Nízká recyklace a pálení odpadů. Takové jsou plány krajských samospráv

Vratislav Dostál

Ekologická organizace Hnutí DUHA upozorňuje na nové odpadové plány krajů, které počítají s nízkou recyklaci a pálením odpadů. Ekologové proto spustili web k připomínkování odpadových plánů. Další šanci ovlivnit je budou mít lidé až za deset let

Krajské samosprávy dokončují své oficiální plány jak nakládat s odpady po dalších deset let. Podle ekologů se vyznačují především velmi nízkými cíli pro recyklaci komunálních odpadů a snahou odpady spalovat. Hnutí DUHA proto pro veřejnost nachystala web, který lidem umožní odpadové plány snadno připomínkovat.

Zároveň upozorňují na to, že se do koncepčních dokumentů krajů se dostávají plány na výstavbu surovinami a energií plýtvajících a veřejností odmítaných spaloven odpadů.

Jejich výstavba hrozí například v Moravskoslezském, Středočeském nebo v Olomouckém kraji. K rozšíření kapacity může dojít v případě brněnské spalovny. Naopak recyklace komunálních odpadů nemá ani v roce 2020 dosáhnout současné průměrné hodnoty v Evropské unii, tedy čtyřiceti procent.

„Krajští hejtmani plánují v dalších deseti letech odpady především spalovat, přičemž v recyklaci máme nadále zaostávat za vyspělými evropskými státy,“ komentuje plány samospráv odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček. Občané a domácnosti podle něj mají nyní jedinečnou šanci říci krajským politikům, že odpady jsou především cenné suroviny, které by měli třídit a recyklovat.

„A ne je prohánět komínem drahých a toxické látky produkujících spaloven. Další možnost ozvat se k této věci budou mít lidé až za deset let,“ zdůrazňuje. Kraje musí přípravu svých odpadových plánů dokončit do přelomu tohoto a příštího roku.

Krajské plány i národní plán pak budou podkladem Evropské komisi pro zvážení, zda České republice umožní čerpat evropské dotace z Operačního programu životní prostředí na spalování odpadů. Evropská komise dosud všechny snahy České republiky o získání eurodotací na výstavbu spaloven odmítala.

Komise to odůvodňovala tím, že nerespektujeme evropská pravidla pro hospodaření s odpady. Právě snaha spalovat odpady je podle ekologů důvodem, proč si národní i krajské plány stanovují minimální cíle pro zvýšení recyklace komunálních odpadů (ze současných 31% na jen 35-38 % v roce 2020).

Veřejnost může plány krajů připomínkovat dvakrát. Nejprve podle zákona o odpadech a podruhé při posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA).

Připomínkování návrhů odpadových plánů podle zákona o odpadech však kraje veřejnosti velmi komplikují. Do desítek stran textu je možné nahlédnout pouze osobně na krajských úřadech, nikoli elektronicky s dálkovým přístupem.

Výjimkou je pouze Plzeňský kraj a Vysočina. Možnost připomínkovat takto plán Karlovarského a Pardubického kraje již vypršela. Naopak právě nyní je možnost připomínkovat odpadové plány krajů Vysočina, hlavního města Prahy a Plzeňského kraje.