Brabcův úřad si protiřečí ohledně zvyšování recyklace, tvrdí Hnutí DUHA

Jaroslav Bican

Podle Ministerstva životního prostředí je cílem nového odpadového zákona zvýšení recyklace, Hnutí DUHA ale upozorňuje na to, že závazek ohledně podílu recyklace stanovený národním plánem odpadového hospodářství ministerstvo snížilo.

Ministerstvo životního prostředí odmítá kritiku ekologických organizací ohledně nového odpadového zákona a tvrdí, že jeho cílem je skutečně zvýšit recyklaci. Podle Hnutí DUHA základním problémem je, že zákon má naplňovat cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, který stanovuje jako cíl recyklaci pouze ve výši 38 %. Zároveň sám nepřináší dostatek účinných opatření pro motivaci k třídění, ale naopak ke spalování odpadů.

„Stejní úředníci Ministerstva životního prostředí, kteří před několika měsíci snížili závazný cíl recyklace pro všechny komunální odpady v plánu odpadového hospodářství, najednou tvrdí, že chtějí zvýšit recyklaci,“ upozorňuje odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček a dodává: „Do nového odpadového zákona, který připravují, nyní odmítají napsat konkrétní ekonomickou motivaci pro zvýšení recyklace — recyklační slevu. Prosazují ji nejen ekologické organizace, ale také Úřad vlády a Ministerstvo zemědělství“.

Plán odpadového hospodářství České republiky na léta 2004 až 2014 obsahoval závazný cíl recyklovat 50 % všech komunálních odpadů do roku 2010. Toho se nepodařilo dosáhnout, mimo jiné proto, že jej ignorovali a vědomě odmítali někteří vysocí úředníci Ministerstva životního prostředí, jak ukázala analýza Hnutí DUHA. Česká republika tak nyní dosahuje jen 35 % recyklace všech komunálních odpadů, což je hodnota pod evropským průměrem a daleko za nejlepšími zeměmi Evropy.

Ministerstvo snížilo cíl recyklace z 50 % na 38 %

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) připravil nový desetiletý národní plán odpadového hospodářství, který vláda schválila 22. prosince 2014. Cíl pro recyklaci komunálních odpadů v novém Plánu však výrazně snížil, do roku 2020 požaduje závazně recyklovat jen 50 % plastů, papíru, skla a kovů z komunálních odpadů. To je ale v přepočtu jen 38 % všech komunálních odpadů. Cíl je tedy ve skutečnosti 38 %, nikoli 50 %.

Přitom prognóza samotného ministerstva říká, že v roce 2024 můžeme recyklovat až 60 % všech komunálních odpadů. Závazný cíl je ovšem jen 38 %. Hnutí DUHA upozorňuje, že Ministerstvo životního prostředí proto nic nenamítalo, když kraje předkládaly své vlastní plány odpadového hospodářství, kde počítaly právě jen s tímto nízkým cílem recyklace všech komunálních odpadů v roce 2020.

Úředníci Ministerstva životního prostředí podle Hnutí DUHA ignorovali připomínky stovek občanů a řady neziskových organizací a nechali kraje stanovit nízké závazné cíle recyklace. Stalo se tak přesto, že stejní úředníci v téže době jednali v Bruselu o nových, pro členské státy závazných směrnicích, podle kterých bude muset Česká republika zvýšit recyklaci všech komunálních odpadů na 60 % do roku 2025 a 65 % do roku 2030. Tyto směrnice budou v České republice platné asi od roku 2019, přičemž nově připravovaný zákon o odpadech má platit od roku 2018.

Ekologické organizace dlouhodobě volají po zvýšení nízkého skládkovacího poplatku. V souladu s návrhy Evropské komise požadují také zavedení poplatku ze spalování neupravených směsných komunálních odpadů. S ohledem na výdaje obcí a domácností však Hnutí DUHA navrhuje zavedení recyklační slevy.

Ta znamená, že obce s velmi nízkou produkcí směsných komunálních odpadů nebo s velmi vysokou mírou recyklace by dostaly část zvýšeného skládkovacího poplatku zpět. Toto opatření je ekonomickou motivací pro obce, aby výrazně zvýšily recyklaci a zlepšily recyklační služby pro domácnosti. Recyklační slevu požaduje do zákona zavést i Úřad vlády a Ministerstvo zemědělství. Návrh zákona však žádnou přímou ekonomickou motivaci k recyklaci neobsahuje.

Ekologické organizace dále varují před zavedením kritéria výhřevnosti pro zákaz skládkování. Ve všech zemích, které jej zavedly, to totiž vedlo k výrazně vyššímu spalování odpadů, k výstavbě nadbytečných kapacit spaloven a dovozu odpadů ze zahraničí. Namísto toho Hnutí DUHA navrhuje zákaz skládkování biologicky rozložitelných odpadů, které vede ke zvýšení kompostování a recyklace.