Poslanci se vrátí k přílepkovému zákonu o odpadech

Vratislav Dostál

Dolní komora v úterý projedná přílepkový odpadový zákon, který požaduje, aby jedinou možností, jak s komunálními odpady nakládat po roce 2023, bylo jejich spálení. Znamenalo by to obrovské plýtvání cennými surovinami i energií.

Poslanecká sněmovna projedná v úterý ve druhém čtení novelu zákona o odpadech. Ekologové v této souvislosti připomínají, že ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) bude obhajovat přílepek, který narychlo podal jeho kolega z ANO, poslanec Ladislav Okleštěk, k Brabcově vlastní novele zákona. Ministrův pozměňovací návrh požaduje, aby jedinou možností, jak s komunálními odpady nakládat po roce 2023, bylo jejich spálení, což znamená obrovské plýtvání cennými surovinami i energií.

„Ministr Brabec navrhuje zákaz skládkování spalitelného odpadu od roku 2023. Odmítá však současně zakázat pálení recyklovatelných surovin a odmítá i recyklační slevu nejlépe recyklujícím obcím. Je tedy evidentní, že jeho záměrem je spalovat i recyklovatelné suroviny. To by vedlo k obrovskému plýtvání surovinami i energií v rozporu se zdravým rozumem i evropskou odpadovou politikou,“ uvedl Ivo Kropáček z Hnutí DUHA.

Ministrův návrh je v rozporu se zdravým rozumem, programovým prohlášením vlády, evropskou legislativou i evropskou odpadovou politikou. Brabec takto skrytě a bez diskuse prosazuje zásadní změnu odpadové legislativy za posledních deset let, přestože programové prohlášení vlády obsahuje jeho závazek vypracovat vlastní kvalitní návrh odpadového zákona. Jeho návrh vyhovuje pouze těm, kteří chtějí stavět veřejností odmítané megaspalovny odpadků. Spalovnová lobby otevřeně přiznává, že na takový zákon čeká.

Podle Kropáčka Brabec postupuje nefér cestou: „Namísto přípravy vlastního kvalitního zákona o odpadech, závazku uvedeného i v programovém prohlášení vlády, protlačil svůj prospalovnový návrh skrytě a náhle jako přílepek k novele odpadového zákona, která se věnovala něčemu úplně jinému. Ministr otevřeně hraje do karet spalovací lobby, přičemž náklady na zbytečné, nové, obří spalovny ponesou obce a domácnosti“.

Povinné spalování komunálních odpadů přitom nevyžaduje žádná evropská legislativa. Naopak Evropská komise plánuje výrazné zvýšení míry recyklace, až na sedmdesát procent, přičemž v České republice se pohybuje jen kolem třiceti procent. Vzhledem k tomu, že spalování odpadů je jedním z nejdražších způsobů nakládání s odpady a EU české spalovny financovat nehodlá, budou muset zvýšení nákladů zaplatit domácnosti a obce ve výrazně vyšším poplatku za odpad. Ekonomický dopad návrhu zákona na domácnosti přitom nebyl vůbec vyčíslen.

Závazná hierarchie nakládání s odpady i evropská odpadová politika sice požaduje, aby na skládkách končily pouze nespalitelné odpady, avšak zároveň také to, aby spalovány byly pouze nerecyklovatelné odpady. Brabec přitom návrh Hnutí DUHA, aby zákon zakázal spalovat recyklovatelné odpady, odmítl. Ministr tím dokazuje, že podléhá tlaku spalovnové lobby stejně jako jeho předchůdci z ODS.

Do roku 2023, než bude skládkování spalitelných odpadů zakázáno, se mají výrazně zvýšit poplatky za skládkování. Podle ekologů jde o správný krok, neboť obce budou motivovány k menšímu ukládání odpadu na skládky. Obce, které již nyní třídí všechny druhy odpadů a posílají na skládky jen minimum odpadů, by však podle nich měly získat recyklační slevu. Ostatně i ministr Brabec v médiích ujišťoval, že recyklační sleva bude v jeho návrhu odpadového zákona obsažena. Nyní však tento návrh Hnutí DUHA odmítl.