Nízká recyklace a pálení odpadů. Takové jsou plány krajských samospráv

Vratislav Dostál

Ekologická organizace Hnutí DUHA upozorňuje na nové odpadové plány krajů, které počítají s nízkou recyklaci a pálením odpadů. Ekologové proto spustili web k připomínkování odpadových plánů. Další šanci ovlivnit je budou mít lidé až za deset let

Krajské samosprávy dokončují své oficiální plány jak nakládat s odpady po dalších deset let. Podle ekologů se vyznačují především velmi nízkými cíli pro recyklaci komunálních odpadů a snahou odpady spalovat. Hnutí DUHA proto pro veřejnost nachystala web, který lidem umožní odpadové plány snadno připomínkovat.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Zároveň upozorňují na to, že se do koncepčních dokumentů krajů se dostávají plány na výstavbu surovinami a energií plýtvajících a veřejností odmítaných spaloven odpadů.

Jejich výstavba hrozí například v Moravskoslezském, Středočeském nebo v Olomouckém kraji. K rozšíření kapacity může dojít v případě brněnské spalovny. Naopak recyklace komunálních odpadů nemá ani v roce 2020 dosáhnout současné průměrné hodnoty v Evropské unii, tedy čtyřiceti procent.

„Krajští hejtmani plánují v dalších deseti letech odpady především spalovat, přičemž v recyklaci máme nadále zaostávat za vyspělými evropskými státy,“ komentuje plány samospráv odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček. Občané a domácnosti podle něj mají nyní jedinečnou šanci říci krajským politikům, že odpady jsou především cenné suroviny, které by měli třídit a recyklovat.

„A ne je prohánět komínem drahých a toxické látky produkujících spaloven. Další možnost ozvat se k této věci budou mít lidé až za deset let,“ zdůrazňuje. Kraje musí přípravu svých odpadových plánů dokončit do přelomu tohoto a příštího roku.

Krajské plány i národní plán pak budou podkladem Evropské komisi pro zvážení, zda České republice umožní čerpat evropské dotace z Operačního programu životní prostředí na spalování odpadů. Evropská komise dosud všechny snahy České republiky o získání eurodotací na výstavbu spaloven odmítala.

Komise to odůvodňovala tím, že nerespektujeme evropská pravidla pro hospodaření s odpady. Právě snaha spalovat odpady je podle ekologů důvodem, proč si národní i krajské plány stanovují minimální cíle pro zvýšení recyklace komunálních odpadů (ze současných 31% na jen 35-38 % v roce 2020).

Veřejnost může plány krajů připomínkovat dvakrát. Nejprve podle zákona o odpadech a podruhé při posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA).

Připomínkování návrhů odpadových plánů podle zákona o odpadech však kraje veřejnosti velmi komplikují. Do desítek stran textu je možné nahlédnout pouze osobně na krajských úřadech, nikoli elektronicky s dálkovým přístupem.

Výjimkou je pouze Plzeňský kraj a Vysočina. Možnost připomínkovat takto plán Karlovarského a Pardubického kraje již vypršela. Naopak právě nyní je možnost připomínkovat odpadové plány krajů Vysočina, hlavního města Prahy a Plzeňského kraje.

    Diskuse