Prezident Zeman v české a čínské verzi

Olga Lomová

Před nedávném proběhla zpráva, že prezident Zeman v rozhovoru pro čínskou televizi kritizoval nízkou úroveň čínských investic v České republice. Srovnání české verze rozhovoru s čínskou, svědčí o manipulaci s  publikem — českým i čínským.

Před odjezdem na poslední návštěvu Čínské lidové republiky prezident Zeman na svých webových stránkách uveřejnil český text interview údajně pro čínskou televizi CCTV. Vedle obligátní chvály česko-čínské spolupráce a Si Ťin-pchingova megaprojektu zde říká, že není spokojen s úrovní čínských investic v České republice.

Na jednom místě se také vymlouvá, že nemůže za problémy, do nichž se dostala firma CEFC, někdejší vlajková loď čínských investic v České republice. Česká média — celkem pochopitelně — interpretovala toto interview jako možný obrat v Zemanově názoru na hospodářské styky s Čínou a snad i počátek nového, kritického odstupu od našeho strategického partnera.

Plné znění rozhovoru ve vysílání čínské televize se mi nepodařilo vyhledat (na rozdíl od dnes již proslulého interview s krtečkem a stabilizací společnosti) a zdá se, že vůbec vysílán nebyl. Každopádně agentura Sin-chua uveřejnila výtah, ve kterém se o žádných problémech nedočteme ani slovo.

Zeman pouze chválí projekt Pásu a cesty a deklaruje zájem České republiky se do něho co možná nejvíce zapojit. O investicích mluví pouze v souvislosti s očekáváním, že CITIC a Huawei a s nimi další firmy budou u nás investovat „ještě více“.

Možná, že sloveso čchi-taj („očekávat“) nepřímo naznačuje, že zde prezident mluví o něčem, co by si přál, ale nemá, a v tomto smyslu lze volbu slova chápat jako jemně naznačený výraz nespokojenosti s přílivem čínských investic. Také opakovaně zdůrazňovaná připravenost České republiky zapojit se do projektů výstavby infrastruktury může čtenáři uvyklému číst mezi řádky cenzurovaného tisku napovědět, že české firmy zatím Pás a cestu nebudují, ačkoliv prezident Zeman by si přál, aby tomu tak bylo.

Materiál agentury Sin-chua doslova či ve zkrácené verzi přebírala další čínská média. Celkový tón čínských článků zmiňujících se o interview se Zemanem úhrnem vyznívá především jako bezvýhradná oslava Si Ťin-pchingovy iniciativy, vysokorychlostní železnice a dalších konektivit. Dojde i na posilování spolupráce ve sportu, kultuře a politice. (Úplné znění shrnutí rozhovoru, jak jej zveřejnila agentura Sin-chua, je uvedeno na konci tohoto článku.)

Úryvky rozhovoru následně také vysílala Ústřední čínská televize, a to v rámci reportáže o příjezdu prezidenta Zemana (a dalších světových státníků) na Druhý summit Pásu a cesty, který byl zahájen 26. dubna v Pekingu. To, co zde můžeme slyšet česky z úst prezidenta Zemana, vypadá ještě na další verzi rozhovoru, která nebyla zveřejněna ani česky, ani v čínském tisku.

O problémech CEFC pochopitelně nikde ani slovo. Jen znalci poměrů mohou ocenit v reportáži o příletu prezidenta do Pekingu, že ho na letišti vítá stará známá ex-velvyslankyně Ma Kche-čching, která před tím, než byla narychlo odvolaná z Prahy, stála pevně po boku Zemanovu čínskému poradci, dnes nezvěstnému Jie Ťien-mingovi.

Při srovnání různých dostupných verzí Zemanova interview pochopíme, že je to všechno jen hra. Co doopravdy řekl prezident Zeman čínským novinářům, nevíme. V čínských médiích však jen potvrdil, co se od něj jako od Si Ťin-pchingova přítele čeká, zatímco českým médiím předhodil pevný postoj ochránce českých zájmů a zatvářil se, jako by dělal samostatnou zahraniční politiku.

