Pardubická spalovna: MŽP nesouhlasí, Arnika chce ale víc

Lucie Paseková

Rakouská společnost AVE CZ chce přebudovat spalovnu průmyslových odpadů v Rybitví u Pardubic. Proti výstavbě se nyní postavilo ministerstvo životního prostředí. Samosprávy i občanská sdružení ale chtějí, aby se přípravy projektu zastavily.

Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k posouzení vlivů  stavby na životní prostředí (EIA). Rozhodnutí ministerstva přivítal pardubický primátor Jaroslav Deml (ODS). „Věřím, že negativní stanovisko MŽP ovlivnil i silný nesouhlas veřejnosti nejen z Pardubic, ale i širšího okolí," řekl Lidovým novinám Deml.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Také podle náměstka pardubického hejtmana Jana Tichého (ČSSD) se jedná o správné rozhodnutí. „Neumím si představit, že by vzhledem k odporu veřejnosti bylo vydáno souhlasné stanovisko," uvedl pro Lidové noviny Tichý.

Stanovisko ministerstva však není pro firmu závazné, jedná se pouze o doporučení. Podle investora by spalovna měla být bezpečná. Dřívější náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha uvedl, že  jediným důvodem zrušení procesu EIA by mohlo být to, kdyby společnost AVE CZ svůj záměr stáhla. Pokud by odpůrci spalovny měli dojem, že v procesu EIA byl porušen zákon, mohou se obrátit na soud.

Týden informuje, že o úplné zrušení procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA usilovala pardubická ČSSD a občanské sdružení Stop spalovně, ti požadují, aby spalovna podstoupila strategické hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí. Proti výstavbě se postavily radnice Pardubic, Chrudimi, Hradce Králové, Pardubický kraj i další menší obce.

Podle Moniky Löfelmannové z Odboru životního prostředí města Pardubic se proti stavbě vyslovilo nejen ministerstvo životního prostředí, ale i mnoho dalších odborníků. „Vliv na životní prostředí by byl nepopiratelný,“ uvedla Deníku Referendum Löfelmannová. Lidem z Pardubicka mimo jiné vadí, že spalovna by měla nebezpečné odpady likvidovat v blízkosti bytové zástavby.

Původní spalovna překračovala emisní limity, proto už šest let nefunguje. Před čtyřmi lety ji koupila česko-rakouská firma AVE CZ odpadové hospodářství. Modernizace by stála několik set milionů korun, ročně by mohla odstranit až dvacet tisíc tun nebezpečných odpadů.

Ministerstvo životního prostředí dvakrát vrátilo posudek vlivu spalovny na životní prostředí, v třetím posudku uvedl jeho zpracovatel, že považuje za akceptovatelnou roční kapacitu dvanáct tisíc tun, což znamená ročně 4500 provozních hodin.

Sdružení Arnika, které se problémem zabývá dlouhodobě, rozhodnutí ministerstva považuje za důkaz, že hlas občanů má váhu. „Na vydání nesouhlasného stanoviska měl nepochybně vliv především jasný nesouhlas občanů Pardubicka, kteří byli v odporu vůči záměru obnovit provoz spalovny v areálu Synthesie jednotní a v počtu téměř 48 tisíc podepsali petici proti tomuto záměru. Opět se tak ukázalo, že petiční akce,  vytrvalý tlak na politickou reprezentaci a účast v procesech posuzování vlivů na životní prostředí se veřejnosti vyplatí a že na její názor je brán ohled," uvedl Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

Podle Arniky i přes celkový nesouhlas se záměrem zůstávají ve vydaném stanovisku varovná vyjádření. „Znepokojující je zejména naznačení, že s nebezpečnými odpady se nedá dělat nic moc jiného než je spálit. To vůbec neodpovídá současným technologickým možnostem ani požadavkům mezinárodních úmluv na ochranu životního prostředí před úniky toxických látek," poznamenal Petrlík.

Dalším znepokojujícím momentem je podle Arniky jednoduchost, s jakou posudkář ve vydaném stanovisku ministerstva odbývá požár meziskladu a konstatuje, že byly dodrženy předpisy, a tudíž je vlastně vše v pořádku. „Spalovna nebezpečných odpadů nemůže dobře fungovat bez řádně zabezpečeného skladu nebezpečných odpadů a mezideponie, ve které došlo k požáru, takovým skladem prostě být nemůže. Myslíme si, že by tuto událost měla Česká inspekce životního prostředí ještě jednou důkladně prozkoumat. Dáme k tomu podnět,“ nenachává se záporným stanoviskem ministerstva uchlácholit Petrlík.

Arnika prosazuje jako alternativu ke spalování odpadů, jako jsou například zeminy kontaminované ropnými látkami a čištění biodegradací. Odpady s obsahem persistentních organických sloučenin lze čistit chemickou cestou.

Další informace:

lidovky.cz Ministerstvo je proti výstavbě spalovny odpadů u Pardubic

Týden Ministerstvo odmítlo kontroverzní spalovnu u Pardubic

    Diskuse