Více spaloven ohrožuje recyklaci. Hrozí také růst poplatků za odpad

Vratislav Dostál

Neustále rostoucí kapacita spaloven odpadů v zemích Evropské unie začíná ohrožovat ekologicky šetrnější recyklaci. Upozorňuje na to nevládní sdružení Arnika s odkazem na novou studii mezinárodní organizace GAIA.

Rostoucí kapacita spaloven odpadů v zemích Evropské unie začíná ohrožovat ekologicky šetrnější recyklaci. Upozorňuje na to nevládní sdružení Arnika s odkazem na novou studii mezinárodní organizace GAIA. Podle ní totiž produkce odpadu ve většině států evropské sedmadvacítky stagnuje a v některých i klesá. Jde například o Německo, Velkou Británii či Švédsko. Pokud budou podle Arniky spuštěny plánované spalovny v České republice, hrozí další prohloubení tohoto trendu.

Problémy se podle ekologů týkají hlavně zemí, které spalovnová lobby dává za příklad. „Nová mezinárodní studie by měla být vážným varováním před chvalozpěvy investorů a některých politiků prosazujících spalovny. Dávají za příklad odpadové hospodářství Německa či Švédska, které je na spalovnách založené, které se ale ocitají ve velkých problémech. V budoucnu podobné problémy hrozí i u nás. Pokud současné projekty spaloven projdou, mohlo by Česko skončit jako popelník střední Evropy se všemi negativy, které si lze představit,“ vysvětlil vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj Matěj Man.

Tiskový mluvčí Arniky Vratislav Vozník pak připomněl, že se Německo, Švédsko, Holandsko a Velká Británie v současné době dostaly do situace, kdy pro ekonomicky vyrovnaný provoz spaloven nemají dost odpadu. „Musejí ho draze dovážet a stoupá logicky i cena tepla pro jeho odběratele. Negativní dopady na životní prostředí jsou umocněny zvýšenou dopravou a namísto šetrné recyklace se cenné suroviny nechávají prolétnout komínem,“ dodal Vozník.

Všechny jmenované státy tak podle studie musejí odpad dovážet, aby naplnily kapacity svých spaloven — pokud totiž nejsou jejich kapacity dostatečně vytíženy, je jejich provoz značně nehospodárný. Problematické spalovny tak v tuto chvíli velmi silně konkurují šetrné recyklaci a prevenci vzniku odpadu.

Například Francie se prý již v tuto chvíli potýká s neschopností plnit národní program zvyšování recyklace právě v důsledku vysoké konkurence spaloven. I stavba nových spaloven je v této situaci podle Arniky velmi nevýhodná. Investor totiž potřebuje rychle splatit několikamiliardové pořizovací náklady. Ve chvíli, kdy není kapacita spalovny zcela naplněna, zdražuje se cena tuny spáleného odpadu, kterou ve výsledku zaplatí občané v poplatku za odpad.

Arnika také připomněla, že eurokomisař Janez Potočnik ve svém prohlášení hovoří o střednědobém zákazu spalování recyklovatelného a komopostovatelného odpadu. Nahradit skládky spalovnami není správný krok. Je třeba hledat systémové řešení s důrazem na prevenci a recyklaci.

I to jsou důvody, proč ekologické sdružení Arnika nesouhlasí se stavbou nových spaloven. Pokud se Česká republika vydá cestou států, které nastavily příliš vysokou kapacitu spaloven, dostaneme se do stejné problematické situace - konkurence špinavého spalování a šetrnější recyklace odpadu. Arnika proto navrhuje, aby se Česká republika vydala cestou maximální prevence a recyklace, jako to udělaly například belgické Flandry.

Česká republika doposud podle ekologů zdaleka nevyčerpala možnosti, které nabízí důsledná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Spalovna zničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin. Jejich recyklací se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství.

    advertisment