Arnika: za pardubickou spalovnou může stát státní zakázka za sto miliard

Dušan Radovanovič

V Pardubicích museli využít hokejovou halu, aby pojala všechny odpůrce obří spalovny. V sousedství stotisícového města chce spalovnu provozovat firma AVE CZ. Sdružení Arnika dnes upozornilo na souvislost případu s obrovskou státní zakázkou.

Na pět tisíc lidí přišlo protestovat proti provozu obří spalovny v pardubickém Semtíně. Aby se vůbec někam vešli, muselo se veřejné projednávání, které je součástí procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí, odehrát v pardubické hokejové hale.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Firma AVE CZ chce znovu obnovit obří spalovnu nebezpečného odpadu. Ředitel firmy Jiří Čenský na jednání tvrdil, že spalovna životnímu prostředí na Pardubicku pomůže. Podle něj Pardubice vyprodukují 65 000 tun nebezpečného odpadu ročně, z čehož je více než 30 000 tun spalitelných.

Ani v hokejovém svatostánku však občany nepřesvědčil. Více jak 50 000 z nich již podepsalo petici proti novému spuštění spalovny. Proti obnově se staví i místní politici.

Ministerstvo životního prostředí navíc již před rokem vyjádřilo o celém projektu velké pochybnosti. Materiály předložené firmou AVE CZ byly v řadě ohledů nedostatečné. Ministerstvo nebylo spokojeno se zpracováním problematiky hluku, ochrany ovzduší a vod, dopravy a nakládání s kaly.

Zpráva ministerstva životního prostředí mimo jiné varuje před zvýšenou koncentrací vysoce nebezpečných dioxinů. Tak významný znečišťovatel by navíc sídlil pouhých tři sta metrů od obytné zástavby. Ministerstvo proto doporučilo najít vhodnější lokalitu s nižší hustotou obyvatelstva a menším stávajícím ekologickým zatížením. Budovat spalovnu v těsné blízkosti stotisícové aglomerace je i podle ministerských úředníků zcela nevhodné.

Ministerstvo životního prostředí, jehož zástupci byli na jednání také přítomni, má v polovině ledna vydat k celé záležitosti stanovisko. Pokud by bylo kladné, spalovně bude možné zabránit už jen velmi obtížně.

O nesouhlasné stanovisko požádalo MŽP i sdružení Arnika. Vedoucí kampaně Arniky Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík upozornil také na možnou souvislost záměru firmy AVE CZ s její účastí v tendru na tzv. ekozakázku na vyčištění všech starých ekologických zátěží v České republice. "Zde už firmě AVE CZ nemusí jít o desetimilióny korun, ktere dosud do projektu spalovny investovala, ale o vice než sto miliard pro konsorcium, ve kterém se o zakázku uchází," varoval Petrlík.

Pokud by se ve spalovně likvidovaly odpady ze všech ekologických zátěží  v České republice, bylo by to v přímém rozporu s dokumentací EIA, upozorňuje dále Arnika.

Další informace:

Arnika.cz: Záznam z veřejného projednávání vlivu spalovny v Pardubicích.

Idnes.cz: V hokejové aréně se bojovalo proti pardubické spalovně. Vyhráno ale není

    Diskuse