Sdružení Arnika: V Chropyni unikají do ovzduší nebezpečné dioxiny

Redakce DR

V Chropyni na Kroměřížsku začala ze čtvrtka na pátek hořet výrobna obalů z PVC. Požár stále není pod kontrolou a podle sdružení Arnika může mít navíc vzhledem k úniku nebezpečných dioxinů do ovzduší vážné následky.

V noci ze čtvrtka na pátek v jednu hodinu ráno začala v Chropyni na Kroměřížsku hořet výrobna obalů z PVC v průmyslovém areálu Technoplastu. Jedná se o dvě stě metrů dlouhou čtyřpatrovou budovu. V pátek po jedenácté hodině bylo vzhledem k tomu, že v okolí je hustý kouř obsahující zplodiny, rozhodnuto o evakuaci asi tří set obyvatel. Hasiči nemají dostatek vody a fouká silný vítr, požár zatím není pod kontrolou.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Sdružení Arnika upozorňuje na to, že požár může mít vážnější následky, než se na první pohled zdá. „Při hoření PVC vznikají ve velkém množství dioxiny. Když došlo k podobnému požáru v Hamiltonu v Kanadě, nemohli lidé po něm konzumovat potraviny ze zahrad a domácích chovů. Týká se to hlavně zvířat, protože dioxiny se kumulují v živočišných tucích. Po požáru by se tedy měly provést analýzy prachu, popele a stěrů ze stěn. Současně by se měla sledovat hladina dioxinů například u drůbeže z domácích chovů v okolí,“ upozornil v souvislosti s chropyňským požárem RNDr. Jindřich Petrlík. Sdružení Arnika bude v tomto smyslu apelovat na hygienu a další orgány státní správy. „Současně nabídneme pomoc se zajištěním analýz,“ dodal Petrlík.

Nebezpečné dioxiny vznikají a uvolňují se do ovzduší i při jiných požárech, kde je PVC anebo jiné chlorované látky. Ke známým případů patří například požár podniku Linde Frigera v Berouně v roce 1998 anebo požár spalovny Emseko ve Zlíně v roce 1997. Tyto látky neodhalí jednoduchá měření, která se běžně provádějí při požárech, je na ně třeba složitější vybavení, a proto se o nich lidé většinou ani nedozví, protože se náročné analýzy neprovedou. Vysoké koncentrace unikaly dříve do ovzduší také ze spalovny odpadů situované do areálu Technoplastu. Nejspíš unikaly do ovzduší i při opakovaných požárech v této spalovně.

Jednou z možností, jak se vyhnout nebezpečí úniků dioxinů při požárech, je náhrada PVC jinými nechlorovanými plasty. Ty jsou z hlediska dopadů na životní prostředí hodnoceny lépe. „Byl to ale právě chropyňský provoz dodávající na trh balicí fólie z PVC, kdo loboval pro zrušení zákazu výroby obalů z PVC, který zavedl v České republice zákon o odpadech a který měl vstoupit v platnost v roce 2001. Tento zákaz byl nakonec i pod tlakem z EU v naší legislativě zrušen. „Pokud by se tak nestalo, mohl mít dnešní požár v Chropyni méně závažné následky,“ řekla Mgr. Jana Mikulášková z pobočky Arniky v Uherském Hradišti.

Více informací o škodlivosti dioxinů zde.