Ministerstvo jde na ruku spalovnám: chce zvýšit poplatky za skládkování

Vratislav Dostál

Resort životního prostředí navrhuje postupné zvyšování poplatku za skládkování. Spalovnám nahrává také zákaz skládkování spalitelných odpadů od roku 2024. Přesun odpadu ze skládek do spaloven by ale násobně zvedl náklady domácností.

Ministerstvo životního prostředí v novém zákoně o odpadech navrhuje postupné zvyšování poplatku za skládkování až na čtyřnásobek. Pokud bude zákon platit, občané s obcemi zaplatí státu do roku 2020 o 5,7 miliard korun více, pokud se bude skládkovat jako doposud. Vybrané peníze ale nejsou určeny jen na recyklaci, mohou být využity například na zbudování spaloven odpadu.

Spalovnám nahrává také zákaz skládkování spalitelných odpadů od roku 2024. Přesun odpadu ze skládek do drahých spaloven by ale násobně zvedl náklady českých domácností za svoz odpadu, prohloubil naši závislost na dovozu cenných surovin a zároveň bránil plnění nových evropských cílů pro recyklaci.

Česká republika jako jedna z mála zemí Evropské unie do roku 2024 zcela zakáže skládkování komunálního odpadu. Forma, jakou to provádí, podporuje spalování a brání levnějším a životnímu prostředí příznivějším způsobům nakládání s domácím odpadem. Ekologové v této souvislosti připomínají, že všechny země, které zakázaly skládkovat spalitelné odpady, postavily více zařízení na úpravu a spálení odpadů, než kolik vytvoří odpadů. To vede k potlačování recyklace a k dovážení odpadů ze zahraničí.

Vedle toho se také ministerstvo chystá zdražit skládkovací poplatky až na čtyřnásobek. Ekologické organizace však do zákona prosadily recyklační slevu. Obce, které budou odpady hodně třídit, ušetří. „Recyklační sleva by však neměla pouze motivovat k vysoké recyklaci, ale také k co nejnižší produkci směsných odpadů, jinak by mohly obce v honbě za slevou nahrazovat domácí kompostování svozem bioodpadů, což by bylo opět velmi drahé a zbytečné,“ zdůrazňují ekologové.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA tvrdí, že se ekologické organizace v debatě o novém zákoně snaží o to, aby vytřídění využitelných složek bylo mnohem levnější, než odvézt odpad do spalovny. Podle něj totiž existuje především na úrovni krajů řada projektů na třídění, recyklaci a energetické využití energeticky bohaté frakce po vytřídění.

Kraje podle svých schválených plánů odpadového hospodářství potřebují ke stávajícím čtyřem spalovacím zařízení s kapacitou kolem 700 tisíc tun na rok vybudovat další s kapacitou více než dva miliony tun odpadů ročně. Z celkové produkce komunálních odpadů má jen úprava směsných komunálních odpadů činit více než padesát procent. Je tak zcela zjevné, že recyklace nemůže překročit padesát procent ani v roce 2026.