Průzkumy pro úložiště se odkládají

Vratislav Dostál

Resort životního prostředí vyhověl odvolání občanských sdružení Calla a Nechceme úložiště Kraví hora a zrušil průzkumné území, které bylo stanoveno za účelem vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraví hoře na Žďársku.

Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský na doporučení své rozkladové komise zrušil průzkumné území, které bylo stanoveno za účelem vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na lokalitě Kraví hora na Žďársku.

Podivínský tak vyhověl odvolání občanských sdružení Calla a Nechceme úložiště Kraví hora. Hlavním důvodem je, že se resort vůbec nevypořádal s otázkou, zda na průzkumu a budoucím využití území pro úložiště existuje veřejný zájem převyšující zájmy místních komunit. Navíc došlo i k dalším pochybením.

„Rozhodnutí ministerstva vítáme. Je to vůbec první rozhodnutí po skoro dvanácti měsících, v kterém zástupci státu alespoň částečně vzali v potaz nesouhlas místních komunit se stanovením průzkumného území,“ uvedl Martin Schenk ze sdružení Nechceme úložiště Kraví hora.

Edvard Sequens ze sdružení Calla připomněl, že postup ministerstva průmyslu a obchodu nebo Správy úložišť založil na dlouhodobý konflikt s obyvateli míst, kde stát hledá úložiště. „Také ukázal na nutnost zlepšit postavení obcí v zákonech, protože spoléhat jen na sliby státních úředníků by dnes mohl jen nenapravitelný naiva,“ dodal.

O stanovení průzkumného území Kraví hora, požádala Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) prostřednictví státního podniku DIAMO již na sklonku loňského ledna. Průzkumné území, doposud jediné svého druhu v České republice, pak bylo stanoveno rozhodnutím územního odboru ministerstva životního prostředí 30. května. Nyní se tedy bude muset řízení opakovat.

Jde o první lokalitu, kde SÚRAO prokázalo skutečnou hodnotu slibů, které byly dávány samosprávám. Ještě v listopadu předloňského roku tvrdilo starostům, že pokud nezíská souhlas všech obcí, průzkumy na dané lokalitě nezahájí a projednávalo se zastupitelstvy písemné smlouvy o spolupráci.

Stejnou podmínku odsouhlasila vláda loni v prosinci v Plánu činnosti SÚRAO pro rok 2013. Navzdory tomu, že se obyvatelé obce Bukov v místním referendu postavili proti průzkumu této lokality pro stavbu trvalého úložiště jaderného odpadu, SÚRAO o žádost požádalo.

Starostové 131 měst a obcí a dále zástupci devětadvaceti neziskových organizací zejména z vybraných lokalit v reakci na změněný postup státu loni v březnu odeslali ministrům a dalším politikům výzvu K hlubinnému úložišti férově. Výzva není dodnes respektována.

Naopak, SÚRAO bez ohledu na názory obcí a jejich obyvatel požádalo v závěru roku 2013 o stanovení průzkumných území i na ostatních šesti lokalitách v republice.