Referendum v Bukově ukáže, zda stát blafoval o úložišti

Vratislav Dostál

Místní referendum, v němž obyvatelé obce Bukov na Žďársku budou 11. a 12. ledna rozhodovat o souhlasu s průzkumy pro hlubinné úložiště na území obce, ukáže, zda je stát ochoten dodržet své sliby.

Kromě prvního kola prezidentských voleb se v pátek a v sobotu uskuteční několik místních referend. Obyvatelé Bukova na Žďársku budou například rozhodovat o souhlasu s průzkumy pro hlubinné úložiště na území jejich obce.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) přitom slíbila, že pokud nezíská souhlas všech obcí, průzkumy na dané lokalitě nezahájí. Ekologové nicméně upozorňují, že nyní je tento slib zpochybněn, což bude zajímat veřejnost i v ostatních šesti vybraných lokalitách.

Situaci totiž změnil převod mandátu k vyhledávání úložiště v lokalitě Kraví hora na Vysočině ze SÚRAO na státní podnik DIAMO, který se v tichosti uskutečnil v prosinci 2012.

Výrobní náměstek odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka Josef Lazárek ve středu na jednání zastupitelstva obce Věžná potvrdil, že předchozí sliby dané SÚRAO pro ně nejsou důležité. A to včetně smluv o spolupráci, na základě nichž by pak průzkumy mohly odstartovat a které se ještě na konci listopadu 2012 SÚRAO pokoušelo se starosty lokality Kraví hora uzavřít.

Podle slov náměstka Lazárka hodlá GEAM v průběhu následujících dvou měsíců požádat resort životního prostředí o stanovení průzkumných území bez ohledu na předchozí souhlas obyvatel.

Lazárek prý také zpochybnil údaje o rozsahu průzkumných prací nebo o podobě budoucího hlubinného úložiště, které ještě před několika týdny prezentovalo SÚRAO. Místní tak v plné nahotě zjistili, jak rychle přestává platit, co jaderný průmysl tvrdí.

Podle Edvarda Sequense ze sdružení Calla události na Kraví hoře vypadají jako podraz na obyvatele, za jejichž humny by úložiště mohlo vzniknout. „Jakmile se ukázal první nesouhlas veřejnosti i v této uranové lokalitě, zahazuje jaderný průmyslu masku slibů o respektu k názoru obcí a jde si tvrdě za svým cílem,“ uvedl Sequens v tiskovém prohlášení.

Současné zákony bohužel nedávají obyvatelům obcí, za jejichž domy by mělo vzniknout úložiště, příliš možností hájit si své zájmy. Podle Sequense to konstatovala i Pracovní skupina pro dialog o úložišti zřízená Správou úložišť radioaktivních odpadů.

Calla je nicméně přesvědčena, že musí být garantovány dvě základní podmínky pro výběr místa konečného úložiště, aniž je jedna z nich potlačena: dlouhodobá bezpečnost úložiště a souhlas dotčených obyvatel.

SÚRAO chce do konce roku 2018 vybrat dvě definitivní lokality pro umístění úložiště. Jedna z těchto lokalit má být do roku 2025 určena pro výstavbu konečné úložiště, druhá z těchto lokalit pak bude sloužit jako náhradní.

Začátek stavebních prací je plánován na rok 2030. Ve vybraných obcích v České republice se uskutečnilo sedmadvacet místních referend, která úložiště i práce na jeho výběru jednoznačně odmítla, nesouhlasí ani samospráva Jihočeského kraje.