Miloš Zeman se už zase ztratil v překladu. Repro DR

Interview s významnými osobnostmi: Česko očekává, že se výrazně zapojí do budování „Pásu a cesty“ — návštěva u českého prezidenta Zemana

Peking, 23.4.2019

Když český prezident Zeman, který se chystá do Pekingu na druhý summit mezinárodní spolupráce „Jednoho pásu a jedné cesty“, před několika dny poskytl v Praze interview dopisovatelům agentury Sin-chua a dalším čínským novinářům, řekl, že Česko očekává výrazné zapojení do budování Pásu a cesty a stane se dopravním a finančním centrem propojujícím Evropu a Čínu.

V současné době již více než 30 hlav států, premiérů a dalších vedoucích představitelů potvrdilo účast na tomto summitu. Zeman se domnívá, že tato skutečnost potvrzuje uznání mezinárodního společenství iniciativě Pásu a cesty. Zároveň řekl, že úspěch iniciativy Pásu a cesty kromě politické podpory ještě více potřebuje spolupráci mezi podniky. Podle našich informací, Zeman tentokrát na návštěvu Číny bere s sebou velkou delegaci podnikatelů.

V posledních letech se česko-čínské vztahy rychle rozvíjejí. V roce 2015 Čína a Česko podepsaly memorandum o porozumění ve věci společného prosazování budování Pásu a cesty. V roce 2016 předseda Si Ťin-pching navštívil Česko a zahájil novou kapitolu ve vztazích mezi oběma zeměmi.

Zeman řekl, že je spokojen zejména se spoluprací v letecké dopravě. V současné době mezi Čínou a Českem již létají čtyři letecké linky a v plné sezóně létá více než 20 spojů týdně, které mezi oběma zeměmi tvoří „letecký koridor“ s čilým provozem. Lze říci, že Česko je již dnes leteckým hubem propojujícím Evropu a Čínu.

„Když se otevřela 4. letecká linka, ptal jsem se, zda jsou letadla plná. Řekli mi, že jsou lety plně obsazené, a to oběma směry. Z toho máme velkou radost,“ řekl Zeman.

Zeman také nešetřil slovy chvály na adresu spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti finančnictví. Prohlubování obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi klade vyšší požadavky na příliv kapitálu a finanční služby. V současné době již zřídily v Praze své pobočky Bank of China a Čínská průmyslová a obchodní banka. Zeman k tomu řekl: „Česko doufá, že se stane centrem finančních služeb čínských bank v Evropě.“

Zeman dále řekl, že v iniciativě Pás a cesta je zahrnuto velké množství infrastrukturních projektů. Pás a cesta skrze Střední Asii propojuje Čínu s Evropou, je to vynikající iniciativa a on doufá, že do jejího budování se zapojí víc českých firem, zejména do výstavby železnice.

Zeman se domnívá, že spojení vysokorychlostní železnicí mezi Čínou a Evropou výrazně sníží náklady na dopravu zboží; výstavba železnice může zároveň povzbudit mnoho nových odvětví, ba dokonce rozvoj nových měst. Doufá, že železniční spojení mezi Čínou a Evropou propojí Německo a další evropské země právě přes Českou republiku, a řekl „Doufám, že v tomto projektu Česká republika nebude vynechána“.

Zeman dále uvedl, že očekává, že ještě víc čínských firem bude investovat v Česku a vítá větší úsilí CITICu a Huawei v tomto směru.

„Musíme dále posilovat spolupráci v oblasti sportu, kultury, politiky a hospodářství, včetně spolupráce v rámcích Pásu a cesty.“ Zeman řekl, že dvě největší české firmy, Škoda a PPF, již v Číně navázaly velmi dobrou spolupráci a doufá, že se rozšíří prostor pro spolupráci i v dalších oblastech.

K otázce vztahů mezi Čínou a EU Zeman řekl, že Čína a EU musí na základě dalšího posilování spolupráce čelit současnému obchodnímu protekcionismu. A dál posouvat vpřed rozvoj globalizace.