Obnovte demokratický výběr lokality pro úložiště, vyzývá veřejnost politiky

Vratislav Dostál

Starostové měst a obcí a zástupci občanských sdružení z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, na svém úterním setkání přijali text výzvy K hlubinnému úložišti férově.

Starostové měst a obcí a zástupci neziskových organizací z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, v úterý na svém setkání přijali text výzvy K hlubinnému úložišti férově. Její plné znění zveřejnila také redakce Deníku Referendum.

Signatáři dokumentu vyzývají představitele státu — vlády a Parlamentu — k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Pod výzvu, kterou na setkání podepsalo dvacet obcí a čtrnáct občanských sdružení, nyní budou sbírat podporu dalších obcí a sdružení ve všech osmi uvažovaných lokalitách a teprve poté ji předají adresátům.

„Nechceme nic jiného, než aby se stát choval korektně, komunikoval a dodržel to, co již bylo dohodnuto. Žádáme, aby se stát nedopouštěl obcházení nebo dezinterpretace závazných evropských norem, aby se inspiroval úspěšnými zahraničními modely,“ uvedl například Karel Zrůbek, starosta města Horažďovice.

„Po letech, kdy bylo starostům a lidem z obcí slibováno, že bez jejich souhlasu se nebudou zahajovat další průzkumy, vnímám dnešní postup ministerstva průmyslu jako podraz. Ukazuje to, že je bezpodmínečně nutné dobře nastavit pravidla v zákonech a ne stavět na slibech,“ doplnila starostka obce Rudíkov Jana Nožičková.

Důvodem výzvy je přehodnocení dosavadního postupu ministerstva průmyslu a obchodu, které se rozhodlo přestat brát ohled na názory obyvatel dotčených obcí a vrátilo se k silovému přístupu.

Ministerstvo přitom prostřednictvím Správy úložišť radioaktivních odpadů až do konce roku 2012 opakovaně a veřejně slíbilo starostům a občanům v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu.

V přímém rozporu s tím v lokalitě Kraví hora na Žďársku — a s příslibem, že se takto bude postupovat i v dalších lokalitách — převedlo zodpovědnost za stanovení průzkumného území ze Správy úložišť na státní podnik DIAMO. Jeho zástupci otevřeně deklarují, že nehodlají brát ohled na postoje obyvatel a již požádali o stanovení prvního průzkumného území.

Stavba a provoz hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva výrazně a natrvalo zasáhne do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjimečnosti projektu je podle autorů výzvy nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas.

„Již více jak deset let obce iniciativně usilují o změnu zákonů, která by zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště. Jak lze ilustrovat na příkladech Finska, Švédska či Francie, respekt k názoru obcí nikdy neblokuje, ale naopak vždy otevírá cestu k výstavbě úložiště," uvedli signatáři dokumentu v tiskovém prohlášení.

Podepsaní v textu výzvy K hlubinnému úložišti férově žádají ministry, poslance a senátory, aby například prosadili přijetí zákona, který posílí postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště.

Zároveň chtějí, aby se zasadili o dodržování evropské legislativy, nepřipustili zahájení průzkumných prácí v žádné z lokalit, dokud nebude legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu, či aby respektovali názor obyvatel obcí v místech pro budoucí úložiště, přistupujte k nim otevřeně, konzistentně a bez úkladů.