Home Credit by měl naslouchat kritickým ohlasům čínských zákazníků

Olga Lomová

Olga Lomová se vyjadřuje k článku Martina Tománka, ředitele vztahů k veřejnosti společnosti Home Credit, který odpovídá na její zjištění publikované v textu Home Credit v Číně ztrácí důvěru.

Home Credit v odpovědi na můj článek soudí, že kritický zájem o jejich podnikání v Číně je projevem malé české závisti. Prostě jim nepřejeme jejich úspěch na obtížném čínském trhu. Zapomínají dodat, že jejich úspěch v Číně je těsně spjat s obratem české zahraniční politiky v roce 2014, jak to nedávno znovu popsala agentura Reuters a jak to ostatně naznačil i ředitel společnosti Jiří Šmejc na tomto videu.

Z obchodních úspěchů v Číně těží vedení a akcionáři Home Credit a mateřské společnosti PPF (mimochodem registrované v Nizozemí). Důsledky obratu české zahraniční politiky oproti tomu dopadnou na všechny občany České republiky. Sledovat činnost Home Credit v Číně je proto svrchovaným veřejným zájmem. Pan Tománek mi z nezřetelného důvodu podsouvá specializaci „geografky“, ale to je vedlejší; o působení Home Credit v Číně se zajímám prostě jako občan země, která je bezprostředně vystavena politickým, bezpečnostním a dalším dopadům tohoto působení.

Ve zmiňovaném článku jsem pouze zprostředkovala českým čtenářům kritické ohlasy vůči praktikám společnosti z čínského internetu. Sama za sebe tyto praktiky nekomentuji, cituji pouze čínské zdroje. Pokud vedení Home Credit o těchto ohlasech doposud nevědělo, doporučuji, aby se jimi začalo vážně zabývat a pracovat na zlepšení pověsti firmy mezi čínskými zákazníky.

Pokud vedení firmy o těchto ohlasech čínských zákazníků nevědělo, mělo by jim začít naslouchat. Foto uscnpm.org

Citace uvedené v mém článku byly přitom namátkové a zdaleka ne ty nejkritičtější. Mnohem příkřejší hodnocení lze například najít v diskusní skupině „Svaz odpůrců Home Creditu“ na serveru bbs.tianya. Shromažďují se zde konkrétní stížnosti, podle nichž si v řadě případů postižení myslí, že Home Credit se choval v rozporu s platnými předpisy a čínskými zákony, ale příslušné státní orgány nezasáhly, jak by měly. Byl zde také publikován apel na čínské úřady tohoto znění: „Úpěnlivě prosíme příslušné státní orgány, aby přivedly k pořádku podvodný podnik Home Credit, naslouchejte volání svých občanů! Od čeho tu máme státní orgány, když nedokážou přivést k pořádku Home Credit! Věříme, že stát se postaví na stranu obyčejných lidí.“

Vedle „hlasu lidu“ se negativní hodnocení některých aspektů působení Home Credit objevují také na stránkách, které se problematice spotřebitelských úvěrů v ČLR věnují v obecnější perspektivě. Například projekt „Hodnocení podnikání se spotřebními půjčkami“ uveřejnil článek pojednávající o nekalých praktikách při vymáhání dluhů, kde cituje příklady, které jsem zmínila i já, jako doklad nekalé praxe, jejíž součástí je mimo jiné získávání osobních údajů na černém trhu. Článek nakonec směřuje k tomu, po čem trochu jiným jazykem volá i Svaz odpůrců Home Creditu — k požadavku efektivně regulovat trh a dohlížet na něj v zájmu spotřebitelů.