritičnost vůči němu je jistě na místě.

  Ale není pravda, že by Sovětský svaz a bývalé komunistické země nedělaly průmyslovou špionáž. Z toho důvodu, že naši a sovětští agenti jezdili do Rakouska, kam to měli blízko a nakupovali tam nejmodernější počítačovou techniku, kterou potom rozebírali a kopírovali, zvláště v tom vynikali Slušovice, tak Reagan buď v roce 1988 nebo 1989 omezil vývoz nejmodernějších amerických technologií do Rakouska. Aby to nebylo tak nápadné, tak to často dělali přes osoby, které nebyly v KSČ a přímo s nimi nespolupracovaly. Např. jeden kamarád, který byl počítačovým expertem, nebyl ve straně a tyto informace šířil, i když mu to zakazovali, na nákup počítačové techniky v Rakousku dostával výjezdní doložku. No, a pro koho pracoval Babiš ve Švýcarsku a Maroku? A věřil bych mu, že to byla ekonomická kontrarozvědka. Pan Krupička vychází z idealizovanýc představ o bývalém režimu - snažili se udržet, i ekonomicky, jak se dalo.
  JP
  July 15, 2019 v 10.44
  Tak jsem se přece jenom krok po kroku dopracoval až k samotnému zdroji. Napřed další článek v němčině: https://www.wissenschaft.de/geschichte-archaeologie/reis-oder-weizen-bestimmte-getreideanbau-kultur-und-denkweise/

  Z toho článku vyplývá, že americký výzkumník Thomas Talhelm z University of Virginia, který několik let strávil jak v jižní tak i v severní Číně, jako první z čistě osobní zkušenosti zaznamenal ten rozdíl v mentalitě obou částí čínské populace. Aby tento svůj subjektivní dojem podložil vědecky, provedl se svými kolegy rozsáhlý výzkum, s 1200 dotazníky. Výsledky tohoto výzkumu plně potvrdily jeho vlastní dojmy. Je to takzvaná "rýžová teorie" - tedy že skutečně ta nutnost kolektivní práce (a spolupráce) při pěstování rýže vede nakonec k vytvoření odpovídajícího typu kolektivistické mentality.

  Dole pod článkem je pak odkaz přímo na zdroj té studie, v renomovaném časopise "Science". Na té stránce pod tím odkazem jsou ale bohužel jenom aktuální zprávy, ne konkrétně tato studie.
  HZ
  July 15, 2019 v 14.56
  Děkuji, pane Poláčku.
  Zajímalo by mě, jestli by šla "rýžová teorie" aplikovat na různé oblasti Indie.
  Přiznávám se k nedůvěře. Rozdíly v mentalitě obyvatel severní a jižní Číny jsou určitě zaznamenatelné, ale jsou až tak výrazné, aby se jih dal charakterizovat jako "kolektivistický" a sever "individualistický", a to na základě pěstování rýže na jihu a jiných obilovin na severu? Sklon ke kolektivismu by v tom případě mohl být zaznamenán v mentalitě obyvatel jiných oblastí, kde je rýže doma, a porovnán s oblastmi v sousedství. Takový nález by učinil tuto teorii průkaznější.
  JP
  July 16, 2019 v 9.22
  Paní Zemanová, opravdu nevím jaký příklad byste ještě mohla požadovat za průkaznější, nežli právě ten s Čínou - kdy tedy v rámci jednoho a téhož národa, který se liší právě jenom způsobem produkce, dochází k natolik signifikantním rozdílům.

