K hlubinnému úložišti férově, vzkazují starostové ministru Kubovi

Vratislav Dostál

Zástupci výzvy K hlubinnému úložišti férově předali dokument náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Pavlu Šolcovi. Od něj by měla putovat do rukou ministra Martina Kuby. Dalším členům vlády a Parlamentu ji odešlou v následujících dnech.

Zástupci starostů měst a obcí a neziskových organizací z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, v úterý předali svou výzvu K hlubinnému úložišti férově náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Pavlu Šolcovi. Výzvu podpořilo do dnešního dne 123 starostů měst a obcí, sedadvacet sdružení a další jednotlivci i subjekty.

Ve výzvě podepsaní požadují obnovu demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Důvodem jsou kroky ministerstva průmyslu a obchodu, které přestalo brát ohled na názory obyvatel dotčených lokalit a porušilo sliby o dobrovolnosti dalších průzkumů.

Stavba a provoz hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva výrazně a natrvalo zasáhne do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjimečnosti projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas.

Již více jak deset let obce iniciativně usilují o změnu zákonů, která by zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště. Jak lze ilustrovat na příkladech Finska, Švédska či Francie, respekt k názoru obcí nikdy neblokuje, ale naopak vždy otevírá cestu k výstavbě úložiště.

Podepsaní v textu výzvy K hlubinnému úložišti férově žádají ministry, poslance a senátory, aby prosadili přijetí zákona, který posílí postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště. Zároveň chtějí, aby se zasadili o dodržování evropské legislativy, aby nepřipustili zahájení průzkumných prácí v žádné z lokalit, dokud nebude legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu.

Podle signatářů dokumentu by také politici měli respektovat názor obyvatel obcí v místech pro budoucí úložiště, přistupovat k nim otevřeně, konzistentně a bez úkladů. V neposlední řadě politiky žádají, aby zajistili vysoká bezpečnostní kritéria výběru lokality hlubinného úložiště.

„Nechceme nic jiného, než aby se stát choval korektně, komunikoval a dodržoval dříve deklarované sliby, dohody a závazné evropské normy. Žádáme, aby se stát veřejně nezaštiťoval dialogem s obcemi, když následně nerealizuje to, co s nimi konzultoval, a naopak to co činí, s obcemi nekonzultoval,“ uvedl Karel Zrůbek, starosta města Horažďovice.

Podle Edvarda Sequense ze sdružení Calla je nejprve třeba dobře nastavit pravidla, podle kterých se bude hledat místo pro jaderný odpad. „Je to problém na mnoho generací, proto nelze podcenit ani bezpečnost, ani obejít názor lidí, pod jejichž domy by odpad mohl skončit. V zákonech garantovaná jasná pravidla ale zatím chybí,“ dodal Sequens.