Děti Země: Územní rozhodnutí pro spalovnu v Chotíkově je nezákonné

Vratislav Dostál

Stavební úřad v Nýřanech vydal územní rozhodnutí pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově bez nutných podkladů a o námitkách rozhodl nezákonně, tvrdí ekologové. Krajský úřad v Plzni bude spor o zákonnost územního rozhodnutí řešit ještě letos.

Spor o zákonnost územního rozhodnutí pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně bude již podruhé řešit krajský úřad v Plzni. Děti Země proti jeho vydání ze začátku letošního června podaly odvolání, neboť ho podle nich stavební úřad v Nýřanech vydal bez nutných podkladů a o námitkách rozhodl nezákonně. Rozhodnutí krajského úřadu o odvoláních lze očekávat nejdříve na konci roku. Firma Plzeňská teplárenská podala žádost o územní rozhodnutí před třinácti měsíci.

„Stavební úřad v Nýřanech vydal v červnu územní rozhodnutí stejně nezákonně jako stavební úřad Města Touškova loni v říjnu, jehož zaměstnance krajský úřad pak uznal jako podjaté, takže nemáme pochybnosti, že i nýřanský stavební úřad je podjatý, pokud nebyl schopen se našimi námitkami pečlivě zabývat,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se účastní schvalování spalovny v Chotíkově již několik let.

Děti Země podle něj požadovaly zahrnout všechny důležité podmínky stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí do územního rozhodnutí, což stavební úřad udělal jen částečně. Navíc neuvedl důvody, proč zbývající podmínky stanoviska EIA nezahrnul, což je nezákonné. Děti Země také předložily vlastní požadavky na ochranu životního prostředí, ale o nich stavební úřad opět podle zákona řádně nerozhodl.

„Další vážnou chybou stavebního úřadu bylo, že si před umístěním spalovny nevyžádal od investora studie o migračních trasách obojživelníků, jak požaduje zákon, takže se opakuje situace jako na dálnici D8 přes České středohoří, kde se tento problém podobně odsunul až do stavebního řízení a soud pak územní rozhodnutí v červnu 2010 zrušil a muselo se pak čekat téměř dva roky na vydání nového,“ doplnil Patrik.

Podle něj jsou navíc nezákonná i čtyři podkladová závazná stanoviska, tudíž Děti Země žádají jejich přezkoumání nadřízenými orgány, tj. ministerstvy životního prostředí a zdravotnictví a krajským úřadem.

Nová spalovna může podle Patrika vážně zhoršit životní prostředí a zdraví lidí v okolí, včetně Plzně. Město totiž vykazuje nejvyšší procento nádorových onemocnění v České republice. Spalovna ke spálení až pětadevadesáti tisíc tun odpadů za rok může dle jeho slov také zkomplikovat snahy o zvýšení podílu třídění a recyklace odpadů v Plzeňském kraji.