Krajský soud už potřetí zrušil stavební povolení pro spalovnu v Chotíkově

Jaroslav Bican

Spalovna odpadů v Chotíkově se potýká s dalšími problémy. Krajský soud v Plzni jí už potřetí zrušil stavební povolení, vyhověl tak žalobě Dětí Země. Sdružení podalo i žalobu proti vydání územního rozhodnutí, o té se rozhodne do konce roku.

Krajský soud v Plzni na základě žaloby, kterou podalo sdružení Děti Země, svým rozsudkem už potřetí zrušil pravomocné stavební povolení pro spalovnu odpadů v Chotíkově. Soud uznal šest žalobních bodů ze sedmi, podle Dětí Země tak prokázal zásadní neznalosti zákonů ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje. Rozsudek soudu z 22. srpna 2016 byl doručen až v pondělí 26. září. Děti Země současně podaly již třetí žalobu proti vydání územního rozhodnutí, o které soud rozhodne do konce roku.

„Ačkoliv ve spalovně probíhá od půlky srpna zkušební provoz, tak pro nás právní bitva proti opakovanému a účelovému porušování českých zákonů ze strany úřadů a investora neskončila. Zákony platí pro všechny, i pro veřejné mocenské struktury v Plzni, v Praze a v Českých Budějovicích, kde k jejich porušování stále dochází,“ říká již k páté soudní výhře nad úřady předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle krajského soudu se krajský úřad v Praze nezabýval posledním vyjádřením Dětí Země, neměl k dispozici celý spis, řádně nezdůvodnil, proč nezajistil přezkum čtyř závazných stanovisek, z nichž dvě se týkají vlivů na životní prostředí, a nezákonně zamítl přezkum závazných stanovisek na ochranu krajinného rázu a okraje lesa.

Spalovna již šest soudních sporů se spolky prohrála, výsledek sedmého by měl být známý do konce roku. Krajský soud totiž v letech 2014 a 2015 zrušil pravomocné územní rozhodnutí a nyní ho přezkoumá po třetí. V roce 2015 soud také dvakrát a v roce 2016 jednou zrušil pravomocné stavební povolení a v říjnu 2015 přikázal nečinné Plzeňské teplárenské, a. s., vyřídit žádost Dětí Země o poskytnutí údajů o konzervačních pracích na stavbě spalovny.

„V pondělí jsme ještě stihli poslat třetí žalobu proti potvrzení územního rozhodnutí Krajským úřadem Jihočeského kraje, neboť nám byl v rozporu se zákonem zamítnut přezkum vydání čtyř závazných stanovisek, včetně dvou o hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí,“ vysvětluje Miroslav Patrik.

Potíže se zákonem má také Plzeňská teplárenská, která ho porušila už dvakrát. Loni v květnu nevyřídila žádost Dětí Země poslat údaje o konzervaci spalovny, krajský soud jí proto v říjnu 2015 přikázal žádost vyřídit a zaplatit Dětem Země 12,2 tisíc korun. Letos v dubnu zase prováděla stavební práce bez pravomocného stavebního povolení, takže jí stavební úřad v Nýřanech v květnu uložil pokutu 50 tisíc korun.

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v srpnu 2013, asi v polovině července 2016 byla dokončená a od poloviny srpna 2016 probíhá zkušební provoz. Občanské organizace stavbu kritizují od roku 2010.

    Diskuse (0 příspěvků)