Vláda obrací, úložiště chce prosadit i proti vůli obcí

Vratislav Dostál

Ministerstvo průmyslu a obchodu se v plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2014, o němž jedná vláda, pokouší zlegalizovat postup při hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) letos prostřednictví státního podniku DIAMO a družstva GEOMIN požádala ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území ve všech momentálně sedmi vybraných lokalitách. V obdobném plánu pro rok 2013, který vloni přijala vláda, přitom SÚRAO podmínilo podání žádostí předchozím písemným souhlasem obcí. Správa se ale nyní nakonec rozhodla o souhlasy obcí neusilovat a zahájit průzkumy proti jejich vůli.

„Je potřeba odmítat všechny nedemokratické přístupy, kdy se rozhoduje o projektech s vážnými dopady do života obcí navzdory názoru jejich obyvatel. Jaderný průmysl se pouze snaží dokázat, že vyhořelé palivo není problém. Opak je pravdou a pokud dnes upřednostníme netransparentní postupy, jak chceme garantovat bezpečnost úložiště pro další stovky generací?,“ uvedl Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Calla se účastní všech probíhajících povolovacích řízení, které mají otevřít cestu průzkumům. Kromě výše zmíněné nezákonnosti připomíná, že v řadě obcí, na jejichž katastrech mají být provedeny průzkumy, se občané v místních referendech vyslovili proti umístění úložiště, proto by průzkumy byly v rozporu s ochrannou veřejného zájmu místních komunit. Průzkumy k úložišti jednoznačně směřují, již v roce 2025 má být rozhodnuto o finálních lokalitách.

Zároveň nejsou nastavena kritéria, podle kterých bude SÚRAO hodnotit zvažované lokality za účelem výběru nejperspektivnějších, výběrové řízení na vypracování takových kritérií bylo teprve zahájeno. Přitom již do konce roku 2015 má být rozhodnuto o zúžení počtu lokalit na čtyři.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc přestalo brát ohled na názory obyvatel dotčených obcí a odmítlo se zabývat návrhy jím zřízené Pracovní skupiny pro dialog o úložišti na potřebnou změnu nevyhovující legislativy. Obce přitom už deset let iniciativně usilují o změnu zákonů, která by po vzoru zahraničních zkušeností zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště. Dnešní realita totiž neodpovídá ani evropské legislativě a Aarhuské úmluvě.

Starostové 131 měst a obcí a dále zástupci 29 neziskových organizací zejména z vybraných lokalit v reakci na  změněný postup státu v březnu 2013 odeslali ministrům a dalším politikům výzvu „K hlubinnému úložišti férově“, která nebyla dodnes ze strany státu respektována.

    Diskuse
    December 19, 2013 v 17.35
    Úložiště
    Dlouhodobým uložením se míní časový úsek srovnatelný s geologickými časovými obdobími v měřítku delším než 10 tisíc let, spíše však 40 až 100 tisíc let.

    Jak může bezpečnost takového zařízení garantovat stát, který trvá 20 let a není opakovaně ani schopen sestavit fungující vládu?