Soud už podruhé zrušil stavební povolení pro spalovnu odpadů v Chotíkově

Vratislav Dostál

Podle soudu krajský úřad v Praze povolení potvrdil, přestože ve spise neměl závazné stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí a další povinné podklady. Navíc neřešil námitku o systémové podjatosti Městského úřadu v Nýřanech.

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov již podruhé zrušil pravomocné stavební povolení pro spalovnu odpadů v Chotíkově. Z  rozsudku, který Děti Země obdržely tento týden, vyplývá, že krajský úřad v Praze stavební povolení potvrdil, ačkoliv ve spise neměl závazné stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí a další povinné podklady. Navíc neřešil ani námitku o systémové podjatosti Městského úřadu v Nýřanech.

„Jsme rádi, že téměř všechny naše žalobní body byly uznány. Nyní se další povolování spalovny na několik měsíců přeruší, protože se musí vyřešit systémová podjatost zaměstnanců Městského úřadu v Nýřanech. Současně chybí řada vyjádření a závazných stanovisek, zejména o vlivu na životní prostředí, jejichž získání může trvat dlouho,“ hodnotí již třetí soudní úspěch Dětí Země jejich předseda Miroslav Patrik.

Krajský soud v Plzni ve svém rozsudku totiž upozornil, že od letošního dubna platí novela zákona o procesu EIA, která požaduje, aby mezi podklady navazujícího řízení bylo i závazné stanovisko EIA, kterým krajský úřad v Plzni měl ověřit, zda v území nedošlo ke změnám na životním prostředí a ani na samotné stavbě. Ovšem toto důležité stanovisko Krajskému úřadu Středočeského kraje ve spisu chybělo.

„Stejnou chybu ale udělal i Krajský úřad Jihočeského kraje, který v červenci potvrdil územní rozhodnutí, takže očekáváme, že ho krajský soud ze stejného důvodu také zruší, takže spalovna bude podruhé bez územního i stavebního rozhodnutí, čímž se její schvalování dostane do roku 2012,“ připomíná Patrik.

Oba spolky u krajského soudu uspěly i s námitkami, že není dostatečně ochráněn krajinný ráz a okraj lesa a že krajský úřad řádně neposoudil a neodůvodnil, zda má všechny podklady ve spise v pořádku.

„Další výstavba spalovny by se měla zastavit a mělo by dojít k zahájení řízení o odstranění stavby, protože bez pravomocného stavebního povolení nelze dále pokračovat. Tento postup ovšem stále odmítá stavební úřad v Nýřanech, který je ale obviněn ze systémové podjatosti,“ upozorňuje dále Patrik.

Spalovna dosud čelí pěti žalobám spolků, přičemž tři soudní spory skončily jejich vítězstvím. Nyní se čeká na výsledek druhého sporu o zákonnosti územního rozhodnutí a o nečinnosti Plzeňské teplárenské, která podle názoru Dětí Země nevyřídila žádost o informace v souladu se zákonem.

Výstavba spalovny za dvě miliardy korun byla zahájena v září 2013 a podle původního plánu má být dokončená v prosinci 2015. Veřejnost a spolky kritizují spalovnu od roku 2010.