Ministerstvo rozhoduje o úložišti na Kraví hoře, ekologové proces odmítají

Vratislav Dostál

Resort životního prostředí opět rozhoduje o stanovení průzkumného území pro vyhledávání úložiště v lokalitě Kraví hora na Žďársku. Spolky Nechceme úložiště Kraví hora a Calla tvrdí, že by měl být proces zastaven a nejprve nastavena neměnná pravidla.

Ministerstvo životního prostředí opětovně rozhoduje o stanovení průzkumného území pro vyhledávání úložiště v lokalitě Kraví hora na Žďársku. Vloni vydané povolení ministr životního prostředí Tomáš Podivínský na základě odvolání spolků Nechceme úložiště Kraví hora a Calla — Sdružení pro záchranu prostředí zrušil. Oba spolky i nadále stanovení průzkumného území odmítají. Proces hledání úložiště by měl být zastaven a nejprve nastavena jasná a neměnná pravidla.

Ze strany státu totiž dochází k neustálým změnám ohledně termínů, obsahu prací nebo přístupu k jednotlivým lokalitám. Nejsou jasná kritéria, podle kterých mají být již za několik let vybrány lokality do užšího výběru. Na nevyhovující vývoj v oblasti dlouhodobé jaderné bezpečnosti budoucího úložiště ze strany Správy úložišť radioaktivních odpadů úložiště opakovaně upozornil Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Ekologové zároveň upozorňují, že chybí také lepší zakotvení práv dotčených obcí v zákonech, který by jim, jako v zahraničí, zajistilo skutečně transparentní a účinnou účast při rozhodování o úložišti. Předkládané návrhy připravené Pracovní skupinou pro dialog o hlubinném úložišti byly přitom až dosud odmítány.

Z těchto důvodů žádosti na stanovení průzkumných území pro úložiště naráží na odpor obcí a veřejnosti i ve všech ostatních šesti lokalitách v České republice. Byly také důvodem, proč starostové 131 měst a obcí a dále zástupci devětadvaceti neziskových organizací odeslali v březnu loňského roku ministrům a dalším politikům výzvu K hlubinnému úložišti férově, která není politiky do dnešního dne respektována.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek při návštěvě GEAM Dolní Rožínka v minulém týdnu prohlásil, že by bylo dobré co nejdřív započít průzkumné práce v lokalitě Kraví hora, kde si to občané přejí, a když průzkumy vyhoví, tak postavit úložiště.

Podle předsedy sdružení Nechceme úložiště Kraví hora Martina Schenka ale není pravdou, že by v případě lokality Kraví hora šlo o výstavbu úložiště tam, kde ho občané chtějí.

„Občané zainteresovaných obcí dali jednoznačně — a v jednom případě i závazně — najevo, že průzkum a úložiště v blízkosti svých domovů nechtějí. Domníváme se, že zástupce vlády demokratického státu by měl rozhodnutí a vůli dotčených občanů, zejména byla-li vyjádřena v oficiálním referendu, respektovat,” uvedl Schenk.

„Pan ministr byl patrně uveden v omyl tvrzením, že si občané v okolí Kraví hory úložiště přejí,“ dodal. Mládek se přitom na konci června sešel se zástupci Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, která sdružuje všechny organizace a instituce reprezentující zájmy lokalit, které přicházejí v úvahu jako potenciální úložiště jaderného odpadu.

„Má tedy informaci o tom, že v ani jedné ze zvažovaných lokalit neexistuje převažující souhlas veřejnosti s tímto záměrem. Konkrétně v lokalitě Kraví hora se jedná o souhlas pouze některých starostů, mezi obyvateli již takové nadšení pro průzkumy není,“ zdůraznil Schenk.

Odpůrci úložiště také připomínají, že zapojení státního podniku DIAMO, přesněji jeho odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka, do práce na vyhledávání úložiště, připomíná účelové vyvádění prostředků ze státního jaderného účtu na posílení problematické ekonomické situace závodu.

Za vedení správních řízení na čtyřech lokalitách namísto pracovníků Správy úložišť získá GEAM přibližně jeden milion korun a za zakázku na vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov, jehož potřeba se dříve vůbec neobjevovala v plánech práce SÚRAO, které každoročně schvaluje vláda, získá 68,1 milionu korun.

Další nemalé prostředky dostal GEAM od SÚRAO za přípravu podkladů a studií pro úložiště v lokalitě Kraví hora a aktuálně je ohlášena další veřejná zakázka na technickou podporu a koordinaci výzkumných činností v pracovišti Bukov za 6,5 milionu korun.

    Diskuse
    August 12, 2014 v 21.58
    Úložiště
    Pokud nikdo to úložiště nechce, tak proč jeho budování u nás nezrušit a nevyvážet odpad někam jinam? Problém jaderného odpadu asi řeší víc zemí v Evropě.