Plzeňský plán odpadového hospodářství: spalovna je zbytečná

Vratislav Dostál

Do středy mohou lidé připomínkovat odpadový plán Plzeňského kraje. Pokud by kraj recykloval tak jako úspěšné evropské regiony a produkoval jen 150 kg odpadů na osobu ročně, spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově by nebylo třeba stavět.

Spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně není vůbec nutno stavět. Plánovaná zařízení na úpravu odpadů na skládce Vysoká v Dobřanech a ve Stříbře by totiž byly schopny zpracovat téměř všechny odpady z Plzeňského kraje. A to v případě, že by kraj recykloval podobně jako úspěšné západoevropské regiony a produkoval jen 150 kg směsných odpadů na osobu ročně.

Chotíkovská spalovna, jejíž výstavba je nyní pozastavena, by totiž neměla dostatek odpadů. Vyplývá to z nového Plánu odpadového hospodářství kraje na roky 2016 — 2025. Veřejnost k němu může zaslat krajskému úřadu připomínky do středy. Přestože má recyklace podle evropské odpadové politiky před spálováním přednost, neplánuje Plzeňský kraj zvýšit recyklaci na úroveň úspěšných západoevropských regionů.

„Plzeňský kraj ve svém novém desetiletém odpadovém plánu jen potvrdil, co už dávno tvrdíme. Spalovna v Chotíkově má spalovat cenné recyklovatelné suroviny,“ uvedl Ivo Kropáček z Hnutí DUHA. „Pokud by byly recyklovány, ušetří čtyřikrát víc energie, než kolik vznikne jejich spálením. Kraj by měl výrazně zvýšit recyklaci a snížit množství netříděných odpadů. To je cesta, kterou se v 21. století ubírá Evropa,“ dodal.

„Opakovaně se nám potvrzuje, že prosazování spalovny v Chotíkově je ekonomický a ekologický omyl,“ doplňuje Kropáčka předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Připomíná také, že kraj jako vlastník Plzeňské teplárenské musel od počátku jejího schvalování vědět, že právě Děti Země upozorňují na vážná porušení zákona.

Kraj dosahuje recyklace komunálních odpadů na úrovni devětatřiceti procent. To je sice víc než celorepublikový průměr v ČR (30 %), ale méně než průměr v Evropské unii (42 %), přičemž úspěšné země a regiony dosahují recyklace šedesáti i více procent.

Aktuální odpadový plán dále předpokládá, že kraj bude vytvářet 1,66 krát víc netříděných odpadů na osobu než belgické Vlámsko nebo město Lublaň. V Plzeňském kraji proto zbytečně skončí na skládkách nebo ve spalovně 57 000 tun recyklovatelných surovin. Plýtvání cennými surovinami se promítne také do vysokých cen za odpad. Účet zaplatí města, obce a domácnosti.

    Diskuse
    PM
    December 3, 2015 v 11.52
    Tahle Evropa
    Nebyl by vhodnější - therapeuticky vizeno - způsob argumentace, ve které zmínka o civilizačním předstihu některých sousedů je tabu??