Geologické průzkumy pro úložiště stále nezačaly, důvodem jsou odvolání obcí

Vratislav Dostál

Průzkumné práce pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů nezačaly v roce 2014 ani v jediném státem vybraném místě. Kromě odvolání obcí a spolků se tak nestalo kvůli vlastním chybám Správy úložišť radioaktivních odpadů.

Průzkumné práce pro vyhledávání úložiště vysokoradioaktivních odpadů nezačaly v roce 2014 ani v jediném státem vybraném místě. Důvodem jsou nejen odvolání obcí a spolků ve všech lokalitách proti rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, kterým byla povolena průzkumná území. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) také kvůli vlastním chybám zrušila veřejnou zakázku na zpracování projektu a provedení geologických prací. Nemá tak připraveny projekty těchto prací a nemůže o jejich povolení požádat.

„Jsme přesvědčeni, že by nevhodně vedený proces hledání úložiště měl být zastaven. Řešení problematiky jaderných odpadů, jejichž nebezpečnost přetrvá věky, musí být postavené na koncepci přijaté širokým společenským konsensem, která stanoví jasná kritéria pro hledání úložiště a nastaví procesní pravidla,“ uvedl Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Teprve poté je podle něj vhodné vydávat prostředky na průzkumy v lokalitách. „A to jen tam, kde je odůvodněná šance najít vhodné podmínky pro úložiště a se souhlasem obcí a jejich obyvatel. I proto se také Calla odvolala vůči stanoveným průzkumným územím,“ vysvětlil.

Přerušení geologických prací, o němž rozhodla vláda v roce 2004, mělo trvat pět let. Kvůli neochotě zodpovědných státních institucí zásadně přehodnotit přístup k obyvatelům dotčených obcí, se přerušení protáhlo na dvojnásobek a v ohrožení jsou i termíny, se kterými vláda souhlasila v návrhu nové koncepce nakládání s radioaktivními odpady.

Přestože SÚRAO vsadilo vše na kartu peněz — nabídku milionů korun do rozpočtu dotčených měst a obcí jako tzv. kompenzaci za geologické práce, ve většině vybraných obcí i nadále naráží na nesouhlasy starostů a místních sdružení občanů. Především totiž chybí lepší zakotvení práv dotčených obcí v zákonech, který by jim, ta jako v zahraničí, zajistil skutečně transparentní a účinnou účast při rozhodování o úložišti.

Neexistují také jasná kritéria, podle kterých mají být již za několik let vybrány lokality do užšího výběru. To bylo také důvodem, proč starostové 131 měst a obcí a dále zástupci devětadvaceti neziskových organizací odeslali v březnu loňského roku ministrům a dalším politikům výzvu K hlubinnému úložišti férově. Do dnešního dne není respektována

Hned dvě veřejné akce věnované problematice úložiště se konají tuto sobotu. V 8:30 startuje v Informačním centru zámku v Chanovicích dvanáctý ročník pochodu K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví — Novoroční procházka krásným územím, které je však mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě gigantického úložiště radioaktivního odpadu!!! .

Pochod pořádá obec Chanovice. Od 13:00 pak u kapličky v Makově nedaleko Jistebnice startuje pochod Krajem, kde nebude úložiště pořádaný osadním výborem v Makově.