Vznikla ekologická koalice Pro 3R. Chce lepší nakládání s odpady

Vratislav Dostál

O víkendu se zformovala nová celostátní koalice občanských iniciativ. Podle společného prohlášení chce usilovat o lepší nakládání s odpadem a bojovat proti zbytečným projektům spaloven odpadů. Její vznik iniciovala Arnika.

Na víkendovém semináři se zformovala nová celostátní koalice občanských iniciativ, která chce bojovat proti zbytečným projektům spaloven odpadů. Účastníci semináře sepsali společné prohlášení a shodli se na názvu koalice Pro 3R. (Tři R v názvu jsou odvozeny od anglických slov reduce, reuse, recycle.)

„Obce České republiky vyprodukovaly podle oficiální statistiky v roce 2010 téměř 5,5 miliónů tun komunálního a jemu podobného odpadu, tedy asi 520 kilogramů na osobu,“ píšou signatáři prohlášení v jeho úvodu a dodávají, že většina cenných surovin, které odpad obsahuje, končí na skládkách.

Podle nich pak velká část politiků, především ale firmy dodávající technologie anebo nakládající s odpady, navrhují odpady pálit ve spalovnách komunálního odpadu. Spalování odpadů však podle koalice neřeší příčinu problému.

„Množství odpadů by se mělo především aktivně snižovat. Naše vláda však dlouhodobě počítá s tím, že každý rok naše produkce odpadu naopak poroste o další dvě procenta. Měly by být nastaveny vhodné podmínky pro třídění a další využití bioodpadu (např. kompostování) a pro recyklaci dalších odpadů,“ uvedli autoři prohlášení s tím, že spalovny nejsou vhodným prostředkem k řešení odpadové otázky.

Podle iniciativ ale stát novými legislativními úpravami komplikuje rozvoj a využívání skutečných obnovitelných zdrojů energie a omezuje jejich podporu, a to například zrušením a opětovným přiznáním podpory bioplynovým stanicím, které podle ekologů účinně mění bioodpad na čistou energii. „Naopak spalovnám diskutabilní statut obnovitelného zdroje ochotně přiděluje a hodlá je nadále masivně podporovat,“ píše se v prohlášení.

„Skládkování odpadu v žádném případě nepovažujeme za alternativu k jeho spalování. Velké nadnárodní firmy provozující skládky chtějí stavět i spalovny s vidinou finanční podpory z veřejných zdrojů,“ uvedla koalice v prohlášení s tím, že řešení vidí v aktivním snižování produkce odpadů, v plné zodpovědnosti výrobců za své výrobky a ve vysoké míře recyklace. Podle ekologů již ostatně některé evropské země jako Německo či Vlámsko recyklují nebo kompostují více než 50 % komunálního odpadu.

Koalice chce proto podporovat prevenci vzniku komunálního odpadu a zastavení každoročního růstu jeho produkce, kompostování bioodpadů, vyšší míru recyklace, zavádění systémů nulového odpadu, lepší nakládání s odpadem ze služeb a živností či daňové reformy a poplatky, které by motivovaly výrobce, aby zákazníkům nenutili výrobky na jedno použití a nerecyklovatelné produkty.