Plzeňská teplárenská nechce informovat o výstavbě spalovny, případ posoudí soud

Vratislav Dostál

Plzeňská teplárenská čelí žalobě, kterou proti ní podaly Děti Země za pohrdání zákona o právu na informace, které se týkají výstavby spalovny. Podle ekologů existuje silný důvod tajit projekt konzervačních prací nebo komunikaci se stavebním úřadem.

Investor spalovny komunálních odpadů v Chotíkově čelí žalobě, kterou podaly Děti Země za pohrdání zákona o právu na informace. Městská akciová společnost Plzeňská teplárenská totiž nereagovala na jejich žádost o informace z května, které se týkají výstavby spalovny. O žalobě proti nečinnosti rozhodne Krajský soud v Plzni, který u spalovny zrušil v červenci loňského roku pravomocné územní rozhodnutí a letos v únoru i stavební povolení.

„Ani nás moc nepřekvapilo, že akciovka raději bude porušovat zákon, než aby nám musela poskytnout podrobné informace, co se dělo na staveništi její spalovny odpadů v době, kdy neexistovalo pravomocné územní a stavební rozhodnutí, takže má jistě velmi vážný důvod to tajit,“ vysvětluje si nezákonný postup Plzeňské teplárenské předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se přípravou spalovny zabývá téměř čtyři roky.

Děti Země žádaly například všechny dopisy, které stavebnímu úřadu v Nýřanech zaslala od července loňského roku, kdy bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí, doklady o tom, že probíhá konzervace rozestavěné stavby nebo zápisy z kontrol na staveništi. Akciovka, jejímž majitelem je jen město Plzeň, na žádost nereagovala a nepomohla ani stížnost generálnímu řediteli Tomáši Drápelovi.

„Máme silné podezření, že v době absence pravomocného stavebního povolení probíhaly stavební práce na dokončení spalovny v obvyklém rychlém tempu a v potřebném rozsahu, takže konzervační práce byly jen zástěrkou pro stavební úřad v Nýřanech, který tento podezřelý stav toleroval,“ myslí si Patrik.

Spalovna za dvě miliardy korun, s jejíž výstavbou se začalo v září roku 2013, má být hotová do konce roku, takže podle Dětí Země zrušení územního a stavebního rozhodnutí jistě narušilo plánovaný harmonogram její výstavby.

Podle ekologů existuje silný důvod tajit projekt konzervačních prací nebo komunikaci se stavebním úřadem, který ve své funkci zcela selhal, protože měl výstavbu spalovny začátkem dubna do vydání nového pravomocného stavebního povolení na konci června, tj. na tři měsíce, pozastavit.

„Pokud jsme od akciovky nedostaly žádané základní informace o způsobu výstavby spalovny, pak jsme zřejmě na stopě nějakého vážného případu nakládání s veřejnými prostředky a s komunálním odpadem v kraji či v Plzni,“ uvažuje Patrik.

Spor o spalovnu v Chotíkově probíhá od léta roku 2011, kdy krajský úřad řídil proces hodnocení vlivů na životní prostředí. Tehdy řada spolků a občanů Plzně i Chotíkova opakovaně upozorňovala, že nebyly posouzeny různé varianty řešení odpadů v kraji, ale jen varianta se spalovnou.