Spalovna v Chotíkově je opět bez územního rozhodnutí

Vratislav Dostál

Krajský soud v Plzni zrušil pravomocné územní rozhodnutí pro spalovnu odpadů v Chotíkově. Spolky tak vyhrály i druhý spor o zákonnosti vydání územního rozhodnutí. Schvalování spalovny se tak právně ocitlo na úrovni roku 2012.

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov již podruhé zrušil pravomocné územní rozhodnutí pro spalovnu odpadů v Chotíkově. Z rozsudku vyplývá, že krajský úřad v Českých Budějovicích územní rozhodnutí potvrdil, ačkoliv ve spise neměl všechny potřebné podklady, jako je závazné stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí nebo ty, které již ztratily platnost.

„Podle očekávání spolky vyhrály i druhý spor o zákonnosti vydání územního rozhodnutí, takže krajský úřad v Českých Budějovicích i investor Plzeňská teplárenská neměly pravdu. Schvalování spalovny se bez pravomocného územního a stavebního rozhodnutí právně ocitlo na úrovni roku 2012,“ hodnotí tento soudní úspěch předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský soud v Plzni ve svém rozsudku stejně jako při zrušení pravomocného stavebního povolení v září 2015 opět upozornil, že od dubna roku 2015 platí novela zákona, podle níž má být mezi podklady navazujícího řízení závazné stanovisko EIA, kterým se ověřuje, zda v území nedošlo ke změnám na životním prostředí a ani na samotné stavbě. Toto důležité závazné stanovisko ve spisu ovšem chybělo.

„I když už od ledna 2016 závazné stanovisko EIA existuje, tak vydání třetího pravomocného územního rozhodnutí očekáváme někdy v létě, neboť je nutné aktualizovat podklady, kterým již skončila jejich platnost, a také přezkoumat, zda všechna závazná stanoviska byla vydána podle zákona,“ vysvětluje další postup Patrik.

Spalovna dosud čelila pěti žalobám spolků, všechny tyto soudní spory skončily jejich vítězstvím. Krajský soud totiž v letech 2014 a 2015 zrušil pravomocné územní rozhodnutí, v roce 2015 dvakrát pravomocné stavební povolení a v říjnu 2015 přikázal účelově nečinné Plzeňské teplárenské řádně rozhodnout o žádosti Dětí Země o poskytnutí údajů o stavu výstavby spalovny a o konzervačních pracích.

Výstavba spalovny za dvě miliardy korun byla zahájena v září 2013 a od prosince 2015 je téměř dokončená. Nyní se tedy čeká na vydání třetího pravomocného územního rozhodnutí a třetího pravomocného stavebního povolení. Veřejnost a spolky kritizují spalovnu již od roku 2010.