Resort životního prostředí chce nahradit recyklaci spalovnami

Vratislav Dostál

Podle utajované studie chtějí ministři životního prostředí Chalupa a Podivínský nahradit recyklaci spalovnami, a to Evropě navzdory. Informuje o tom Hnutí DUHA, kterému se podařilo po několika marných žádostech studii od ministerstva získat.

Ministerstvo životního prostředí vedené ministry Tomášem Chalupou (ODS) a Janem Podivínským (KDU-ČSL) již od srpna 2011 systematicky plánuje nahradit recyklaci spalovnami. Přichází s tím utajovaná studie ministerstva, kterou od něj Hnutí DUHA právě získalo po řadě dosud marně opakovaných žádostí.

„Ministři Chalupa i Podivínský stále opakují, že recyklaci podporují a že je u nich na prvním místě. Ministerstvem půl roku tajená skandální studie, kterou nám v rozporu se zákonem až dosud odmítalo vydat, přitom ukazuje, že jim podřízení úředníci dělají pravý opak. Ministři buď médiím lžou, nebo svůj úřad nezvládají řídit. Obojí je neslučitelné s pozicí ministra životního prostředí,“ uvedl Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA.

Studie počítá s tím, že množství odpadů, které končí na skládkách a ve spalovnách, se má zvýšit o dvacet procent oproti současnému stavu, přestože posledních deset let vytrvale klesá. Studie rovněž počítá s poklesem recyklace komunálních odpadů ze současných asi třiceti procent na pouhých čtyřiadvacet v roce 2020, a to přesto, že v ní patříme k horšímu evropskému průměru. Většina zbylých odpadů by měla být spálena ve čtrnácti nových spalovnách za šedesát miliard korun.

„Úředníci ministerstva tedy neplánují zlepšovat domácnostem recyklační služby a zvýšit recyklaci na úroveň Rakouska, Německa nebo Belgie a dalších vyspělých zemí. Česká republika nemíní zvyšovat třídění a recyklaci, jak požaduje legislativa a plány Evropské unie, ale vydává se opačným směrem,“ upozorňují ekologové.

Úředníci ministerstva životního prostředí plánují, že výstavbu nových spaloven podpoří patnácti miliardami korun (přibližně 5 000 korun na průměrnou domácnost) z nových evropských fondů. Na provoz spaloven by pak zaplatili spotřebitelé každoročně v dotované ceně elektřiny navíc 1,3 miliardy korun. Spalování přitom představuje jednoznačně materiálově, energeticky, ekonomicky, ekologicky a zdravotně podstatně horší řešení než recyklace.

Evropská komise navíc začátkem října 2013 napsala, že dotace z evropských fondů by Česká republika měla soustředit na snížení produkce odpadů, opakované použití a zvýšení recyklace. Sázka na spalovny postavené z prostředků evropských fondů se totiž politikům už jednou nevyplatila.

Ze tří plánovaných projektů spaloven v Karviné, Mostě a Chotíkově u Plzně nedostal dotaci z Evropské komise ani jeden a všechny čelí soudním žalobám. Ministerstvo životního prostředí tak zřejmě přijde o 3,6 miliard korun, které namísto recyklace vyčlenilo na výstavbu spaloven. Ministři se ovšem zjevně nepoučili a pouštějí se do rizika znovu.

Získaná studie byla podkladem pro další politické dokumenty, které již Hnutí DUHA a další ekologické organizace dříve kritizovaly: Akční plán pro biomasu, Aktualizovaná státní energetická koncepce, první návrh Plánu odpadového hospodářství, Politika druhotných surovin a nyní i příprava Operačního programu životní prostředí na roky 2014-2020.

Obsah Operačního programu životní prostředí však musí vláda obhájit před Evropskou komisí. Se studií plánující pokles naší již beztak nízké recyklace však Operační program životní prostředí obhájí podle ekologů pouze stěží.