Úřad pro jadernou bezpečnost: Správa úložišť opomíjí bezpečnostní otázky

Vratislav Dostál

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se ve své výroční zprávě za rok 2013 opět odmítl kvalifikovaně vyjádřit k procesu lokalizace budoucího hlubinného úložiště. Podobně jako v loňském roce varuje před neblahým stavem opomíjení bezpečnostních otázek.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve své výroční zprávě za loňský rok, kterou ve středu schválila vláda Bohuslava Sobotky, opět varoval, že činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) z hlediska prokázání dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva je problematická.

Úřad by tak nemusel vydat povolení k umístění úložiště. Sdružení Calla požaduje, aby SÚRAO stáhlo žádosti o povolení průzkumných území v sedmi českých a moravských lokalitách. Nejprve je třeba nastavit jasná pravidla — posílit roli dotčených obcí, ale také stanovit kritéria, podle kterých by měly být již v roce 2018 vybrány dvě finální lokality.

SÚJB v dokumentu píše: „Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nenastal ve vztahu úřadu a SÚRAO žádný posun, nemůže se SÚJB kvalifikovaně vyjadřovat k procesu lokalizace budoucího hlubinného úložiště. Nadále hrozí, že pokud bude program veden dosavadním způsobem, SÚJB nebude mít v roce 2025 možnost vydat povolení k lokalizaci hlubinného úložiště. Tím se ukončí nebo minimálně přeruší vývoj hlubinného úložiště na delší dobu.“

Pokračuje tak neblahý stav opomíjení bezpečnostních otázek, který SÚJB popsalo vloni: „Stávající stav vývoje hlubinného úložiště nepovažuje SÚJB za uspokojivý. Přestože SÚRAO veřejně deklaruje bezpečnost hlubinného úložiště jako svojí prioritu, průběh programu vyhledání lokality pro hlubinné úložiště tomu neodpovídá.“

Starostové 131 měst a obcí a dále zástupci devětadvaceti neziskových organizací zejména z vybraných lokalit již v březnu 2013 odeslali ministrům a dalším politikům výzvu K hlubinnému úložišti férově, v níž požadují zajištění vysokých bezpečnostních kritérií výběru lokality hlubinného úložiště.

„Hlubinné úložiště je považováno za dosud nejlepší známý způsob naložení s dědictvím jaderné energetiky. Musí garantovat izolaci nebezpečného odpadu od všeho živého po statisíce let. Nedokážeme posoudit, zda je to dosažitelné. Jakékoliv kompromisy při hledání stabilní horniny či vývoji izolačních bariér by ale byly ohrožením nás i mnoha budoucích generací,“ píše se ve výzvě, na kterou doposud politici nezareagovali.

Signatáři dokumentu požadují v první řadě nastavení jasných a v zákonech zakotvených pravidel, jež budou garantovat ochranu jejich práv. Starostové a obyvatelé postižených regionů požadují obnovu demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, který byl zcela zásadně narušen ministerstvem průmyslu a obchodu pod vedením Martina Kuby z ODS.

„Je nejvyšší čas přerušit vyhledávání úložiště a nastavit jasná pravidla garantující ochranu zájmů nejen dnešních obyvatel postižených měst a obcí, ale i stovek a tisíců generací našich potomků. Riziko jaderného odpadu s námi zůstane po statisíce let. Jakékoliv dnešní podcenění se může krutě vymstít,“ varuje Edvard Sequens ze sdružení Calla.