Vláda hledá další lokality pro hlubinné úložiště

Vratislav Dostál

Kabinet Petra Nečase přijal Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, podle něhož mohou k současným sedmi lokalitám, na nichž stát hledá hlubinné úložiště, přibýt další.

Nečasova vláda odsouhlasila Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, podle něhož mohou k dnešním sedmi lokalitám, na nichž stát hledá hlubinné úložiště, přibýt další. Mělo by jít o obce poblíž jaderných zařízení, jako jsou elektrárny Dukovany či Temelín.

Správa úložišť radioaktivních odpadů tu prý předpokládá vyšší porozumění starostů a obyvatel dotčených obcí. To se jí od roku 2003 nedaří získat na většině dosavadních míst. V první polovině roku 2013 bude také rozhodnuto, zda severní část vojenského výcvikového prostoru Boletice v Jihočeském kraji rozšíří vybrané lokality.

Ekologové ze sdružení Calla jsou přesvědčeni, že musí být garantovány dvě základní podmínky pro výběr místa konečného úložiště, aniž je jedna z nich potlačena: dlouhodobá bezpečnost úložiště a souhlas dotčených obyvatel. Proces vyhledávání by podle nich měl být zastaven, dokud nebude zákonem garantované posílení práv obcí.

Možné legislativní řešení — návrh zákona o  zapojení obcí do  procesu výběru na svém jednání v polovině prosince odsouhlasila Pracovní skupina pro dialog o úložišti. Návrh dává obcím právo veta ve  dvou fázích — při výběru dvou kandidátních lokalit a před zahájením stavby. Případný nesouhlas obcí by dle tohoto návrhu mohl být překonán jen rozhodnutím Senátu .

Podle Edvarda Sequense ze sdružení Calla nedávají dnešní zákony obyvatelům obcí, za jejichž domy by mělo vzniknout úložiště, příliš možností hájit si své zájmy. „Návrh zákona je prvním krokem, ale v této chvíli nevíme, co s ní udělá ministr Kuba a později i Parlament. Než budou jednoznačně nastavena pravidla ,hry‘, mělo by hledání úložiště dostat stopku,“ vysvětlil Sequens.

Správa úložišť radioaktivních odpadů chce do konce roku 2018 vybrat dvě definitivní lokality pro umístění úložiště. Jedna z těchto lokalit má být do roku 2025 určena pro výstavbu konečné úložiště, druhá z těchto lokalit pak bude sloužit jako náhradní.

Začátek stavebních prací je plánován na rok 2030. Ve vybraných obcích se uskutečnilo sedmadvacet místních referend, která úložiště i práce na jeho výběru jednoznačně odmítla, nesouhlasí ani samospráva Jihočeského kraje.