Olomoucký kraj podle ekologů plánuje stavbu spalovny. Není to pravda, říká kraj

Sabina Vojtěchová

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo vznik společnosti, která má vytvořit projekt na zpracování odpadu. Podle ekologů kraj počítá s vybudováním spalovny, ačkoli by se měl přednostně zabývat nedostatečnou mírou recyklace.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo vznik akciové společnosti Servisní odpady Olomouckého kraje, která má zadat projekt na zpracování komunálního odpadu. Studie proveditelnosti počítá se vznikem sítě překladišť, odkud bude odpad svážen do zařízení, které ho následně zpracuje. Ekologové tvrdí, že takovým zařízením může být jen spalovna. Olomoucký kraj ale záměr na výstavbu nové spalovny vyvrací.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Výstavba spalovny je totiž v přímém rozporu s evropskou směrnicí o odpadech, která členským státům ukládá do roku 2035 recyklovat alespoň pětašedesát procent komunálního odpadu. „Olomouckým krajem zakládaná společnost vůbec neřeší, že kraj recykluje pouhých čtyřiadvacet procent komunálních odpadů a již za sedmnáct let by měl recyklovat nejméně pětašedesát procent. Neřeší ani vysokou produkci směsných komunálních odpadů,“ řekl odpadový expert hnutí DUHA Ivo Kropáček.

Záměr postavit spalovnu nicméně mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajbová vyvrací. „Olomoucký kraj nehodlá stavět žádnou spalovnu, ani zařízení na energetické využití odpadů. Plán odpadového hospodářství kraje je nastaven tak, aby byly splněny všechny požadavky,“ řekla Deníku Referendum. V Plánu odpadového hospodářství pro období 2016 — 2025 si ale Olomoucký kraj mezi dílčími cíli mimo jiné vytyčil směsný komunální odpad využívat zejména energeticky v „zařízeních k tomu určených“.

„Je jasné, že spalovnu nebude kraj stavět sám. Společnost uspořádá výběrové řízení na zpracování odpadu. Výsledkem bude nějaká stavba na energetické využití odpadu, tedy spalování odpadu. Je nepravděpodobné, že by se ke zpracování přihlásila brněnská spalovna. Jedná se totiž o velké množství odpadu. Přesné čísla ale neznám, neboť příslušnou studii kraj nezveřejnil,“ vysvětlil Kropáček.

Většina obcí se vznikem krajské společnosti nesouhlasí

Vytvoření společnosti Servisní odpady Olomouckého kraje navrhl spolek Odpady Olomouckého kraje, který v roce 2015 spoluzaložilo krajské zastupitelstvo. Jeho členy je 148 ze 402 krajských obcí. Spolek vznikl s cílem vyřešit otázku nakládání s komunálním odpadem, který nebude od roku 2024 nadále možné skládkovat.

Vznik společnosti se ovšem setkal s odporem řady obcí, když její vytvoření podpořilo necelých dvacet procent z nich. Většina obcí totiž novou společnost nepotřebuje, protože své odpadové hospodářství má vyřešeno. A nová společnost by je nutila dodávat „nasmlouvané“ množství odpadu dokonce pod hrozbou pokuty.

„Stavba spalovny rozhodně není rozumná. Na otázky po jejím fungování nám již tři roky nikdy neodpovídá. Členy spolku je jen malá část obcí kraje a nelze proto počítat s tím, že se ve spalovně bude spalovat odpad ze všech obcí. Přesto se s podobným plánem zřejmě počítá. Začneme proto intenzivně pracovat na vytvoření konkurenčního nebo alternativního spolku a systému,“ řekl Deníku Referendum krajský zastupitel Radim Sršeň (Starostové ProOlomoucký kraj)

Podobně se vyjádřila i senátorka a krajská zastupitelka Jitka Seitlová (KDU-ČSL ) „Vedení kraje chce prosadit, aby se obce a tím občané na desítky let zavázali dodávat a platit odpad jednomu dodavateli. Cena ani podmínky nejsou předem známé, ale už teď víme, že pokud obce nedodají smlouvou stanovené množství odpadu, zaplatí ještě pokutu. A to v době, kdy světovým trendem je snižovat množství odpadu, které produkujeme. Myslím si, že správné by naopak bylo pomoci tomu, aby zde odpad nevznikal, nebo když už vzniká, aby se o něj postarali výrobci, jak konečně již nyní stanovuje zákon o obalech,“ uvedla.

    Diskuse