V sobotu se uskuteční sedm protestních akcí proti úložišti jaderného odpadu

Radek Kubala

V sobotu se bude protestovat proti úložišti jaderného odpadu. Akce se uskuteční ve všech lokalitách, kde by v budoucnu mohla vzniknout úložiště. Protestujícím vadí především způsob, jakým stát postupuje při komunikaci s obcemi.

Na sedmi místech v celé republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště jaderného odpadu, budou v sobotu místní lidé organizovat protestní akce. Lidé v dotčených obcích se nechtějí smířit s rizikem umístění vysoce radioaktivních odpadů pod svými domovy po tisíce generací.

Obce v dotčených lokalitách chtějí upozornit na nepřijatelnost způsobu, jakým se řeší problém vyhořelého jaderného paliva. Současně chtějí připomenout, že o týden později uplyne dvacet devět let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu. Každá obec pak přizpůsobuje podobu protestní akce místním podmínkám.

Stát v současnosti upřednostňuje trvalé uložení vyhořelého jaderného paliva. Označil celkem sedm lokalit, kde by mohl vybudovat hlubinné úložiště a připravuje jejich průzkum. S tím však obce nesouhlasí.

„Naším společným zájmem je upozornit na problém ukládání vyhořelého jaderného paliva a zahájit celonárodní diskusi, do níž by se zapojili nejen obyvatelé dotčených lokalit, ale i vědci, novináři a široká veřejnost,“ uvedli zástupci obcí a občanských sdružení ve společném prohlášení.

Protestujícím především vadí, že stát nerespektuje názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště. „O zahájení průzkumných prací stát usiluje, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu. Přijetí návrhu zákona, který by postavení obcí posílil na úroveň obvyklou v zahraničí, stát bojkotuje,“ uvedli.

Správa úložišť odmítá tvrzení, dle kterého nerespektuje názory jednotlivých obcí. „Správa úložišť s obcemi ze všech sedmi lokalitách komunikuje dlouhodobě a pravidelně. Setkáváme se jak se zastupiteli obcí, tak s místními občany na různých jednáních a veřejných besedách, ale i v rámci organizovaných exkurzí,“ řekla v tiskovém prohlášení Tereza Bečvaříková.

Prý si jsou dobře vědomi rozdílnosti názorů nejen mezi lokalitami. „Postoj odpůrců respektujeme, přičemž jejich výhrady jsou pro nás důležitým indikátorem toho, jakým oblastem musíme v komunikaci s lokalitami věnovat více pozornosti,“ dodal ředitel Správy úložišť Jiří Slovák

Druhou hlavní výtkou protestující je nekoncepčnost, s jakou stát přistupuje k problematice jaderné energetiky. „Nejsou jasně stanovena kritéria výběru vhodného místa pro úložiště a není tedy jasné, jak by měly plánované průzkumné práce přispět k vyřazení některých lokalit. Stát také navrhuje budování dalších jaderných reaktorů - a tím i zvyšování množství vyhořelého jaderného paliva - bez jasné a obecně přijatelné představy o tom, jak problém radioaktivního odpadu vyřešit,“ tvrdí.

Ministerstvo životního prostředí zdůrazňuje, že se nyní jedná pouze o prvotní výzkum, který bude mít vliv na výběr vhodného místa. Tyto prý nebudou mít žádný dopad na životní prostředí. „Pokud v budoucnu bude na základě podrobných geologických průzkumů a dalších studií vybrána finální lokalita, bude se k ní ministerstvo vyslovovat v procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí,“ uvedla Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Březový potok

Na Plzeňsku budou od sobotního rána protestovat lidé z obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, města Horažďovice a občanského sdružení Jaderný odpad — děkujeme nechceme!. V lokalitě zvané Březový potok chtějí vyjádřit nesouhlas prostřednictvím štafetového běhu a následného koncertu.

