Plzeňský kraj zastavil územní řízení na stavbu spalovny

Vratislav Dostál

Plzeňská teplárenská vzala zpět žádost o vydání územního rozhodnutí ke stavbě spalovny v Chotíkově. Krajský úřad pak celé řízení zastavil. Nic jiného úřadníkům zákon ani neumožňuje.

Plzeňský krajský úřad zastavil územní řízení na stavbu spalovny v Chotíkově u Plzně poté, co Plzeňská teplárenská vzala zpět svoji žádost o vydání územního rozhodnutí ke stavbě. Krajský úřad současně musel zrušit již vydané územní rozhodnutí Městského úřadu v Touškově, proti kterému se odvolala sdružení občanů z Plzně, Chotíkova i občanská sdružení Arnika, Děti Země a Hnutí Duha.

Spalovna dosud podle ekologů nemá dokončeno hodnocení z hlediska dopadů na životní prostředí (EIA), které řídí také krajský úřad. To je také nejspíš důvodem zastavení jejího povolování. Povolení pro spalovnu se tak oddaluje asi o rok.

„Toto rozhodnutí vítáme i jako uznání našich námitek, že mělo nejdříve proběhnout kompletní posouzení vlivu spalovny na životní prostředí. Investor si zřejmě uvědomil, že kdyby územní rozhodnutí nabylo právní moci až po vydání stanoviska k vlivu na životní prostředí, celé územní řízení by beztak muselo začít od začátku, neboť by bylo neplatné," uvedl k rozhodnutí Plzeňské teplárenské právník Arniky Lukáš Matějka.

Podle ekologů je nyní otázkou, který úřad případné nové územní řízení povede, neboť krajský úřad už předtím, než řízení zastavil, uznal námitku občanských sdružení Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov na podjatost úředníků.

Město Touškov je totiž na povolení pro spalovnu zainteresováno finančně díky smlouvě o spolupráci s Plzeňskou teplárenskou, na základě které má inkasovat miliony korun. Podobnou smlouvu ovšem uzavřel s teplárnami také Plzeňský kraj.

Proces EIA by měl být ukončen v nejbližší době vydáním závěrečného stanoviska. Lhůta pro vydání končí 19. února a nejpozději do 26. února jej musí kraj zveřejnit.

Poté pravděpodobně začne druhé kolo povolování a vyjadřování orgánů státní správy, neboť stanovisko EIA má sloužit jako odborný podklad pro veškeré rozhodování státních orgánů o možné výstavbě a zprovoznění spalovny.