Stavební úřad pokutoval stavbu spalovny v Chotíkově

Jaroslav Bican

Plzeňské teplárenské byla udělena pokuta 50 tisíc korun za to, že pět dní stavěla spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově bez pravomocného stavebního povolení. Krajský soud v Plzni stavební povolení na stavbu spalovny už potřetí zrušil.

Společnost Plzeňská teplárenská v souvislosti se snahou spustit spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově už nejméně dvakrát porušila zákon. Loni v květnu nevyřídila žádost Dětí Země poslat údaje o konzervaci spalovny, Krajský soud v Plzni jí následně v říjnu 2015 přikázal žádost vyřídit a zaplatit Dětem Země 12 200 korun. Letos v dubnu zase prováděla stavební práce bez pravomocného stavebního povolení, takže jí stavební úřad v Nýřanech v květnu uložil pokutu 50 tisíc korun za porušení zákona.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Musíme ocenit stavební úřad v Nýřanech, že mu od spáchání deliktu v podobě pokračování výstavby spalovny bez pravomocného stavebního povolení trvalo asi měsíc, než svolal ústní jednání a uložil pokutu ve výši 50 tisíc korun, neboť zákony platí pro všechny,“ komentoval situaci předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země nyní získaly rozhodnutí, podle kterého se Plzeňská teplárenská, a. s., vymlouvala na to, že na doložku pravomocnosti se nemusí čekat, takže do 25. dubna 2016 nezákonně prováděla pět dní dokončovací práce. Ty zase zlehčovala, když tvrdila, že šlo jen o přípravu ke zkušebním zkouškám, k navážení odpadů, k úklidu staveniště apod.

Podle Dětí Země v podobných výmluvách v loňském roce zase krajskému soudu tvrdila, že není povinným subjektem, který má žádosti o informace vyřizovat. Toto tvrzení bylo ale soudem vyvrácené jako mylné, takže Plzeňská teplárenská, a. s., musela žádost řešit a zaplatit Dětem Země soudní náklady ve výši 12 200 korun.

„Nyní připravujeme podání třetí žaloby proti pravomocnému územnímu rozhodnutí, které 20. července 2016 vydal Krajský úřad Jihočeského kraje. Podle našeho názoru jde opět o nezákonný postup, neboť nedošlo k přezkumu všech závazných stanovisek na ochranu životního prostředí,“ vysvětlil další plány Dětí Země Miroslav Patrik.

Spalovna dosud čelila celkem šesti žalobám spolků, přičemž všechny tyto soudní spory skončily jejich vítězstvím. Krajský soud totiž v letech 2014 a 2015 zrušil pravomocné územní rozhodnutí, v roce 2015 dvakrát a v roce 2016 jednou zrušil pravomocné stavební povolení a v říjnu 2015 přikázal účelově nečinné Plzeňské teplárenské, a. s., žádost Dětí Země o poskytnutí údajů o konzervačních pracích na stavbě spalovny vyřídit.

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v září 2013 a nyní je již hotová, respektive od poloviny srpna 2016 probíhají zkoušky technologie. Krajský soud v Plzni ovšem 22. srpna 2016 už potřetí zrušil pravomocné stavební povolení, na důvody se ale čeká. Veřejnost a spolky kritizují spalovnu již od roku 2010.

    Diskuse