Lidé mohou připomínkovat státní koncepci nakládání s vyhořelým jaderným palivem

Vratislav Dostál

Lidé i občanské spolky mohou až do 22. prosince připomínkovat návrh, jak nakládat s radioaktivními odpady včetně vyhořelého paliva z Temelína a z Dukovan. Podle ekologů by ale špatně vedené hledání úložiště mělo být zastaveno.

Až do 22. prosince se může veřejnost vyjadřovat k návrhu ministerstva průmyslu a obchodu, jak nakládat s radioaktivními odpady včetně vyhořelého paliva z Temelína a z Dukovan. Probíhá totiž zákonné posouzení vlivů navržené koncepce na životní prostředí a zdraví lidí.

„Dnes špatně vedené hledání úložiště by mělo být zastaveno,“ tvrdí Edvard Sequens z Cally. Zdůrazňuje přitom, že řešení problematiky jaderných odpadů, jejichž nebezpečnost přetrvá věky, musí být postavené na koncepci přijaté širokým společenským konsensem a nikoli na prosazování kdysi zvolených technokratických nápadů.

Ekologové připomínají, že konečné hlubinné úložiště podle představ ministerstva průmyslu nemusí být jedinou možností, co dělat s tisíci tun vyhořelého jaderného paliva z Dukovan a Temelína nebezpečnými po několik set tisíc let.

Alternativou může být dlouhodobé skladování, vybudování mezinárodního úložiště v zahraničí nebo přepracování a zčásti nové použití jako paliva. Návrh právě zveřejněné Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem s jinými způsoby, než je úložiště do roku 2065 ale nepočítá.

„Nyní je na řadě veřejnost,“ zdůrazňují ekologové. Calla ve spolupráci se spolkem Nechceme úložiště Kraví hora proto připravily internetový formulář, kde najdou všechny potřebné informace. Podle zjištění ekologů pak ministerstvo životního prostředí určí obsah posudku, který by měl být předložen k veřejné diskusi v průběhu příštího roku.

V České republice doposud neproběhla žádná debata, jak naložit s vyhořelým jaderným palivem, které zatíží mnoho budoucích generací a neexistuje tak ani potřebná společenská shoda na takovém řešení.

Trvající zaměření ministerstva průmyslu a obchodu a Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na jedinou variantu — nalezení finální lokality pro hlubinné úložiště na území České republiky do roku 2025, vede k vážnému a letitému sporu mezi státem a obyvateli i samosprávami desítek obcí, jejichž názor není respektován.

Silový postup státu vedl k podání žalob obcí a spolků proti stanovení průzkumných území na všech sedmi lokalitách vytipovaných pro uložení odpadu. I navzdory tomu mají průzkumné práce proběhnout v roce 2016.

Chybějící varianty nakládání s radioaktivními odpady byly navíc jedním z důvodů, proč dnes platná koncepce přijatá vládou v roce 2002, dostala jako první koncepční vládní dokument nesouhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí na závěr hodnocení dopadů na životní prostředí.