Děti Země kritizují schválení spalovny v Chotíkově

Dušan Radovanovič, ČTK

Rozhodnutím neposuzovat vliv plánované spalovny na životní prostředí riskuje kraj žaloby a ztrátu dotace z EU. Vedle místních obyvatel a občanských iniciativ varují před spalovnou také hygienici, podle nichž může mít stavba velký dopad na zdraví lidí v Plzni.

Krajský úřad Plzeňského kraje odsouhlasil výstavbu spalovny v Chotíkově. Zařízení v obci nedaleko Plzně má pojmout až dvě třetiny komunálního odpadu v kraji. Podle názoru úřadu by spalovna neměla významný vliv na životní prostředí. Mluvčí kraje Petra Jarošová uvedla, že dalším krokem je získání územního rozhodnutí.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Proti rozhodnutí kraje se ve středu ostře ohradily Děti Země. Krajský úřad podle nich porušil princip EIA, podle něhož měl být projekt podroben posuzování vlivů na životní prostředí a projednán s veřejností. Podle Dětí Země je motivací kraje obava, že lidé spalovnu odmítnou stejně jako to učinili v případě plánovaného zprovoznění spalovny v Pardubicích. Občané se postavili i proti spalovnám v Opatovicích nad Labem, v Mladé Boleslavi, v Kladně nebo v jihočeských Mydlovarech.

„Rozhodnutí nepodrobit řádnému posuzování vlivů záměr na zpracování skoro sto tisíc tun odpadů považujeme za zcela iracionální, nezodpovědné a skandální. Obáváme se, že jde o první hmatatelný projev politického paktu mezi ČSSD a ODS o rozdělení moci a rozhodování o  mnohamiliardových investicích ve městě Plzni a v Plzeňském kraji," upozornil Martin Hyťha z plzeňské pobočky Dětí Země.

Podle odborného konzultanta v oblasti ekologických a zdravotních rizik Miroslava Šuty došlo v případě Chotíkova ke střetu zájmů, neboť o procesu rozhodovali úředníci kraje, který se o prosazení kontroverzního projektu aktivně zasazuje.

Aktivisté upozorňují, že nebyly posouzeny možné varianty řešení odpadového hospodářství a byly ignorovány požadavky na srovnání možných alternativ z hlediska lokality, kapacity a technologie. „Krajský úřad flagrantním způsobem porušil nejzákladnější principy dobré praxe procesu EIA," řekl Šuta.

Rozhodnutím krajského úřadu nyní „vzniká zcela zbytečně riziko soudních žalob a drasticky se také snižuje naděje, aby projekt mohl být spolufinancován z prostředků EU," míní Hyťha. Řádné posouzení podobných záměrů z hlediska životního prostředí je totiž jednou ze základních podmínek pro čerpání peněz z evropských fondů.

Vedle Dětí Země proti stavbě protestují také místní občané, tři další občanská sdružení a Strana zelených. Vážné výhrady vyjádřila i krajská hygienická stanice. Ta označila spalovnu za velmi závažnou stavbu z hlediska možného dopadu na životní prostředí a zdraví lidí. Doporučila rovněž zvážit, zda navržená lokalita je skutečně ta nejvýhodnější. „(Zamýšlená lokalita se) nachází na návětrné straně Plzně, a navíc v blízkosti rozvoje obytné zástavby," uvedla stanice.

I kvůli tomu, že exhalace ze spalovny by zasáhly především Plzeň, zorganizovala plzeňská Strana zelených petici, která požaduje celoměstské referendum, v němž by občané o spalovně rozhodli.

Výstavba spalovny má přijít na tři miliardy korun a měla by vzniknout do konce roku 2016. Investorem je městská firma Plzeňská teplárenská. Podporu má spalovna jak u kraje a města Plzeň, i od svozových firem. Projekt spalovny podpořil také ministr životního prostředí Pavel Drobil.

    Diskuse