Ekologové kritizují připravovaný plán odpadového hospodářství

Vratislav Dostál

Experti ministerstva životního prostředí připravují plán odpadového hospodářství. Podle ekologů dokument zatím vyznívá tak, že se z České republiky stane spalovna střední Evropy.

V pátek proběhne na ministerstvu životního prostředí jednání o plánu odpadového hospodářství České republiky. Ekologické organizace upozorňují, že z materiálu zatím vyplývá, že by se Česká republika mělo stát spalovnou střední Evropy.

„Vyplývá to z vypořádání připomínek k novému Plánu,“ uvedla Arnika s tím, že namísto progresivního předcházení vzniku odpadu a recyklace hodnotných surovin hodlá ministr životního prostředí Richard Brabec cenné suroviny pálit a při jejich nedostatku dovážet odpad i z okolních států. To bylo dosud složité, ne-li přímo nemožné.

Výňatek z vypořádání připomínek k novému Plánu odpadového hospodářství: „Pokud budou k dispozici dostatečné kapacity pro energetické využívání SKO původem z České republiky, pak by byl možný i jeho dovoz.“ Předjímat podle Jindřicha Petrlíka z Arniky dovoz odpadu do České republiky v době, kdy nemáme vypracovaný, natož fungující program předcházení vzniku vlastního odpadu a obrovské rezervy máme v třídění a recyklaci, je alarmující.

„Předjímat navíc výstavbu dalších spaloven, v nichž budeme likvidovat odpad z okolních států je krajně nezodpovědné. Spalovny totiž nejsou kouzelná zařízení, do kterých přivezeme odpad, který se promění v čistý vzduch, ale samy asi třetinu původní hmotnosti odpadu vyprodukují, ve kterém navíc zkoncentrují nebezpečné dioxiny, těžké kovy a další látky,“ dodává Perlík.

Arnika přitom poukazuje na moderní systémy nakládání s odpady, ostatně i v České republice existuje řada pozitivních příkladů. Jedním z nich je podle ekologů například přístup Mikulova. „Příklad dobrého plánu velkého města pak lze najít ve slovinské Lublani, kde plánují do roku 2025 snížit produkci směsného komunálního odpadu na obyvatele a rok ze 150 na 60 kilogramů. Docílit toho chtějí lepší prevencí a zvýšením recyklace z dnešních 55 % na 78 %,“ uvedla Arnika.

Plán odpadového hospodářství ještě musí projít hodnocením vlivu na životní prostředí aa schválit ho musí také Sobotkova vláda.