  Jinak je možno v této souvislosti jmenovat ještě Japonsko - tedy taktéž tradičního pěstitele rýže - a jak známo Japonci se vyznačují taktéž mimořádně kolektivistickou mentalitou.
  Já se nechci hádat, pane Políčku. Ani popírat existenci rozdíů v mentalitě obyvatel různých částí Číny. Jen mi přišlo to onálepkování /kolektivní versus individualistické/ podezřele zjednodušující. I to, čemu je ten rozdíl v mentalitě přičítán. Kamsi totiž zmizely faktory jako etnické vlivy, historický vývoj, rozdílný jazyk....protože není pravda, že produkce různých obilovin je to jediné, co odlišuje sever a jih Číny.
  Proto jsem přišla s tou Indií. Kdyby měla mít rýžová teorie platnost, museli by mít obyvatelé Karnataky o mnoho kolektivnějšího ducha než lidé v Rádžhastánu. Nemám pravdu?
  JK
  July 17, 2019 v 10.41
  Heleně Zemanové
  Třeba Vám pomůže informace, že v nejjižnějším cípu Indie, ve svazovém státě Kérala, skoro 60 let vládli nebo spoluvládli komunisté...
  JP
  July 17, 2019 v 11.50
  Tak tohle byla trefa do černého, pane Kalousí!! :-D
  JP
  July 17, 2019 v 12.06
  Samozřejmě, že není možno udělat naprosto jednoznačné rovnítko ve smyslu: pěstitel rýže = kolektivista, zatímco pěstitel obilí = individualista. Vždy samozřejmě existují individuální osobnostní znaky respektive odchylky.

  Ovšem: tento sociologický průzkum má také velice silnou oporu v logice: co je nakonec přirozenějšího respektive pravděpodobnější nežli to, že "s čím člověk zachází, s tím také schází"?.. Že tedy když jsou u někoho celé jeho životní podmínky profilovány určitým druhem činnosti, že se to nakonec odrazí i na jeho způsobu myšlení, na jeho postoji k ostatním lidem?

  A ostatně si dovolím opět jednou poukázat na můj dřívější text "Aristotelovy přístavy a Karel Marx", ve kterém líčím, že této kauzální souvislosti mezi životními a pracovními podmínkami a mezi mentalitou lidí si byl vědom už Aristoteles. Právě z toho důvodu Aristoteles požadoval, aby přístavy byly stavěny v dostatečné vzdálenosti od města (tedy ne příliš blízko), aby svým komerčním ruchem a z toho vyplývající mentalitou nekontaminovaly soudržnou a občansky odpovědnou mravnost a morálku ve městě!!

  ----------------------------------------

  Co se pak toho týče že tento fakt kauzální souvislosti potvrzuje centrální tézi Marxe (což je asi také tou základní příčinou toho, proč se celá věc paní Zemanové tak hrubě nelíbí), pak skutečnou otázkou tady není to, z d a tato příčinná souvislost existuje, nýbrž jenom to, jaká je míra její účinnosti.

  Jestli je tedy skutečně možno vycházet z toho, že pokud bychom zavedli produkční způsob primárně kolektivistický, jestli by bylo možno opravdu očekávat, že se v důsledku toho odpovídajícím způsobem umravní i celá společnost.

  Tady je totiž jeden problém: "kolektivistický" člověk ještě neznamená bez dalšího "mravně bezvadný" člověk. Jinak řečeno: i kolektivistický člověk může být - skrytým - egoistou.

  Připomeňme si zase jednou izraelské kibucy: kolektivní způsob hospodaření tam nepopiratelně vedl ke kolektivistické mentalitě; ovšem tento kolektivismus byl zároveň doprovázen prakticky totalitní kontrolou nad chováním každého jednotlivce. A nutně vedl k potlačování individuality, osobnosti.

  Takže ještě jednou: do budoucna není ani tak otázkou, jestli kolektivní způsob produkce vede k nárůstu kolektivní, solidární mentality - ale otázkou je, jestli i moderní produkci je možno převést na tak či onak pospolitý modus, aniž by to celé šlo na úkor té individuality každého jednotlivce.
  July 17, 2019 v 12.31
  Však, pane Poláčku, i v Rusku byli kdysi (slavjanofilští?) socialisté, kteří si představovali, že Rusko dojde k socialismu přes rolnickou "občinu", přičemž zcela mine kapitalismus.
  Nicméně marxisté dokazovali, že by to nefungovalo. O ten kolektivismus nakonec ani nejde. Jde o to, že teprve kapitalismus (podle marxismu) dělá z lidí individua, jedince. A teprve jedinci se mohou sdružovat dobrovolně v kolektiv, který bude mít jiný charakter než někdejší "přirozený" (vlastně nedobrovolný) kolektiv z předkapitalistické doby.
  + Další komentáře