Kubovo ministerstvo průmyslu podvedlo obce s úložištěm

Vratislav Dostál

Správa úložišť radioaktivních odpadů slíbila obcím, v jejichž okolí hledá místo pro úložiště radioaktivních odpadů, že další průzkumy nezahájí bez souhlasu všech obcí, kterých se to týká. Ministr průmyslu Martin Kuba se tomuto slibu ale vysmál.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) opakovaně a veřejně slíbila obyvatelům v místech, kde hledá místo pro konečné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, že další průzkumy nezahájí bez souhlasu všech obcí, kterých se to v dané lokalitě týká. Ministr průmyslu a první místopředseda občanských demokratů Martin Kuba se tomuto slibu prakticky vysmál.

V prosinci 2012 převedl kompetenci získat povolení na průzkumy v lokalitě Kraví hora na Žďársku na státní podnik DIAMO, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. A ten nyní žádost o stanovení průzkumného území podává bez ohledu na rozhodnutí obyvatel obce Bukov v místním referendu.

Podle Edvarda Sequense ze sdružení Calla jsou události na Kraví hoře fackou do tváře všem, kteří uvěřili slibům Správy úložišť o respektu k názoru obcí, za jejichž humny by úložiště mohlo vzniknout. „Jak Správa úložišť, tak státní podnik DIAMO jsou podřízeny ministru průmyslu, který se evidentně rozhodl prosadit úložiště silou,“ dodal.

Náměstek závodu GEAM Josef Lazárek na jednání zastupitelstva obce Věžná totiž začátkem ledna letošního roku potvrdil s odvoláním na rozhodnutí ministerstva průmyslu, že předchozí sliby dané SÚRAO pro ně nejsou důležité.

A to včetně smluv o spolupráci, na základě nichž měly průzkumy odstartovat a které se ještě na konci listopadu 2012 SÚRAO pokoušelo se starosty lokality Kraví hora uzavřít. Lazárek rovněž prohlásil: „DIAMO dostane mandát ke všem ostatním průzkumným územím od státu a bude je dělat všechny.“

Zástupci obcí a veřejnosti z lokalit, kterým hrozí stavba hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, dlouhodobě požadují zásadní změnu postupu státu. Chtějí, aby byl respektován jejich názor a stali se pro státní orgány skutečnými partnery.

Nyní totiž nemají možnost o úložišti účinně spolurozhodovat. Konstatovala to i Pracovní skupina pro dialog o úložišti zřízená Správou úložišť radioaktivních odpadů, která navrhla zákon, v němž by byl respekt k rozhodnutí obcí zakotven. Po vzoru Finska, Švédska a dalších zemí.