Na samotné akci pak mohou lidé podepsat petici. „Hodně lidí se ptá, jak může vyjádřit svůj postoj a podpořit protest. Proto na akci bude možnost podepsat petiční archy se společným prohlášením všech sedmi dotčených lokalit,“ řekl starosta obce Chanovice Petr Klásek Černický.

Území by mělo mít více než dvacet tři kilometrů čtverečních. V lokalitě žije přes dva a půl tisíce obyvatel. Nedaleko místa je Kozčinský rybník, který je největším rybníkem západních Čech.

Čertovka

Na Ústecku v lokalitě Čertovka začne v sobotu ráno pochod z Blatné do Lybině. Protestní akci pořádají občanské sdružení Za záchranu kostela sv. Jiljí, obec Lubenec a občanské sdružení SOS Lubenec. Místní lidé budou protestovat téměř pětihodinovým pochodem mezi obcemi Blatno a Lybině s následným koncertem.

Jitce Kantové z občanského srdužení Za záchranu kostela svatého Jiljí vadí především nekoncepčnost návrhů řešení likvidace jaderných odpadů. „Tento návrh blokuje alternativní zdroje energie. Trvalým uložením radioaktivního odpadu do země nedává stát budoucím generace možnost rozhodovat za sebe.“

Průzkumné území leží v Přírodním parku Horní Střela a nachází se na něm také Přírodní rezervace Blatenský svah a řada dalších území, cenných z hlediska ochrany přírody. Území o rozloze téměř třicet kilometrů čtverečních zasahuje do obcí Blatno, Lubenec, Tis u Blatna a Žihle.

Čihadlo

V Jihočeském kraji nedaleko Jindřichova Hradce v lokalitě Čihadlo pořádají obce Pluhův Žďár a Okrouhlé Radouně pochod na Čertův kámen. Pochod je součástí informační kampaně, kdy organizátoři chtějí informovat účastníky o procesu vyhledávání lokality pro úložiště a o aktuálních plánech výstavby.

Podle místostarosty obce Pluhový Žďár Petra Nohavy jsou obavy místních pochopitelné, když chce stát uložit tísíce tun radioaktivního odpadu v blízkosti jejich domovů. „Nikde ve světě není podobné zařízení v provozu, proto máme oprávněné obavy o bezpečnost. Obzválště nevěříme státu, který soustavně neplní své sliby.“

Naráží tak na několik případů, kdy stát nedodržel dohodu se starosty obcí. Například když sliboval, že do roku 2013 neproběhne žádný průzkum bez souhlasu obcí.

Průzkumné území Čihadlo zasahuje území obcí Deštná, Lodhéřov, Pluhův Žďár a Světce. Na tomto území jsou význačné vodní zdroje pro dotčené i okolní obce. Velikost průzkumné oblasti je více než dvacet šest kilometrů čtverečních.

Horka

Na Vysočině pořádá občanské sdružení Zdravý domov Vysočina hvězdicový pochod z obcí Hodov, Rudíkov, Budišov, Rohy a Náramče na místo plánovaného úložiště. Na místě výstupu organizátoři připravili informační stan a doprovodný program.

Podle Jany Nožičkové z občanského sdružení Zdravý domov Vysočina místní nesouhlasí s postupem státu při výběru lokalit pro úložiště. „Státu jde při výběru lokalit hlavně o peníze. V celém rozhodovacím procesu postrádáme otevřenost a snahu navázat dialog s postiženými obcemi.“

Průzkumné území pro úložiště má mít velikost více než dvacet osm kilometrů čtverečních. Větší část zájmového území se nachází v Přírodním parku Třebíčsko a leží na něm několik regionálních a lokálních biokoridorů a biocenter.

Hrádek

Druhou protestní akci na Vysočině pořádají v lokalitě Hrádek občanská sdružení Bezjaderná Vysočina, 2. Alternativa z Dolní Cerekve, Čistá Rozhozná, spolek Kuš a obce Hojkov, Rohozná, Nový Rychnov, Milíčov, Cejle. Místní společně vystoupí na vrch Černínek, pod kterým by případně mělo být plánované úložiště jaderného odpadu.

Podle jedné z organizátorek akce Jany Vitnerové z občanského sdružení Bezjaderná Vysočina by instalování úložiště mělo nepříznivý dopad na životní prostředí. Dále kritizuje způsob, jakým se o plánování úložiště rozhoduje.

„Nejvíce nám vadí, že se v procesu rozhodování nemůže vyjádřit veřejnost ani starostové jednotlivých obcí. Jsou to naše domovy a my nemůžeme o ničem rozhodnout. Přitom jaderný odpad by byl pro tuto lokalitu nebezpečím po tisíce let.“

Průzkumné území zasahuje několik cenných chráněných území, patří mezi ně Národní přírodní památka Hojkovské rašeliniště, Přírodní rezervace Na Oklice a několik dalších vyhlášených památek. V území je Přírodní park Čeřínek a též lokality chráněné evropskou soustavou Natura 2000. V lokalitě jsou i významné zdroje podzemní pitné vody.

Kraví hora

Protestovat se bude také na Brněnsku, místní aktivisté tu budou pochodovat z Drahotína a Skalky na Kraví Horu. Šesti kilometrový pochod pořádá občanské sdružení Nechceme úložiště Kraví Hora. Po skončení pochodu organizátoři připravují kromě doprovodného programu také diskuzi účastníků.

Podle Martina Schenka z občanského sdružení Nechceme úložiště Kraví hora je důvodem pochodu fakt, že stát zatím nestanovil žádná bezpečností pravidla pro výstavbu úložiště jaderného odpadu. „Rovněž nám vadí, že neexistuje legislativní podpora pro obce, které se chtějí proti výstavbě úložiště bránit.“

Kraví hora se nachází nedaleko posledního uranového dolu ve střední Evropě v Dolní Rožínce. Kolem stanoveného průzkumného území je řada starých štol pocházejících z předchozí těžby uranu. Lokalita je v těsné blízkosti chráněného území Trenckova rokle.

Magdaléna

Vybraná lokalita pro úložiště Magdaléna leží na území města Jistebnice, obce Božetice a obce Nadějkov v okresech Písek a Tábor v Jihočeském kraji. Zasahuje sem Přírodní park Jistebnická pahorkatina. Průzkumné území pro úložiště má mít velikost téměř dvacet čtyři kilometrů čtverečních.

Místní se rozhodli uspořádat protest formou pochodu krajem, kde nebude úložiště. Trasa pochodu vede i místy, kde se plánuje případná výstavba úložiště. Pochod začíná i končí v obci Machov.

Podobně jako v ostatních lokalitách se místním nelíbí způsob, jakým stát k tomuto problému přistupuje. „Nelíbí se nám, že obce nemohou rozhodovat o svém bezprostředním okolí. Stejně tak nesouhlasíme s tím, že u nás neexistuje žádný transparentní způsob výběru lokalit pro úložiště jaderného odpadu,“ řekla Olga Černý z občanského sdružení Zachovalý kraj.

    Diskuse
    April 17, 2015 v 20.31
    Protesty proti TTIP
    Doufám, že ta protestní shromáždění se připojí k protestům proti TTIP: http://www.stop-ttip.cz/?p=369

    Vzhledem ke všelijakým bilaterálním smlouvám, které naši volení zástupci již v minulosti v tichosti uzavřeli je docela dobře možné, že už dnes by si mohla za nezřízení úložiště jaderného odpadu nějaká zahraniční firma, která na jeho zřízení mohla vydělat, arbitráží vymoci na státu, tedy na nás všech, tučné odškodnění. Víme, jak Lauder vysoudil na státu odškodné za to, že ho Železný porazil v souboji o TV Nova. Jestli dovolíme uzavřít TTIP s ISDS, bude to ještě horší a na věčné časy.